www.SAMURAJ-cz.com 

23.04.2024 Vojtěch Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

CUCM Call Hunt - jednoduchá hotline

Úterý, 01.04.2014 21:08 | Samuraj - Petr Bouška |
Jednoduchý popis k jednoduché oblasti, pomocí které můžeme dosáhnout užitečné funkce. Call Hunt zajistí, aby příchozí hovor na určitou linku, byl distribuován na skupinu jiných linek dle určitých pravidel. Můžeme tak vytvořit jednoduchou hotline, která má své telefonní číslo a skupinu agentů, kteří tuto hotline obsluhují. Hovory jsou směrovány postupně na jednotlivé agenty, kteří jsou dostupní, nebo může zvonit všem najednou. Můžeme nastavit i přepad, pokud nikdo hovor nepřijme do určité doby, tak je přesměrován na další číslo.

Oficiální dokumentace Line Group Configuration, Hunt List Configuration, Hunt Pilot Configuration.

Konfigurace obecně

Konfigurace se skládá ze tří částí

 • Line Group - skupina linek (agentů), na které budou směrovány hovory, zároveň nastavujeme distribuční algoritmus
 • Hunt List - obsahuje jednu nebo více Line Group (záleží na pořadí), může být členem více Hunt Pilot
 • Hunt Pilot - jde o úvodní číslo, na které se volá, to se nezadává jako Directory Number (DN), ale přímo zde jako Hunt Pilot, přiřazujeme právě jeden Hunt List a můžeme nastavit pravidla přesměrování

Důležité je, že číslo, které bude distribuovat hovor na další linky, se nekonfiguruje jako Directory Number (DN), ale čistě jako Hunt Pilot. Znamená to také to, že se nemůžeme k DN přihlásit a nastavit třeba Forward All (pokud bychom chtěli, aby za určitých situací hovor nešel na seznam linek).

Distribuční algoritmy

 • Top Down - začíná prvním dostupným číslem ze seznamu a pokračuje v seznamu na konec
 • Circular - prochází seznam dokola, začíná se dalším po naposled použitém
 • Longest Idle Time - začíná nejdéle nepoužitým číslem
 • Broadcast - všichni zvoní najednou

Konfigurace prakticky

Celou konfiguraci můžeme provést ve webovém rozhraní CUCM, jednotlivé položky jsou v menu pod Cisco Unified CM Administration - Call Routing - Route/Hunt.

Line Group

 • Line Group Name - jméno skupiny
 • RNA Reversion Timeout - Ring No Answer - čas ve vteřinách, jak dlouho se čeká, než je dané DN považováno jako neodpovídající (no answer), takže se pak přechází na další (dle nastavení), u broadcast je to doba, jak dlouho zvoní a pak se volajícímu oznámí, že volaný není dostupný
 • Distribution Algorithm - volba algoritmu přepadu, popsáno výše
 • Hunt Options - nastavení chování (pro členy skupiny a více skupin), pokud volané DN neodpovídá, je obsazené nebo nedostupné
 • Line Group Member Information - zde přidáme jednotlivé linky (zde jde o klasické DN)

Hunt List

 • Name - jméno seznamu
 • Hunt List Member Information - přidáme alespoň jednu Line Group, ale může jich být více

Hunt Pilot

 • Hunt Pilot - číslo vytvářené linky
 • Route Partition - v jaké partition je číslo zařazeno
 • Hunt List - volíme Hunt List, který je navázán na toto pilotní číslo
 • Alerting Name, ASCII Alerting Name - jméno, které se zobrazuje na telefonech při volání na toto číslo
 • Hunt Forward Settings - volitelně se může hodit nastavení, pokud nikdo ze skupiny nepřijme hovor, tak jej přesměrujeme na jiné číslo, pro určité situace je důležité i nastavení Calling Search Space, aby bylo možno přesměrování provést (například když směrujeme na mobil a nejsou dostatečná práva, tak se ozve hláška, že se nepodařilo spojit)
  • Maximum Hunt Timer - pro určité konfigurace je k přesměrování důležitá tato hodnota, kde nastavujeme čas ve vteřinách, kdy dojde k přesměrování (defaultně je 30 minut)

Chování prakticky

Když voláme na pilotní číslo, tak je hovor směrován na DN dle algoritmu. U každého, kde hovor zvoní a uživatel jej nepřijme, tak se zobrazuje zmeškaný hovor. Pokud máme algoritmus broadcast, všechny telefony zvoní naráz, jeden uživatel hovor přijme a na ostatních přestane zvonit, ale zobrazí se nepřijatý hovor.

Když u uživatele zvoní volání na pilotní číslo, tak se mu na displeji zobrazuje, kdo volá, a že jde o volání pro dané pilotní číslo (vidíme zadané Alerting Name u Hunt Pilot).

Pokud bychom chtěli manipulovat pilotním číslem, například mu občas nastavit přesměrování, aby se neuplatnil seznam příjemců. Tak asi jediná možnost je vytvořit standardní DN s číslem kam budou uživatelé volat a druhé číslo, které bude vlastní Hunt Pilot. První číslo přesměrujeme na druhé pomocí Forward All a vše funguje stejně jako pouze s pilotním číslem. Můžeme ale nastavit jiná přesměrování apod.

zobrazeno: 13801krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Cisco Unified Communications - CUCM

Články z kategorie Cisco UC popisují obecně IP telefonii od Cisca. Hlavní zaměření je na ústřednu Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Jiná kategorie se věnuje UCCX.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách