www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Microsoft Intune

Cloudové řešení pro správu firemních i soukromých zařízení s různým operačním systémem. Podporuje Mobile Device Management (MDM) a Mobile Application Management (MAM). Umožňuje správu (přístupu) uživatelů, zařízení a aplikací.

Microsoft Intune - základní nastavení a registrace Windows zařízení

První článek o mém seznamování se s řešením Microsoft Intune pro správu firemních i soukromých zařízení s různým operačním systémem. Velmi stručně si popíšeme, co Intune je, jaké jsou licence a jak se provede úvodní nastavení. Pak se podíváme na možnosti, jak dostat zařízení s Windows 10 nebo 11 do Intune správy, tedy jak je registrovat (Enroll). Některé metody si popíšeme podrobněji. Hlavní důraz je na firemní zařízení v prostředí s využívaným Hybrid Azure AD Join.

Microsoft Intune - registrace macOS zařízení

Po lehkém úvodu do Intune a registraci Windows zařízení, se v druhé části podíváme, jak registrovat (Enroll) zařízení s operačním systémem macOS. Opět může jít o firemní i soukromá zařízení. Dostupných metod je v tomto případě méně. Prakticky si popíšeme ruční registraci pomocí Company Portal, i automatizovanou, kde se zapojuje Apple Business Manager.

Microsoft Intune - konfigurace nastavení zařízení

Ve třetí části o Microsoft Intune se podíváme na konfiguraci vlastností a nastavení spravovaných zařízeních. Intune umožňuje konfigurovat ohromné množství nastavení (nejvíce pro Windows). Pro konfiguraci můžeme využít několik způsobů. Hlavní je rozmyslet, co chceme nastavit, pak již zvolíme vhodnou metodu (k detailům nám pomůže dokumentace). Druhá otázka je, zda budeme nastavení aplikovat (přiřazovat) zařízení nebo uživateli.

Microsoft Intune - instalace a správa aplikací

Ve čtvrté části o Microsoft Intune se podíváme na druhou základní funkcionalitu, což je správa aplikací. V tomto díle se zaměříme na instalaci aplikací. Na další oblasti, jako je konfigurace a zabezpečení aplikací, možná přijde řada příště. Instalace aplikací je velice široká oblast. Díky tomu, že máme širokou škálu platforem a typů aplikací (možností instalace) a také cílových zařízení. Zkusíme si popsat obecné věci. Dále se zaměříme (stále stručně) na systémy Windows a macOS. Nebudeme v tomto článku příliš řešit mobilní platformy Android a iOS, kde přibývá řada specifických oblastí (a také třeba BYOD).

Microsoft Intune - aktualizace zařízení s macOS

Pomocí Intune můžeme řídit instalaci aktualizací na macOS zařízeních (ovšem o dost omezeněji než na Windows). Můžeme vytvářet profily pro aktualizační politiky, které nasazují aktualizace na zařízení, a/nebo konfigurovat nastavení aktualizací operačního systému. Může jít o majoritní a minoritní aktualizace operačního systému, aktualizace aplikací, konfiguračních souborů nebo firmwaru.

Microsoft Intune - aktualizace zařízení s Windows

Intune nabízí několik možností, jak řídit instalaci aktualizací na Windows zařízeních. Využívá se služba Windows Update for Business. Pro konfiguraci v rámci Intune využijeme nejčastěji Update Rings, kde vytvoříme několik skupin a s postupným zpožděním instalujeme aktualizace. Pro aktualizace verze Windows můžeme využít novější Feature Updates Policy. Jsou i další možnost, jako je Windows Autopatch, kterým se zde skoro nevěnujeme.