www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

QoS - Quality of Service

Tato série článků se věnuje obsáhlé problematice zajištění kvality při přenosu dat, tedy Quality of Service. Vše je řešeno s přihlédnutí k aktuálním trendům používaným na Cisco aktivních prvcích, spolu s příklady konfigurace.

Cisco QoS 1 - úvod do Quality of Service a DiffServ

Pokud stahujeme nějaký soubor ze sítě či prohlížíme webovou stránku, tak si ani nevšimneme řady problémů, ke kterým při přenosu dochází. Jsou to například různá zpoždění v doručení paketů nebo doručení v jiném pořadí než bylo vysílání. Komunikační protokol si s těmito problémy poradí a vše napraví. Problém nastane u operací, kdy výsledek potřebujeme okamžitě, tedy třeba VoIP a streamované audio/video. Pak se nám tyto problémy projeví v poruše obrazu a zvuku. Technologie, která řeší tyto problémy, se označuje jako zajištění kvality služby, tedy Quality of Service.

Cisco QoS 2 - Classification and Marking, Modular QoS CLI

Tato část článků o Quality of Service se zaměřením na Cisco se věnuje první činnosti, kterou při aplikaci QoSu musíme provést. Jedná se o prozkoumání provozu a jeho rozdělení do tříd - classification a následně označení jednotlivých paketů touto třídou - marking.

Cisco QoS 3 - omezování rychlosti - Policing, Shaping

V minulém díle jsme řešili rozřazení provozu do tříd. Zároveň jsme si popsali Modular QoS CLI, které slouží ke konfiguraci většiny QoS vlastností na Cisco IOSu. Stručně byly zmíněny i příkazy pro vlastnosti, které se budou řešit v tomto článku. Jedná se o správu šířky pásma - Traffic Rate Management, tedy nastavení maximální rychlosti, kterou může určitý provoz (například uživatel) spotřebovat. Využijeme k tomu metodu policingu (rate limiting) a shapingu.

Cisco QoS 4 - garance rychlosti - řazení do front - Queuing

V této časti se budeme věnovat oblasti správy zahlcení - Congestion Management. K tomu se využívají různé fronty (queues). V praxi jde o to, že můžeme vymezit určité pásmo pro nějako komunikaci, tedy garantovat šířku pásma. A případně ještě zajistit expresní odbavení (tedy nízkou latenci) - prioritizovat provoz. V druhé části se pouze lehce zmíním o podobné oblasti, zabránění zahlcení - Congestion Avoidance, které se řeší inteligentním zahazováním.

Cisco QoS 5 - QoS na switchi, MLS, SRR, Auto QoS

Konfigurace, které byly popsány v předchozích dílech, byly primárně určeny pro routery, i když se dají (občas v nějaké omezenější formě) použít i na switchích. V tomto díle se budu věnovat speciálním příkazům a konfiguracím určeným pro switche. Z principu činnosti, kdy switch často připojuje koncové klienty, je na něm třeba řešit jiné operace než na routeru.

Cisco QoS 6 - praktické příklady použití QoSu

Poslední díl seriálu o Quality of Service se věnuje jednoduchým praktickým příkladům. Pro toho, kdo přečetl předchozí díly, ukazuje komplexnější konfigurace. Ale je také vhodný pro ty, kteří předchozí články nečetli. Podle mého názoru můžeme konfigurovat různé vlastnosti, aniž bychom znali princip, jakým dojde k jejich provedení. Největší zaměření je na různé možnosti omezování rychlosti (propustnosti) portu.

Cisco QoS 7 - doplňující informace

Tento článek obsahuje různé další informace ohledně Quality of Service (velice stručně), které jsem potřeboval, když jsem se připravoval na Cisco test 642-845. Mimo drobných doplnění mluví o Link Efficiency Management, QoS pre-classification, Control Plane Policing, Cisco Router and Security Device Manager, doplnění Auto QoS.