www.SAMURAJ-cz.com 

23.04.2024 Vojtěch Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Stažení ARP tabulky z routeru (switche) pomocí SNMP a PHP

Středa, 26.03.2008 18:33 | Samuraj - Petr Bouška |
Po tom, co jsme minule nalezli MAC adresy zařízení, která jsou připojena na portech switche, by se nám hodilo tyto MAC adresy doplnit o odpovídající IP adresy, která nám poví více o daném zařízení. Pokud máme v síti centrální router (switch) přes který jednotlivé počítače komunikují (na L3), tak můžeme stáhnout jeho ARP tabulku a je to.

Router pracuje na třetí vrstvě (laye3 OSI model), kdy pro určení, kam odeslat data používá IP adresy. Pro doručení dat do přímo připojeného subnetu však potřebuje znát i MAC adresu stanice. Proto si udržuje ARP tabulku (Address Resolution Protocol) nebo jinak řečeno překladovou tabulku pro mapování IP adres na fyzické adresy. Záznamy v této tabulce se uchovávají jen omezenou dobu.

Tuto tabulku můžeme pomocí SNMP stáhnout a použít k nalezení aktuálních IP adres k MAC adresám. Tentokrát se navíc nejedná o žádnou komplikovanou operaci, až na to, že existuje několik možných OID, kde se tyto hodnoty nachází.

1. MIB soubor IP-MIB, OID = 1.3.6.1.2.1.4.22, což je .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipNetToMediaTable

jméno OID popis
ipNetToMediaPhysAddress .1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 MAC adresa
ipNetToMediaNetAddress .1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 IP adresa
ipNetToMediaType .1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 typ mapování, 3 – dynamická

2. MIB soubor RFC1213-MIB, OID = 1.3.6.1.2.1.3.1, což je .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.at.atTable

jméno OID popis
atPhysAddress .1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 MAC adresa
atNetAddress .1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 IP adresa

3. MIB soubor IP-MIB, OID = 1.3.6.1.2.1.4.35, což je .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipNetToPhysicalTable

jméno OID popis
ipNetToPhysicalNetAddress .1.3.6.1.2.1.4.35.1.3 IP adresa
ipNetToPhysicalPhysAddress .1.3.6.1.2.1.4.35.1.4 MAC adresa

V dokumentaci se uvádí, že varianta 1 byla nahrazena univerzálnější variantou 3 (která mimochodem obsahuje i řadu dalších hodnot). Na switchích Catalyst 3750 a 2960 se mi však podařilo rozchodit pouze varianty 1 a 2.

Pokud použijeme variantu 2 (nebo identicky 1), tak dostaneme takovýto výstup

[at.atTable.atEntry.atPhysAddress.25.1.192.168.100.2] => Hex: 00 1E 49 8F 3C 00 

Jedná se o hodnotu, která obsahuje MAC adresu. Zároveň je zde vidět, že poslední čtyři číslice z OID jsou IP adresou, ke které patří daná MAC. Stejný index se používá i pro hodnotu, která vrací IP adresu. Nikde se mi nepodařilo najít popis, ale v praxi to vždy takto vychází, takže jsem si zjednodušil kód, viz. dále.

Realizace v PHP

Následující kód je pouze fragment, který navazuje na kód v předchozích dílech. Funkce getARP načítá pouze hodnoty MAC adres a vytvoří pole, kde indexem je MAC adresa a IP adrese se vezme z indexu OID. Místo složitějšího způsobu, kdy by se vytvářelo indexované pole a pro každou hodnotu by obsahovalo IP a MAC. Další zjednodušení je při vyhledávání.

function getARP(&$arp, $ip, $comm) {
 $array = snmprealwalk($ip, $comm, ".1.3.6.1.2.1.4.22.1.2");
 foreach($array as $key => $val) {
  $ip = ereg_replace('.*\.([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)$', "\\1", $key); 
  $mac = format_snmp_string($val);
  $arp[$mac] = $ip;
 }
}

Funkci getARP spustíme pouze jednou na začátku. Pravděpodobně máme jen jeden router, i když se dá použít i pro více. Potom procházíme jednotlivé switche a po načtení MAC adres spustíme funkci assignIPtoMAC, která projde všechny interfacy a pokud je na něm načtena MAC adresa, tak vrátí hodnotu z pole arp podle této MAC adresy.

function assignIPtoMAC(&$interfaces, $name) {
 global $arp;
 foreach($interfaces as $key => $val) 
  if(empty($val["MAC"])) $interfaces[$key][$name] = "";
  else $interfaces[$key][$name] = $arp[$val["MAC"]];
}
zobrazeno: 15368krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

SNMP

Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je velice užitečný pro správu počítačové sítě.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách