www.SAMURAJ-cz.com 

30.03.2020 Arnošt Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Počítačové sítě - Computer Networks

Neděle, 30.09.2007 13:28 | Samuraj - Petr Bouška |
Tento článek uzavírá sérii o počítačových sítích. Některé díly seriálu se věnovaly věcem jednoduchým a obecně známým, jiné něčemu složitějšímu. Nesnažil jsem se jít v popisu do úplných detailů, ale naopak přinést globální pohled na danou problematiku, a pokud někdo potřebuje detailnější popis, tak již jednoduše najde podle klíčových slov potřebné materiály na internetu. Tento článek shrnuje odkazy na předchozí díly a jednoduše popisuje vazby a návaznosti jednotlivých kapitol.

Mým cílem bylo věnovat se věcem praktickým, s kterými se člověk denně setkává. Na rozdíl od způsobu, jakým se sítě probírají na vysoké škole. Ale přesto vyjít od úplných základů. Od obecného začátku jsem se dále věnoval primárně lokálním sítím (LAN).

 • Počítačové sítě a jejich typy. Pokud chceme mluvit o počítačových sítích, tak si musíme určit, co tento termín znamená a jak můžeme počítačové sítě rozdělovat.
 • Počítačové sítě - základní topologie. Při vytváření počítačové sítě, se dle technologie, zapojují prvky různým způsobem a používáme tedy určitou síťovou topologii.
 • OSI model. Pro popis komunikace v počítačové síti se používá model ISO OSI, který využívá systému vrstev, kdy spolu mohou komunikovat pouze sousední vrstvy.
 • Ethernet - CSMA/CD, kolizní doména, duplex. V sítích typu LAN (ale často i ve větších) se dnes převážně využívá technologie Ethernet (oproti dalším jako Token Ring a FDDI). Základní popis Ethernetu a principu jakým přistupuje k fyzickému médiu, tedy jak komunikuje, popisuje tento článek.
 • TCP/IP - model, encapsulace, paket vs. rámec. V Ethernetových sítích je majoritní protokol TCP/IP. Tento protokol se popisuje pomocí TCP/IP modelu a při odesílání se provádí tzv. encapsulace dat jednotlivých vrstev. Úvod do TCP/IP spolu s modelem, popisem encapsulace a formátem rámce (což odkazuje na Ethernet) a paketu, je uveden v tomto článku.
 • TCP/IP - metody vysílání dat. Pokud chceme zaslat data pomocí TCP/IP, musíme nejprve zvolit správnou metodu vysílání, podle toho, zda adresujeme jednoho nebo více příjemců.
 • TCP/IP - adresy, masky, subnety a výpočty. Protokol TCP/IP používá pro adresování IP adresy a masky podsítě, pomocí kterých se síť rozděluje do logických bloků - subnetů. Popis těchto termínů, spolu s metodami výpočtu, naleznete zde.
 • VLAN - Virtual Local Area Network. Dalším význačným pomocníkem, při logickém členění sítě na menší části, jsou virtuální lokální sítě - VLANy.
 • TCP/IP - navázání a ukončení spojení. Komunikace v TCP/IP začíná vždy navázáním spojení a ukončuje se předepsaným způsobem.
 • TCP/IP a ethernet - cesta v síti, aktivní síťové prvky. Pokud chci zaslat data jiné stanici, musím ji správně adresovat, tedy použít správnou fyzickou adresu (MAC - vychází z ethernetu) a logickou adresu (IP z protokolu TCP/IP). O většinu věcí se automaticky postará komunikační protokol, ale je dobré vědět, jak to funguje a jakým způsobem data putují po síti. To je závislé také na tom, jaké aktivní síťové prvky jsou v cestě.
 • TCP/IP - Routing - směrování. Pokud se data přenášejí mezi různými subnety (sítěmi), tak musí projít přes router nebo jiné zařízení, které provádí routování. Routovacích protokolů existuje celá řada.
 • TCP/IP - nalezení MAC adresy k IP - ARP. Pro komunikaci v síti jsou důležité některé další protokoly. Je to například ARP pro nalezení MAC adresy k IP adrese. DHCP pro dynamické přiřazování IP adres stanicím. A DNS pro překlad IP adres na doménová jména a naopak. Stručné vysvětlení principu protokolu ARP je zde.
 • DNS (Domain Name System) zaměřeno na Microsoft. Tento článek trochu vybočuje z konceptu série, ale svým obsahem do ní zapadá. Pro funkci internetu je nezbytná komponenta z TCP/IP, která překládá snadno zapamatovatelná doménová jména na IP adresy.
zobrazeno: 24412krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Počítačové sítě - Computer networks

Tento seriál se věnuje základům počítačových sítí. Jsou zde stručně popsány důležité praktické aspekty, které by měl znát každý, kdo se o sítě zajímá.

Pokud se Vám článek líbil, tak mne potěšíte, když uložíte odkaz na některý server:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O


Ochrana proti SPAMu, zdejte následující čtyři znaky image code

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách