www.SAMURAJ-cz.com 

21.04.2024 Alexandra Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Veeam Backup & Replication - Backup from Storage Snapshot

Pondělí, 24.10.2022 15:57 | Samuraj - Petr Bouška |
Sedmý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Jde o rozšíření článku o zálohovací úloze (Backup Job). Podíváme se na integraci Veeam a diskového pole (Storage), která umožňuje vytvářet Snaphosty na úložišti. Tyto Snapshoty můžeme využít pro obnovu, ale také pro efektivnější zálohu VM z VMware vSphere.

Pozn.: Popis v článku vychází z Veeam Backup & Replication 11a, licencováno pomocí Veeam Universal License (VUL), tedy obdoba Enterprise Plus. A diskového pole NetApp All Flash FAS (AFF) se systémem ONTAP.

Storage Integration - integrace uložiště

Veeam Backup & Replication poskytuje nativní podporu pro určitá úložiště - disková pole (Storage Systems Support). Jejich seznam nalezneme v System Requirements - Storage Systems. Dokumentace, v příručce pro VMware vSphere, je Integration with Storage Systems.

Přímá integrace uložiště (Direct Storage Integration) umožňuje vytvářet Snaphosty na diskovém poli. Díky tomu můžeme využít dvě zálohovací vlastnosti:

 • Snapshot-Only Jobs
 • Backup from Storage Snapshot

Pro Backup from Storage Snapshot potřebujeme také Direct Storage Access, který můžeme využít i samostatně.

Bohužel jsou tyto vlastnosti k dispozici pouze pro zálohování VM na VMware vSphere. VM na Microsoft Hyper-V takto zálohovat nemůžeme. Na obou platformách bychom mohli využít NAS Integration, pokud používáme NAS File Share pro uložení VM.

Poslední možnost je Veeam Agent for Microsoft Windows integration, kde je podpora Storage Snapshots Support. Tedy Veeam Agent for Microsoft Windows také podporuje Backup from Storage Snapshots. Využívá se Off-host Backup Proxy, takže data nezpracovává zálohovaný počítač, a Hardware VSS Provider. Agent musí být řízený Veeam serverem a musíme mít integraci s diskovým polem. Počítač s Veeam Agentem musí být připojen do SAN přes HBA a mít mapovaný alespoň jeden LUN. LUNy musí mít dostupné z Backup Proxy.

Snapshot-Only Jobs

Veeam Backup & Replication umožňuje provádět Snapshot Orchestration - vytvářet řetězec Snapshotů na primárních a/nebo sekundárních diskových polích. Využívá se Snapshot-Only Job. Je to podobné jako naplánování automatického vytváření Snapshotů ve správě pole. Podle nastavení úlohy mohou být Snapshoty Application Consistent nebo Crash-consistent.

Uvádí se, že využití Snapshot-Only Job, jako součást strategie ochrany dat, je výhodné. Oproti standardní záloze je režie velmi malá. Moderní disková pole využívají chytré způsoby, jak tyto Snapshoty ukládat, aby minimalizovali potřebný prostor. Obnova ze Snapshotu je velice rychlá.

Přidání úložiště - Add Storage System

Nejprve musíme přidat úložiště do naší zálohovací infrastruktury - Backup Infrastructure for Storage Integration.

 • Storage Infrastructure - Add Storage
 • vybereme výrobce a typ pole
 • zadáme DNS jméno nebo IP adresu správy pole a vybereme pro jaké typy zálohovacích úloh jej chceme využívat
 • zadáme přihlašovací údaje (oprávnění jsou potřeba dost vysoká, třeba pro ONTAP NetApp Data ONTAP/Lenovo Thinksystem DM Permissions) a protokol
 • Veeam se pokusí připojit k poli, pokud je zde nedůvěryhodný certifikát, dostaneme varování
 • pro VMware vSphere vybereme používané protokoly a zvolíme svazky, které se mají skenovat (efektivnější je omezit na používané)

Při dokončení průvodce se defaultně spustí Rescan úložiště. Dostaneme informaci, zda je dostupný nějaký LUN, který podporuje Backup from Storage Snapshot pomocí určité Proxy.

Veeam Backup & Replication - Storage Infrastructure - Add Storage

Snapshot-Only Job - úloha pouze snímku

Dokumentace Configuring Snapshot-Only Jobs.

Úloha se vytváří standardně jako zálohovací úloha typu Virtual Machine - VMware vSphere.

 • jako Backup Repository volíme Snapshot, třeba ONTAP Snapshot (Primary storage snapshot only)
 • vybíráme zálohovaná VM, s kterými se dále pracuje, ale provede se Snapshot svazků (musí být na polích stejného výrobce), kde se tyto VM nachází (takže může obsahovat i další VM, která jsme nevybrali)
 • můžeme nastavit VMware Tools quiescence a/nebo Application-Aware Processing
Veeam Backup & Replication - Snapshot-Only Job

Direct Storage Access

Direct Storage Access (Direct SAN) nám umožní zálohovat VM na VMware vSphere tak, že se data na Backup Proxy nepřenáší po LAN, ale po SAN.

 • Direct SAN Access
 • transportní režim Backup Proxy, kdy se data přenáší přímo ze sdíleného diskového pole po SAN
 • Backup Proxy musí být připojena do SAN přes HBA (a mít umožněnu komunikaci)
 • Backup Proxy musí mít připojený (mounted) VMFS svazek
 • je zde nebezpečí, protože provozní svazek VMware je viditelný v OS Proxy a může být třeba omylem přepsán, pro zálohování je možno jej připojit pouze pro čtení (Physical proxy)
 • hodit se může 3 reasons why direct SAN restore failover to NBD

Pokud využijeme Backup from Storage Snapshot, tak si, díky integraci úložiště, vše řídí a nastaví Veeam sám (vytvoří Snapshot na poli, připojí k Backup Serveru, apod). Pokud chceme využít pouze Direct SAN, tak si musíme konfiguraci provést sami. Praktické informace (nejen) k obnově VMware Backup Proxy - Transport Mode Direct SAN.

Nastavení Direct SAN na Proxy

 • Backup Infrastructure - Backup Proxies
 • vybereme VMware Backup Proxy
 • Properties - záložka Server
 • Transport mode musí být Direct storage access nebo Automatic selection
Veeam Backup & Replication - Backup Proxy - Transport mode

Backup from Storage Snapshot

Backup from Storage Snapshot využívá integraci uložiště (Storage Integration) a Direct Storage Access. Umožňuje využít vlastnosti nativních HW Snapshotů na poli. Ty se mohou využít ke snížení dopadu zálohování na virtuální infrastrukturu a jeho zrychlení. Hlavně se extrémně zkrátí doba, po kterou je potřeba VM Snapshot. Kopírování (zálohování) dat probíhá ze Storage Snapshot.

 • Backup from Storage Snapshots, Storage Integration
 • podobně, jako při Direct Storage Access se data přenáší přímo z diskového pole
 • využívá transportní režim Direct Storage Access
 • Backup Proxy musí být připojena do SAN přes HBA, ale nepřipojuje se svazek
 • záloha probíhá ze Snapshotu na poli, který se automaticky připojí, nehrozí riziko pro zdrojová data (svazek)

Stručný průběh zálohování

 • vytvoří se VMware Snapshot vybraných VM
 • vytvoří se Storage Snapshot, na poli se objeví nový Volume
 • odstraní se VMware Snapshot
 • připojí se Storage Snapshot jako nový svazek na Backup Proxy
 • probíhá záloha ze Snapshotu, ten je vidět v Disk Manager jako Offline disk
 • odpojí se svazek a zruší se Storage Snapshot

Konfigurace

Vše funguje velmi jednoduše. Musíme mít přidané diskové pole, aby se mohl vytvořit Snapshot. Backup Proxy musí splňovat podmínky přístupu na pole a mít nastaven správný transportní režim.

V zálohovací úloze (Backup Job - Virtual Machine - VMware vSphere) na záložce Storage pod Advanced - Integration, zapneme Enable backup from Storage Snapshot (defaultně je povolené).

Doporučuje se také nastavit Limit processed VM count per storage snapshot to, optimální hodnota může být 20 až 30. To způsobí rozdělení VM do skupin po maximálním počtu na stejném svazku (Volume nebo LUN). Provádí se VMware Snapshot všech VM ve skupině, pak se provede Storage Snapshot. Když je ve skupině hodně VM, tak jejich Snapshot může trvat dlouho.

Veeam Backup & Replication - Backup Job - Backup from Storage Snapshot

V případě iSCSI musíme mít nastavené připojení na pole (ve Windows v iSCSI Initiator). Na poli nemusíme vytvářet ani Initiator Group. Veeam si sám vytvoří jednu pro zálohování (VeeamAUX_VeeamServer_Backup) a jednu pro Rescan (VeeamAUX_VeeamServer_Rescan). Ani žádné mapování.

Chyba s přístupem na pole

Jednou jsem narazil na chybu, kdy záloha neprobíhala a zobrazovalo se:

Using backup proxy VMware Backup Proxy for retrieving Hard disk 1 data from storage snapshot on NetApp-AFF
Error: Cannot find LUN with SCSI ID 60a9800038305555463f5235657a3879

Vyřešilo se tím , že jsem na Backup Proxy v iSCSI Initiator odpojil pole (Disconnect). Automaticky se znovu připojilo a záloha proběhla.

zobrazeno: 1885krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Zálohování - Backup

Články věnující zálohování (Backup), replikaci (Replication) a obnově (Restore) dat. Tedy ochraně dat (Data Protection) pomocí záložních kopií a obnově po havárii (Disaster Recovery).

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách