www.SAMURAJ-cz.com 

03.03.2024 Kamil Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Link Aggregation

Připojení přes více linek. EtherChannel, Link Aggregation, PAgP, LACP, NIC Teaming, Bonding, Bundling ...

Cisco IOS 21 - EtherChannel, Link Agregation, PAgP, LACP, NIC Teaming

EtherChannel je technologie pro agregaci linek (jinak řečeno bundlování portů) na switchích, routerech a serverech. Dovoluje spojit několik fyzických ethernetových portů/linek do jedné logické linky, která poskytuje fault tolerance a zvyšuje rychlost (load balancing). EtherChannel můžeme konfigurovat ručně nebo využít proprietární protokol Cisco Port Aggregation Protocol (PAgP) nebo standardizovaný Link Aggregation Control Protocol (LACP). Tato technologie se používá mezi switchi, ale je možno ji využít i pro připojení serveru, zde se označuje jako NIC Teaming nebo Bonding.
01.07.2009 | 08.06.2009 | Samuraj - Petr Bouška | Cisco admin | 55338x | Komentáře [3]

Windows a NIC Teaming aneb připojení přes více síťovek

Dnes máme mnoho situací, kdy využijeme možnost připojit server pomocí více síťových karet, a to do stejné sítě. Hlavní dvě výhody jsou zvýšení propustnosti a dostupnosti serveru. To využijeme jak u významných klasických serverů, tak u dnes stále rozšířenějších serverů, kde provozujeme virtualizaci. Tato technika se většina označuje jako NIC Teaming, Bonding či Link Bundling a může využívat i standardní metody Link Aggregation.

VMware ESXi a NIC Teaming aneb připojení přes více síťovek

Další článek, který se věnuje oblasti NIC Teamingu a Link Aggregation. Když provedeme konsolidaci více serverů na jeden fyzický HW (protože výkon procesoru, paměti a dalších komponent je naprosto dostačující), tak je velice vhodné zvýšit bezpečnost a propustnost síťového připojení pomocí zapojení přes více síťových rozhranní. Za nejlepší vizualizační platformu dnes považuji VMware ESX, kde verze ESXi je dokonce zdarma, takže se věnuji jí.

Připojení rychlejší a spolehlivější

Nároky na datovou propustnost linek počítačových sítí stále rostou. Dnešní síťové karty sice nabízí rychlost 1Gbps a tomu odpovídá i rychlost portů na switchích. Ale často potřebujeme agregovat více takovýchto linek a propojit do dalšího zařízení. Například uplink port switche či konsolidace více serverů na jeden HW (virtualizace).