www.SAMURAJ-cz.com 

21.04.2024 Alexandra Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

NetApp ONTAP CLI příkazy

Upraveno 19.12.2023 22:00 | vytvořeno 28.11.2021 09:49 | Samuraj - Petr Bouška |
Správa diskových polí NetApp se systémem ONTAP se může provádět pomocí webového rozhraní ONTAP System Manager, ale mnohem více možností nám poskytne využití příkazové řádky ONTAP CLI. Díky příkazům můžeme detailně konfigurovat a zobrazovat vše. V článku se podíváme na běžně využívané příkazy a na realizaci určitých konkrétních úloh.

Dokumentace

Tento článek obsahuje pouze malou část příkazů, které jsem potřeboval (příležitostně budu doplňovat).

V oficiální dokumentaci máme k dispozici popis příkazů (man pages) ONTAP 9 Documentation Center - CLI. Kde rozklikneme Command man pages a dále vybereme sekci pro odpovídající verzi ONTAP. A popis práce a použití CLI Using the ONTAP command-line interface, který pokračuje popisem správy jednotlivých oblastí.

CLI - Command-Line Interface

Úrovně administrátorských oprávnění

Běžně pracujeme v administrátorském režimu, ale pro některé příkazy nebo parametry se musíme přepnout do rozšířeného (privilegovaného) režimu, případně diagnostického.

AFF::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do
     so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

AFF::*> set -privilege diagnostic

Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y

AFF::*> set -privilege admin

AFF::>

Shelly

Na NetApp clusteru můžeme využít tři různé Shelly:

 • clustershell - hlavní a nativní Shell přístupný po přihlášení, správa a konfigurace clusteru
 • nodeshell - speciální Shell pro příkazy, které se týkají uzlu, příkazy se volají pomocí system node run
 • systemshell - nízko úrovňový shell pro diagnostiku a řešení problémů

Zadávání příkazů

Příkazy jsou uspořádány do hierarchie pomocí adresářů. Příkaz můžeme spustit zadáním celé cesty příkazu.

cluster::> storage disk show 

Nebo navigací skrze adresářovou strukturu. Zadáním .. se posuneme o úroveň nahoru. Pomocí top se dostaneme na nejvyšší úroveň hierarchie.

cluster::> storage
cluster::storage> disk
cluster::storage disk> show

Příkazy můžeme zkracovat zadáním minimálního počtu písmen, které jej činí unikátním. Můžeme využívat tabulátor pro doplnění (rozbalení) příkazu a zobrazení parametrů. A otazník (?) pro zobrazení možností s popisem na daném místě.

V parametrech příkazů můžeme využívat operátory dotazů. Zástupný znak hvězdička (*), který odpovídá všem záznamům. Třeba všechny svazky s řetězcem volume show -volume *VMware*. Operátor ne vykřičník (!), hodnota, která se nemá porovnat. Operátor nebo (|), rozsah (..), menší (<), větší (>), rozšířený dotaz ( { dotaz } ).

U příkazu show můžeme použít parametr -instance pro zobrazení všech detailů. Příklad volume show -instance. Další možnost je využít parametr -fields a určit, které položky se mají zobrazit (defaultní se zobrazují vždy). