www.SAMURAJ-cz.com 

22.04.2024 Evženie Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Microsoft BizTalk Server

Čtvrtek, 22.11.2012 17:25 | Samuraj - Petr Bouška |
Začal jsem se věnovat BizTalk serveru a vytvářel jsem i krátkou prezentaci o tom, k čemu BizTalk slouží. Takže jsem tento materiál pouze lehce přeformátoval a zveřejňuji zde. Popisuje dosti obecně, co BizTalk umožňuje a jak základně se pro něj vytváří aplikace.

Co je to BizTalk?

 • je to Enterprise Service Bus (ESB) - jde tedy o integrační server, který dovoluje vývoj, nasazení a správu integrovaných obchodních procesů (business processes) a webových služeb založených na XML
 • jinými termíny Enterprise Application Integration (EAI) a Business-To-Business (B2B) Integration
 • můžeme vytvářet řešení pro obchodní procesy a integraci - Business Process and Integration Solutions
 • cílem je maximální automatizace procesů

Vlastnosti

 • Dovoluje propojit různé aplikace a graficky vytvářet a upravovat obchodní procesy, které využívají služby poskytované danými aplikacemi.
 • Můžeme definovat specifikaci dokumentů a transformací. A také monitorovat a logovat běžící procesy.
 • Poskytuje standardní bránu pro odesílání a přijímání dokumentů skrze internet. Zařizuje datovou integritu, doručitelnost, bezpečnost a podporu pro BizTalk Framework.
 • Pro interní zpracování využívá BizTalk engine XML, ale jinak podporuje velké množství datových formátů (DB, XML, formátovaný text) a vstupních adaptérů.
 • Pro řadu účelů poskytuje integraci s SharePoint serverem.
 • Je škálovatelný, může se využít více serverů se společnou konfigurační DB

Architektura

 • Funkce na principu publish/subscribe. Zpráva je publikována do BizTalku, upravena do požadovaného formátu a přesměrována jednomu nebo více příjemcům (subscribers)
 • Zpracování zpráv je bezpečné, dochází k serializaci, kdy se zprávy ukládají do DB ve chvíli, kdy čekají na nějakou událost.
 • Microsoft dělí jednotlivé prvky (komponenty) do dvou kategorií:
  • Messaging Architecture - ports, secure messaging, adapters, content-based routing, messaging patterns
  • BizTalk Artifacts - schemas, maps, pipelines, orchestrations, orchestration bindings, correlation, messages
Schéma logiky BizTalk

Komponenty

 • Message - zpráva v XML odpovídající definovanému schématu
 • Schema - schéma zpráv vychází z XSD, existuje vizuální návrhář
 • Receive port - jak se informace dostane do BizTalku, inicializuje orchestraci, napojují se k němu adaptéry
 • Adapter - implementace přenosů v Biztalku (transport), pro komunikaci s různými protokoly, formáty zpráv a určitými SW produkty. Takže nejen http, SMTP, SOAP, SQL, EDI, ale také SAP, Oracle DB, Siebel Systems
 • Receive Pipeline - operace na vstupních zprávách (dekódování, rozdělení, ověření)
 • Message Box - úložiště zpráv (SQL Server DB, zaručené doručení) - dehydratace (uložení zprávy) a hydratace (vyzvednutí zprávy)
 • Transformation map - převádí jeden typ zprávy na jiný, využívá se XSLT standard
 • Orchestration - jak jsou implementovány business procesy, vizuální reprezentace, obdoba vývojových diagramů, jsou implementovány pomocí WS-BPEL kompatibilního jazyka xLANG
 • Business rule engine (BRE) - obchodní pravidla, která ovlivňují orchestraci, může je definovat analytik, jejich změna se okamžitě projeví
 • Send Pipeline - pro odchozí zprávy (kódování, sestavení, podepsání)
 • Send Port - odesílání informací, stejně jako receive ports řada transportů

Další vlastnosti (komponenty)

 • Business Activity Monitoring (BAM) - poskytuje real-time informace o různých operacích, procesech a transakcích nad různými systémy a aplikacemi, tedy pohled jak jsou zpracovávány zprávy a naplňovány procesy
 • Entreprise Single Sing-On (ESSO) - propojení uživatelských účtů mezi systémy, s požadavkem cestuje i kontext uživatele
 • Health and Activity Tracking (HAT) - zpracovává shromážděné logy
 • Tracking Profile Editor - určuje místa v orchestraci pro logování
 • Business Process Configuration (BPC) - různé parametry pro různé kontexty
 • Electronic Data Interchange (EDI) - výměna dat mezi organizacemi
 • Radio Frequency Identification (RFID) - využití RFID zažízení

Verze BizTalk serveru

 • BizTalk Server 2000 - XML B2B
 • BizTalk Server 2002 - EAI (partner adapters)
 • BizTalk Server 2004 - BPM, více adaptérů, Human Workflow Services (HWS)
 • BizTalk Server 2006 - SOA/ESB, BAM, HAT
 • BizTalk Server 2007 - Extended B2B, RFID, .NET 3.0
 • BizTalk Server 2009 - ESB 2.0, BAM+, spolupracuje s Visual Studio 2008 SP1, Microsoft .NET 3.5
 • BizTalk Server 2010  - spolupracuje s Visual Studio 2010, Microsoft .NET 4.0
 • BizTalk Server 2013 Beta - integrace s cloud službami, nové technologie a adaptery

BizTalk Server 2009 závislosti

 • vyžaduje
  • Windows Server 2003 nebo 2008
  • Internet Information Services 6.0 nebo 7.0
  • Microsoft .NET Framework 3.5 with Service Pack 1
  • SQL Server 2005 SP2 or 2008 Enterprise nebo Standard
  • SQLXML 4.0 with Service Pack 1
 • volitelně pro určité komponenty
  • Windows SharePoint Services - pro WSS Adapter
  • Microsoft Office Excel 2007 - pro Business Activity Monitoring
  • Microsoft Visual Studio 2008 - pro vývoj a debug
  • SQL Server 2005 Notification Services - pro BAM Alerts
BizTalk 2009

Vývoj pro BizTalk

 • provádí se pomocí Visual Studia a .NET
 • pro schémata, mapy, pipelines a orchestrace je k dispozici grafický vizualizační nástroj
 • pro BizTalk Server 2009 je třeba Visual Studio 2008 SP1
 • Visual Studio 2010 podporuje pouze BizTalk Server 2010
 • pro vývoj jsou třeba Developer Tools a SDK z instalace BizTalku

Nasazení aplikace

 • Microsoft doporučuje používat několik prostředí
  • vývojové (development environment)
  • testovací (test environment)
  • vynášecí (staging environment)
  • produkční (production environments)
 • Pro různá prostředí se provádí různé nasazení
  • pomocí příkazu Deploy z Visual Studia - pro vývojové prostředí, z assemblies se vytvoří aplikace
  • pomocí konzole BizTalk Server Administration - vytváří a konfiguruje položky (artifacts), vznikne funkční řešení
  • pomocí export, import a instalačního průvodce - nasazení do testovacího a pozdějí staging a produkčního prostředí
BAM procesy

Jednoduchá aplikace pro BizTalku

Microsoft dává k dispozici tutorial, kde se vytváří jednoduchá aplikace. Pomocí XML souborů se předává požadavek ze skladu o nové zboží, pokud je počet položek menší než zadaná hodnota, tak dojde k automatickému schválení a požadavek je předán do ERP. Pokud je hodnota větší, tak je zamítnut a vrací se do skladu.

Následující obrázek zobrazuje vývojový diagram tohoto procesu.

Vývojový diagram aplikace

Když jej překreslíme do logiky BizTalk serveru, dostaneme schéma.

Vývojový diagram BizTalk aplikace

Pokud začneme vytvářet aplikaci ve Visual Studiu, tak nejprve vytvoříme nový projekt.

Nový BizTalk projekt

Do projektu přidáme schéma pro zpracovávané soubory schéma pro soubory - Request.xsd, RequestDecline.xsd, tedy XSD šablony.

Nové BizTalk schéma

Schéma tvoříme pomocí grafického rozhraní, kde přidáváme jednotlivé elementy a atributy.

Nové BizTalk schéma

Dalším krokem je vytvoření mapy pro transformace zdrojového na cílové schéma - MapToReqDecline.btm.

BizTalk transformační mapa

Pak se již dostáváme k tomu hlavnímu, vytvoření orchestrace, která řeší celý proces - EAIprocess.odx.

BizTalk orchestrace

Když máme aplikaci hotovou, tak ji nasadíme na BizTalk server. Nasazení můžeme provést přímo z Visual Studia volbou Deploy. Ale následně se musíme přihlásit do administrace BizTalk Server Administration. Zde nalezneme nasazenou aplikaci, které musíme vytvořit fyzické porty a napojit je na orchestraci. Potom celou aplikaci zapneme.

BizTalk Administration Console

Materiály na internetu

zobrazeno: 14230krát | Komentáře [1]

Autor:

Související články:

BizTalk Server

Microsoft řešení pro integraci aplikací a řešení obchodních procesů, tedy oblast Enterprise Service Bus (ESB).

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] marwin

  Díky autorovi,

  je to hezké základní seznámení.

  Pátek, 17.10.2014 09:07 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách