www.SAMURAJ-cz.com 

22.02.2024 Petr Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Moderní web

Webové stránky se dají dělat různě, pokud však nebudeme dodržovat současné principy a standardy, tak patrně nebudou příliš oblíbené.

Tvorba moderního webu - syntaxe, sémantika, CSS, SEO, přístupnost, použitelnost

Hodně lidí, kteří začínají tvořit webové stránky, tak začnou tím, že se naučí pár tagů HTML tak, aby se v prohlížeči zobrazilo to, co chtěli vytvořit. Většinou se nezajímají o nějakou specifikaci HTML a natož, aby jejich kód byl podle ní validní, nebo o správný způsob vytvoření nějakého prvku. Je to škoda, neboť není tak složité dodržet správný a moderní způsob zápisu a plyne z toho i řada výhod. Horší už je, že se občas setkáme s webem, vytvořeným "profesionály", a ani on nedodržuje správná pravidla. V textu se pokusím odpovědět na otázku: "Proč dodržovat tyto metody?" a shrnout základní pravidla správného návrhu webu. Řeč bude tedy o termínech jako: syntaxe, sémantika, optimalizace pro vyhledávače, CSS, přístupnost a použitelnost.

Základy jazyka HTML

HTML je velice jednoduchý, ale rozhodně ne slabý jazyk. Stačí se naučit pár pravidel a můžeme vytvářet webové stránky. Tyto pravidla se pokusím shrnout v tomto článku. Složitější věcí je volit sémanticky vhodné elementy pro správný popis dokumentu a dobré zvládnutí CSS pro formátování vzhledu.

Pěkné adresy aneb Cool URI aneb Apache mod_rewrite

Pokud adresa určité stránky na webu má pěkný a informačně bohatý tvar, tak je jistě zajímavá pro uživatele, ale stejně tak je důležitá pro vyhledávače. Vhodnému tvaru adresy se říká Cool URI a k jeho dosažení na serveru Apache můžeme využít (například) modul mod_rewrite (plus patřičné vědomosti). V tomto článku jsem se pokusil popsat můj osobní pohled na "dobré" adresy webových stránek s náznaky řešení a popisem základů mod_rewrite.