www.SAMURAJ-cz.com 

21.07.2019 Vítězslav Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Exchange 2016 skupiny, místnosti, Back Pressure

Upraveno 15.07.2019 10:00 | vytvořeno 03.07.2019 14:38 | Samuraj - Petr Bouška |
Různé drobnosti týkající se Exchange Server 2016. Jak k existující skupině přidáme emailovou adresu. Příkaz pro zobrazení statistik o schránkách již nezobrazuje stav limitu. Jak vytvořit a nastavit plánovací kalendář pro zasedačku. Informace o monitoringu systémových zdrojů. Využití sdílených schránek a ukládání odeslaných zpráv.

Vytvoření distribuční skupiny z existující - mail enable

Když vytvoříme uživatelský objekt v ADUC (Active Directory Users and Computers), tak můžeme následně využít EAC (Exchange Admin Center) a přidat schránku, tedy vytvořit User Mailbox z existujícího uživatele (samozřejmě můžeme vytvořit i nového uživatele). Pokud chceme přiřadit email existující skupině (Distribution nebo Security Group), tak to v EAC nelze. Tam můžeme pouze vytvořit novou skupinu s emailem. Takže využít musíme EMS (Exchange Management Shell).

Skupina musí být ze scope Universal. Vytvoření emailové adresy pro existující skupinu (mail-enable):

Enable-DistributionGroup -Identity "DG skupina" -Alias skupina -DisplayName "Naše skupina"

Standardně není povoleno do skupiny zasílat z internetu (neautentizovaně), povolení:

Set-DistributionGroup -Identity "DG skupina" -RequireSenderAuthenticationEnabled $false

Get-MailboxStatistics a StorageLimitStatus

Když jsme na Exchange 2010 použili cmdlet Get-MailboxStatistics, tak jsme mohli využít atribut StorageLimitStatus, který ukazoval stav schránky k nastavenému limitu. Od Exchange 2013 se tento atribut nepoužívá. Buď můžeme vypsat schránky menší než nějaká hodnota.

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | where { $_.TotalItemSize -gt 2000000000 } | FT DisplayName, TotalItemSize,
 ItemCount

Nebo zkusit nějaký skript Get-MyMailboxStatistics.

Schránka pro místnost (zasedačku)

Create and manage room mailboxes

Na Exchange serveru můžeme vytvářet zdroje (Resource) typu místnost (Room) a vybavení (Equipment). Jde o běžný objekt uživatel, kterému se vytvoří schránka a nastaví typ. Můžeme tak vytvořit zasedačky, kterým sdílíme kalendář a může fungovat i automatické schvalování. Uživatelé si tak mohou rezervovat místnosti či jiné zdroje. Většinu nastavení dnes zvládneme přes EAC, ale na něco je třeba EMS. Celé nastavení přes EMS:

Vytvoření schránky pro existující účet.

Enable-Mailbox -Identity zasedacka1 -Room -Alias zasedacka1 -DisplayName "Zasedačka 1" -Database DB1

Případně kompletní vytvoření účtu a schránky.

New-Mailbox -Room -Name 'Zasedačka 1' -Alias zasedacka1 -UserPrincipalName zasedacka1@firma.local `
 -SamAccountName zasedacka1 -OrganizationalUnit firma.local/Rooms -Password $pass -Database DB1

Nastavení sdílení kalendáře pro čtení pro zadanou skupinu.

Add-MailboxFolderPermission -Identity zasedacka1@firma.local:\Calendar -User vsichni-zam -AccessRights Reviewer

Nastavení automatického zpracování (schvalování) žádostí o schůzku (meeting requests).

Set-CalendarProcessing -Identity zasedacka1 -AutomateProcessing AutoAccept -BookingWindowInDays 360 `
-MaximumDurationInMinutes 1440 -AddOrganizerToSubject $false -DeleteSubject $false -AllowRecurringMeetings $true
 • AutomateProcessing - AutoAccept automaticky, AutoUpdate delegát, None žádné, pouze sám daný účet
 • BookingWindowInDays - maximální doba, na kdy můžeme rezervovat, tedy jak dlouho dopředu
 • MaximumDurationInMinutes - maximální délka události (24 hodin = 1440 minut)
 • AddOrganizerToSubject - nepřidává jméno organizátora do předmětu
 • DeleteSubject - neodstraňuje originální předmět
 • AllowRecurringMeetings - povoleno plánovat opakující se události

