www.SAMURAJ-cz.com 

19.08.2022 Ludvík Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Cisco WLC

Wireless LAN Controller je Cisco zařízení pro centrální správu WiFi sítě (přístupových bodů). Články se věnují popisu funkce a konfigurace Cisco bezdrátových sítí. Od Access Points (tedy přístupových bodů), přes WLC, Wireless Control System (WCS) po Cisco Prime Infrastructure.

Cisco WLC 1 - centrální řízení WiFi sítě

Používání bezdrátových sítí je v dnešní době zcela běžné a řada firem pokrývá signálem celé své prostory. Pokud máme v síti více přístupových bodů a konfigurujeme je samostatně je to velmi namáhavé. Všechny velké firmy dnes nabízí řešení pro centrální správu všech AP v síti. Cisco má řešení zvané Wireless LAN Controller. Nejen, že toto zařízení umožní provádět konfiguraci a monitoring na jednom místě, ale nabízí různé rozšířené služby, jako automatické konfigurace sousedních AP nebo webovou autentizaci pro připojení do hostovské sítě.

Cisco WLC 2 – WLANy v různých VLANách, web-auth

Krátké doplnění minulého popisu Cisco řešení pro centralizovanou správu WLAN. Stručný popis, jak vytvořit více WLAN, kdy každá směřuje do jiné VLANy. To je vhodné například pro vytvoření hostovské WiFi sítě. Dále je stručný popis, jak takovou hostovskou síť zabezpečit pomocí webové autentizace.

Cisco WLC 3 - převod AP do LWAPP módu

Tento článek pokračuje v sérii o Cisco Wireless LAN Controlleru. Je zde stručný bodový popis převodu autonomního AP do LWAP módu (nebo i obráceně). Primárně se jedná o situaci, kdy máme nějaké starší Cisco AP a rozšiřujeme síť, takže dokoupíme WLC. Tento postup popisuje, co musíme udělat, abychom toto AP mohli připojit k WLC.

Cisco WLC 4 - připojení LWAP AP k WLC

Tento díl řeší situaci, kdy máme nové APčko (nebo s novým imagem), které je v módu LWAP a potřebujeme jej spojit s WLC (Wireless LAN Controller).

Cisco WCS, WLC - Wireless Guest Access

V dnešní době je běžné, že návštěva, která přijde do firmy na jednání, potřebuje připojení k internetu. Samozřejmě takového cizího člověka nepustíme do naší provozní sítě, ale vytvoříme speciální oddělenou síť, která poskytuje přístup do internetu. Vhodným médiem pro toto řešení je bezdrátová síť. Článek se zabývá bezdrátovým přístupem hostů. Řešení je pomocí Cisco Wireless Control System (WCS) a Wireless LAN Controler (WLC). Řeší se nastavení, speciální rozhraní pro vytváření účtů a změna přihlašovací stránky.

Problém s Cisco WiFi 802.11n - nefunguje v n-ku

Na naší nové bezdrátové infrastruktuře jsme narazili na problém, že fungovala pouze v módech 802.11a, 802.11b, 802.11g a ne v pre-standardu 802.11n, pro který jsme ji vybudovali. V článku je řešení problému.

Cisco WiFi - základní principy a protokoly

Článek velmi stručně popisuje jednotlivé algoritmy a protokoly používané v bezdrátových sítích pro šifrování a autentizaci. Dále jsou vyjmenovány jednotlivé komponenty pro dvě varianty centralizovaného WLAN řešení, tedy s autonomními AP a LWAP. Na závěr je minimální zmínka o QoSu ve WLAN.

Cisco WLC - nastavení doménového jména a certifikátu pro Guest Access

Pokud na Cisco Wireless LAN Controlleru (WLC) zprovozníme WiFi síť pro hosty s webovou autentizací (Web Authentication), tedy že se uživatelé musí nejprve přihlásit na webové stránce, než se dostanou do sítě. Tak standardně stránka, kde se uživatelé autentizují, má adresu https://1.1.1.1 a používá self-signed certifikát. Uživatelům tedy vyskakuje varování při připojení. Zde si velmi stručně popíšeme, jak nastavit libovolné DNS jméno, které se použije pro tuto stránku, a přiřadit důvěryhodný certifikát.

Instalace / upgrade Cisco Prime Infrastructure 2.2

Před delší dobou byla výhodná akce na povýšení Wireless Control System (WCS) na Prime Infrastructure (PI) 1.3. Očekával jsem, že získám mnoho navíc oproti WCS, hlavně konvergenci drátových a bezdrátových sítí. Praxe mne dost zklamala, i když jsem postupně provedl řadu upgradů. Zde, hlavně pro moji referenci, je stručně zmíněn upgrade na aktuálně nejnovější verzi 2.2.
16.10.2015 | 11.02.2015 | Samuraj - Petr Bouška | Cisco admin | 8672x | Komentáře [3]

Obecně o konfiguraci WLC a zvláště Cisco 2500 Wireless Controller

Pro bezdrátové sítě jsem využíval řízení pomocí kontrolérů WLC 4402, které již Cisco nepodporuje, není pro ně nová verze softwaru a tudíž ani nové vlastnosti. Tyto kontroléry byly dost drahé a velká část ceny byla za licence pro APčka, takže jsem hledal nějakou možnost upgradu nebo převodu (třeba na virtuální kontrolér). Ale nic takového Cisco nenabízí. V současnosti je však akce, kdy se dá zakoupit bundle dvou AP a k nim je téměř zdarma WLC 2504 s licencí na 25 AP. V tomto článku se tedy podíváme na WLC 2504 a obecně na design a konfiguraci WLC, kterou jsem dříve moc nepopisoval.

Cisco Prime Infrastructure 3.8

Tento článek je hlavně pro moji referenci. Obsahuje věci, které jsem neměl čas nastudovat, takže je možné, že se dají/mají dělat lépe. Velmi stručně zmiňuje moji zkušenost s přechodem z Prime 2.2 na poslední verzi. Potom jen vyjmenovává hlavní operace správy Wireless LAN Controller (WLC).