www.SAMURAJ-cz.com 

03.03.2024 Kamil Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Základy počítačových sítí

Tento seriál jsem napsal pro časopis Connect. Většinu informací obsahuje shodně jako můj starší seriál Počítačové sítě - Computer networks, ale je napsán trochu jiným způsobem. Nejprve jsou stručně shrnuty technologie počítačových sítí a pak se trochu podrobněji probírají od nejnižších vrstev nahoru.

Rozumíme počítačovým sítím

Počítačové sítě, obecný termín, který zahrnuje velice širokou oblast technologií, protokolů a metod. Mnoho věcí z této oblasti je považováno za samozřejmost, což vede k tomu, že se těžko hledá jednoduchý popis či logické zařazení do celé skládačky, která tvoří síť. My se dnes na sítě podíváme obecným globálním pohledem s přihlédnutím k vzájemným vazbám. A v dalších dílech se podrobněji seznámíme s některými oblastmi z praktického hlediska.

Víte, jak pracuje switch?

Když chceme pochopit, jak fungují komunikace v počítačových sítích nebo obecně sítě celé, tak musíme začít od spodu. Z fyzického pohledu se jedná o kabeláž a základní aktivní prvky (switche), z logického pohledu se jedná o komunikace na nejmenším logickém celku, tedy v rámci subnetu (přímá komunikace). Obě tyto oblasti jsou definovány a zahrnuty v rodině technologií Ethernet.

Víte, jak pracuje router?

Abychom mohli komunikovat v počítačové síti, musíme používat nějaké logické adresování, které nám určí v jaké části sítě se účastníci nacházejí. A dále metody, které nám zařídí správné směrování dat od odesílatele k příjemci. V dnešních LAN sítích, stejně jako v internetu, se jedná o Internet Protocol (IP). Pro adresování používáme IP adresy a dělení na subnety, pro přeposílání dat používáme routování.

Adresování v IP sítích

Počítačové sítě jsou dnes nejčastěji založeny na rodině protokolů TCP/IP. Z pohledu fyzického i logického nepoužíváme jednu globální síť, ale hierarchické dělení na různé části zvané subnety (podsítě). Aby spolu jednotlivé subnety mohli komunikovat, tak musíme zajistit správné fyzické propojení, ale také přidělit správné adresní prostory. V článku se spolu podíváme na adresy IPv4 (Internet Protocol Version 4), jak se rozdělují a jak se s nimi počítá.