Zobrazení informací

Get-MailboxFolderPermission -Identity zasedacka1@firma.local:\Calendar
Get-CalendarProcessing zas* | FT Identity, AutomateProcessing, BookingWindowInDays, MaximumDurationInMinutes, AllowRecurringMeetings, DeleteSubject, AddOrganizerToSubject, ResourceDelegates

Exchange 2016 Back Pressure

Understanding back pressure

Vlastnost Back Pressure monitoruje systémové zdroje (paměť a místo na disku) na Exchange serveru (transportní služba) a hlídá zatížení. Pokud jsou přetížené, tak omezuje provoz, aby nedošlo k úplnému zhroucení. Nejčastěji jde o prostor na disku, kde jsou fronty. Je tady již velmi dlouho, popisoval jsem Exchange 2007 - problém zasekávání zpráv v Drafts.

V praxi se to projevuje tím, že některé emaily přichází se zpožděním. Server odmítá příjem zpráv. V Protocol Log Receive Connector najdeme chybu (která se vrací odesílajícímu serveru) a server ukončí spojení.

>,452 4.3.1 Insufficient system resources (SystemMemory)

Také se můžeme podívat do logu událostí (Event Log) do aplikačního logu, kde se logují události:

 • Event ID 15004. Increase in the utilization level for any resource (eg from Normal to Medium)
 • Event ID 15005. Decrease in the utilization level for any resource (eg from High to Medium)
 • Event ID 15006. High utilization for disk space (ie critically low free disk space)
 • Event ID 15007. High utilization for memory (ie critically low available memory)

Můžeme například najít událost 15006, kde se dozvíme, že zdroj C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\data\Queue má málo volného místa na disku, takže se odmítají zprávy.

Sdílené schránky (Shared Mailbox)

Obdobně jako jsou speciální schránky typu Room a Equipment, pro místnosti nebo vybavení, tak existuje speciální typ Shared pro sdílené schránky. Ty jsou určeny pro přístup více uživatelů, kteří mohou číst a odesílat zprávy. Oficiální popis Shared mailboxes, již jsem kdysi popisoval v Sdílené poštovní schránky na Exchange serveru.

Uživatelský účet pro sdílenou schránku by se neměl používat pro přihlašování a měl by být disablovaný (nemusí mít ani nastavené heslo). Exchange Server 2013 přinesl lepší podporu pro sdílené schránky, můžeme využít EAC - Recipients - Shared.

Na sdílenou schránku nastavujeme oprávnění pro uživatele, kteří ji mají používat

 • Full Access - plný přístup do schránky, schránka se automaticky připojuje v Outlooku, uživatel může číst a vytvářet položky, ale nemůže odesílat za schránku
 • Send As - umožňuje odesílat maily z dané adresy
 • Send on Behalf - alternativa, umožní odeslat email za jinou adresu, zobrazí se, že uživatel odesílá mail za jiného

Vytvořit sdílenou schránku můžeme pomocí EAC a zde i nastavit práva Full Access a Send As. Vytvoření pomocí EMS.

New-Mailbox -Shared -Name "Obchodní" -DisplayName "Obchodní" -Alias Obchod
Add-MailboxPermission -Identity Obchod -User bouska -AccessRights FullAccess -InheritanceType All
Add-ADPermission -Identity Obchod -User bouska -AccessRights ExtendedRight -Extendedrights "Send As"

Pomocí EMS můžeme změnit typ existující schránky.

Set-Mailbox obchod -Type Shared

Vypsání všech sdílených schránek.

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails SharedMailbox

Ukládání odeslané pošty (Sent Items)

Když využíváme sdílené schránky a odešleme zprávu za danou adresu, tak se nám zpráva uloží do naší odeslané pošty (Sent Items). Od verze Exchange 2013 CU9 je k dispozici nastavení, které umožní zkopírovat zprávu také do odeslané pošty sdílené schránky.

Nastavení musíme provést pomocí EMS.

Set-Mailbox obchod -MessageCopyForSentAsEnabled $true

Alternativně, pokud bychom využívali Send on Behalf

Set-Mailbox obchod -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True

Výpis nastavení schránky.

Get-Mailbox obchod | FL Name,Alias,RecipientType*,*copy* 

Nastavení více schránek najednou.

Get-Mailbox out* | Set-Mailbox -MessageCopyForSentAsEnabled $true
zobrazeno: 359krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Pokud se Vám článek líbil, tak mne potěšíte, když uložíte odkaz na některý server:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O


Ochrana proti SPAMu, zdejte následující čtyři znaky image code

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách