www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Rozšíření Active Directory Users And Computers o editaci employeeID

Upraveno 03.12.2007 14:25 | vytvořeno 03.12.2007 14:25 | Samuraj - Petr Bouška |
Tento článek se věnuje relativně jednoduchému postupu, jak rozšířit možnosti administračního nástroje Active Directory Users And Computers o editaci dalšího atributu. Jedná se o atribut, který je součástí schématu AD, ale nemá podporu v ADUC. V příkladu je uveden atribut employeeID (číslo zaměstnance), ale je možno obdobně aplikovat na libovolný jiný. V prvním kroku se vytváří VB skript, který přistupuje k hodnotě. V druhém kroku se rozšiřuje kontextové menu ADUC.

Pozn.: Toto řešení není žádná novinka a na internetu naleznete řadu anglických návodů, já jsem pouze dodal českou verzi.

Adresář Active Directory obsahuje celou řadu atributů, některé byly přidány od verze Windows Server 2003. AD je kompatibilní s LDAP adresářem a proto obsahuje různé atributy definované pro LDAP, které však standardně nevyužívá. Pomocí Snap-In do MMC konzole Active Directory Users And Computers (dále jen ADUC) můžeme zobrazovat a editovat pouze některé atributy.

Pro přístup ke všem atributům můžeme využít nějaký nástroj (třeba ldp.exe) či programovací jazyk, které využívá protokolu LDAP. Nebo můžeme použít MS nástroj ADSIEdit, který se nachází ve Windows Server 2000/2003 Support Tools (například Windows Server 2003 Service Pack 2 32-bit Support Tools).

Komponentu ADUC však můžeme sami upravovat a rozšiřovat. Jednou možností je úprava knihovny, příkladem je Additional Account Info přímo od MS (součást Windows 2003 Server Resource Kit, musí se zaregistrovat knihovna - regsvr32 acctinfo.dll), ale to není tak jednoduché. Druhou možností je využití Visual Basic skriptu, který spustíme z kontextového menu ADUC.

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit skript pro zobrazení a editaci atributu employeeID (zaměstnanecké číslo). A jak rozšířit kontextové menu objektu User, aby se mohl spouštět tento skript.

Vytvoření skriptu pro atribut employeeID

Nejprve musíme vytvořit jednoduchý VB skript, který bude dělat veškerou práci se čtením, zobrazováním a zapisováním hodnot z AD. Toto je pouze jednodušší příklad, který by se mohl rozšířit a doplnit o nějaké kontroly.

Set wshArgs = Wscript.Arguments
Set objAD = GetObject(wshArgs(0))
eID = objAD.employeeID
if eID = "" then eID = "prázdné"
res = InputBox("Osoba: " & objAD.cn & vbCrLf & vbCrLf & "Současné osobní číslo: " & eID & vbCrLf & vbCrLf & "Zadejte nové osobní číslo:", objAD.cn & " osobní číslo", objAD.employeeID)
if res <> "" then
 Err.Clear
 objAD.EmployeeID = res
 objAD.setinfo
 if Err Then MsgBox "Osobní číslo se nepodařilo uložit.", vbCritical, "Chyba !!!"
end if

Tento skript uložíme například jako employeeID.vbs a umístíme jej na místo, kde bude přístupný všem, kteří jej budou potřebovat. Úprava kontextového menu se aplikuje na doménu, takže odkudkoliv někdo přistoupí pomocí ADUC na tuto hodnotu, musí mít přístup ke skriptu. Vhodným místem pro uložení skriptu je adresář NETLOGON na doménovém kontroleru.

Popup okno pro zadávání

Přidání položky do kontextového menu

 1. spustíme ADSIEdit.msc s potřebnými právy (Domain Admin či Enterprise Admin podle struktury)
 2. otevřeme Configuration, dále naši doménu a CN=DisplaySpecifiers
 3. podle jazyka vybereme další složku, CN=409 pro angličtinu, CN=405 pro češtinu
 4. zde nalezneme položku CN=user-Display a dvojitým kliknutím otevřeme
  (takže celé DN záznamu je CN=user-Display,CN=409,CN=DisplaySpecifiers,CN=Configuration,DC=domena,DC=tld)
 5. první atribut v seznamu by měl být adminContextMenu, otevřeme jej dvojitým kliknutím
 6. nyní vytvoříme položku do kontextového menu uživatele, první hodnotu zadáme některé volné číslo, druhá je název položky v kontextovém menu a poslední cesta ke skriptu, který se spustí
  Př: 6,&Osobní číslo,\\domain-server\netlogon\employeeID.vbs
ADSI Edit user-Display
ADSI Edit user-Display editace
ADSI Edit adminContextMenu

Zajímavé odkazy

zobrazeno: 24154krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Active Directory a protokol LDAP

Správa počítačové sítě ala Microsoft, to je Active Directory. Jedná se o velice rozsáhlou skupinu technologií a služeb. Základem jsou adresářové služby, adresáře a komunikační protokol LDAP.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách