www.SAMURAJ-cz.com 

29.05.2023 Maxmilián Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Poslední články

Microsoft Intune - aktualizace zařízení s Windows

Intune nabízí několik možností, jak řídit instalaci aktualizací na Windows zařízeních. Využívá se služba Windows Update for Business. Pro konfiguraci v rámci Intune využijeme nejčastěji Update Rings, kde vytvoříme několik skupin a s postupným zpožděním instalujeme aktualizace. Pro aktualizace verze Windows můžeme využít novější Feature Updates Policy. Jsou i další možnost, jako je Windows Autopatch, kterým se zde skoro nevěnujeme.

Veeam Backup & Replication 12 - upgrade formátu Backup Chain a Backup Copy

Nová verze Veeam Backup & Replication přináší nový způsob ukládání souborů záloh. Pokud provedeme upgrade Veeamu, tak máme zálohy v původním formátu a můžeme je tak ponechat. Ale máme možnost provést jednoduchý upgrade na nový formát. Pokud aktualizujeme zálohy pro Backup Job, které jsou zdrojem dat pro Backup Copy Job, tak musíme upgradovat i ten. Ve většině případů je to složitější situace, kdy musíme vytvořit novou úlohu a napojit zálohy. Backup Copy Job doznal řady změn. Důležité je, že nyní můžeme použít jiné typy zdrojů a nemůžeme vybrat jednotlivé VM.

Veeam Backup & Replication - upgrade na v12

Velmi stručně si zmíníme zkušenosti s in-place upgradem Veeam Backup & Replication 11a na verzi 12. Celkově proces upgradu záleží na použitých komponentách, ale provádí se velmi jednoduše průvodcem. Dá se také říci, že je docela bezproblémový.

Microsoft Intune - aktualizace zařízení s macOS

Pomocí Intune můžeme řídit instalaci aktualizací na macOS zařízeních (ovšem o dost omezeněji než na Windows). Můžeme vytvářet profily pro aktualizační politiky, které nasazují aktualizace na zařízení, a/nebo konfigurovat nastavení aktualizací operačního systému. Může jít o majoritní a minoritní aktualizace operačního systému, aktualizace aplikací, konfiguračních souborů nebo firmwaru.

Microsoft Intune - instalace a správa aplikací

Ve čtvrté části o Microsoft Intune se podíváme na druhou základní funkcionalitu, což je správa aplikací. V tomto díle se zaměříme na instalaci aplikací. Na další oblasti, jako je konfigurace a zabezpečení aplikací, možná přijde řada příště. Instalace aplikací je velice široká oblast. Díky tomu, že máme širokou škálu platforem a typů aplikací (možností instalace) a také cílových zařízení. Zkusíme si popsat obecné věci. Dále se zaměříme (stále stručně) na systémy Windows a macOS. Nebudeme v tomto článku příliš řešit mobilní platformy Android a iOS, kde přibývá řada specifických oblastí (a také třeba BYOD).

Microsoft Intune - konfigurace nastavení zařízení

Ve třetí části o Microsoft Intune se podíváme na konfiguraci vlastností a nastavení spravovaných zařízeních. Intune umožňuje konfigurovat ohromné množství nastavení (nejvíce pro Windows). Pro konfiguraci můžeme využít několik způsobů. Hlavní je rozmyslet, co chceme nastavit, pak již zvolíme vhodnou metodu (k detailům nám pomůže dokumentace). Druhá otázka je, zda budeme nastavení aplikovat (přiřazovat) zařízení nebo uživateli.

Microsoft Intune - registrace macOS zařízení

Po lehkém úvodu do Intune a registraci Windows zařízení, se v druhé části podíváme, jak registrovat (Enroll) zařízení s operačním systémem macOS. Opět může jít o firemní i soukromá zařízení. Dostupných metod je v tomto případě méně. Prakticky si popíšeme ruční registraci pomocí Company Portal, i automatizovanou, kde se zapojuje Apple Business Manager.

Windows, macOS a Android registrace do Azure AD a autentizace zařízení

Podíváme se na možné způsoby registrace zařízení do Azure AD. Zaměříme se na operační systémy macOS a Android (iOS by měl být podobný), ale popíšeme si také Windows. V druhé části rozebereme Device Authentication, tedy ověření zařízení při přihlašování do Azure AD, které můžeme využít pro identifikaci zařízení a řízení přístupu. Opět je zajímavější fungování na macOS a Android, které má určitá omezení, kdežto Windows funguje jednoduše automaticky.

Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job a WAN akcelerace

Šestý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Stručně popisuje oblast, která je dobře popsána i v oficiální dokumentaci. Vytvoření a fungování úlohy pro kopírování záloh (Backup Copy Job) na jiné úložiště záloh, které může být v jiné lokalitě. Pokud jde komunikace přes WAN (obecně pomalejší linku), tak můžeme využít komponentu WAN akcelerátor (WAN Accelerator).
05.02.2023 | 22.08.2022 | Samuraj - Petr Bouška | Veeam admin | 1365x | Komentáře [2]

Microsoft Intune - základní nastavení a registrace Windows zařízení

První článek o mém seznamování se s řešením Microsoft Intune pro správu firemních i soukromých zařízení s různým operačním systémem. Velmi stručně si popíšeme, co Intune je, jaké jsou licence a jak se provede úvodní nastavení. Pak se podíváme na možnosti, jak dostat zařízení s Windows 10 nebo 11 do Intune správy, tedy jak je registrovat (Enroll). Některé metody si popíšeme podrobněji. Hlavní důraz je na firemní zařízení v prostředí s využívaným Hybrid Azure AD Join.

Nejčtenější článek

TCP/IP - adresy, masky, subnety a výpočty

Sedmá část seriálu o počítačových sítích je již více zajímavá a přináší praktické informace. Na začátku je popis základních termínů pro sítě a podsítě, IP adresy a masky. Dále se probírají různé síťové třídy a způsoby zápisu subnetů. Druhá část se věnuje praktickým výpočtům síťových rozsahů, masek sítí, počtu hostů a subnetů.
11.08.2008 | 05.09.2007 | Samuraj - Petr Bouška | sítě | 2319811x | Komentáře [84]

Poslední aktuality

Subnet kalkulačka

23.11.2008 | Samuraj | sítě | 39424x | Komentáře [2]

Poslední fotogalerie

Poslední komentáře

 1. dekuji za pochopeni

 2. Celkom by ma pri tom sedení zaujímalo ak "položiť chrbticu" pri tom sedení. Mám na mysli či vyšpúliť zadok smerom von alebo ho vtiahnuť smerom do vnútra, čiže podsadiť panvu alebo nie. Ďakujem za pripadnú odpoveď

 3. Pozor , počet hopů = počet zařízení není uplně přesné, lepší he počet rourerů, přes kteté komunikace jde.

  (Existují i záludnosti jako VRF nebo že někteté routery nesnižují TTL schválně , nebo že v případě komunikace přes tunel se hopy jsou smrsknuté do jednoho)

 4. Zatím stručné upozornění, pokud chcete upgradovat na verzi 12 a používáte Backup Copy. To se Veeamu opravdu nepovedlo.

  Uvádí, že jsou tam Improved Backup Copy Jobs, ale možnost dát do jedné úlohy zálohy různé platformy pro mne důležitá není. Zato se zásadně změnilo, jaké objekty můžeme do úlohy vložit. Ve staré verzi šlo vybrat určitý VM ze zálohy (From backups) nebo infrastruktury (From Infrastructure). Tyto možnosti v nové verzi nejsou, což je totální degradace (jak si myslí také mnoho lidí na fórech). Můžeme pouze vybrat úlohu (From jobs) nebo úložiště (From repositories) a pak se kopíruje celý obsah (maximálně můžeme použít Exclusions, ale to je velmi nepraktické). V žádných popisech a informacích o novinkách jsem tuto zásadní změnu neviděl.

  A pozor. Veeam doporučuje nový Backup Chain Format - Per-machine backup with single metadata file. Staré zálohy můžeme (jednoduše) upgradovat na nový formát. Ale na co neupozorňují ani na stránce v dokumentaci, že pak přestane fungovat Backup Copy Job. Ten musíme také upgradovat, což pro Periodic Copy Mode znamená nově vytvořit a namapovat. Takže narazíme, nemohu do něj vložit VM jako předtím. A když jsem to vyřešil, tak se mi spustil Full Backup, což podle dokumentace nemá nastat.

 5. Bezvadný, díky.