www.SAMURAJ-cz.com 

21.04.2024 Alexandra Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

NetApp ONTAP

Články, které se týkají diskových polí NetApp AFF (All Flash FAS) a FAS (Fabric-Attached Storage) s operačním systémem ONTAP.

NetApp AFF8040 - konfigurace, principy a základní postupy

Článek stručně popisuje diskové pole NetApp All Flash FAS, jmenovitě model AFF8040. Rozebírá hlavní principy funkce (bez detailního popisu technologií), potřebné termíny a možnou konfiguraci. Dále popisuje běžné operace, jako je vytvoření disku (LUN/Volume) a jeho přiřazení serveru, navýšení velikost a odstranění.
25.10.2021 | 15.03.2017 | Samuraj - Petr Bouška | NetApp admin | 9452x | Komentáře [0]

NetApp AFF8040 - upgrade

Stručně se podíváme, jak u diskového pole NetApp All Flash FAS (AFF), jmenovitě modelu AFF8040, provést upgrade systému ONTAP. Celý proces je jednoduchý, probíhá společně pro všechny komponenty a je bezvýpadkový (pokud máme správné redundantní síťové zapojení). Na závěr zmíníme samostatnou možnost upgradu firmware disků.
05.05.2021 | 16.03.2017 | Samuraj - Petr Bouška | NetApp admin | 5503x | Komentáře [1]

NetApp ONTAP chyby na síťových portech

NetApp pole nám může zaznamenávat události závažnosti Alert, že na určitém portu určitého nódu byly zpozorovány hardwarové chyby. Není zde moc detailů. Prý se jedná o vysoký počet chyb, minimálně 1 z 1000 paketů, ale reálná hodnota chybí. Také není specifikace chyby, může jít například o chyby CRC, zarovnání, délky či zahozené rámce. Uvedeme si, jak zjistit více informací a možné příčiny problémů.

NetApp ONTAP komponenty, principy a vlastnosti fungování

Na diskových polích (Storage Arrays) NetApp AFF (All Flash FAS) a FAS (Fabric-Attached Storage) se nachází operační systém ONTAP. V článku se podíváme na fyzické i logické komponenty, které využívá pro fungování úložiště (Storage). Popíšeme si síťovou architekturu, tedy jak komunikují klienti s polem. Dále fyzické i logické komponenty, které tvoří architekturu úložiště, jak se data ukládají. Velkým benefitem ONTAP systému jsou vlastnosti pro zvýšení efektivity ukládání dat (Storage Efficiency). Dokážeme tak (díky deduplikaci a dalším) na určitý fyzický prostor uložit mnohem více dat. V závěru se věnujeme důležité oblasti, jak se vyznat v zobrazovaných informacích o obsazeném a dostupném prostoru a ušetřeném místě díky efektivitě.

NetApp ONTAP CLI příkazy

Správa diskových polí NetApp se systémem ONTAP se může provádět pomocí webového rozhraní ONTAP System Manager, ale mnohem více možností nám poskytne využití příkazové řádky ONTAP CLI. Díky příkazům můžeme detailně konfigurovat a zobrazovat vše. V článku se podíváme na běžně využívané příkazy a na realizaci určitých konkrétních úloh.
19.12.2023 | 28.11.2021 | Samuraj - Petr Bouška | NetApp admin | 2338x | Komentáře [0]

NetApp ONTAP EMS události, notifikace, monitoring zaplnění

EMS (Event Management System) shromažďuje události (Events) generované ONTAP systémem. Obsahuje velké množství informací o provozu o stavech systému. Je důležité být okamžitě upozorněni na systémové problémy, abychom mohli rychle reagovat. Podíváme se na možnosti prohlížení událostí a nastavení odesílání vybraných EMS událostí (Notifications) na email. Speciálně si popíšeme nastavování upozornění na docházející místo v agregátech a svazcích (sledování zaplnění).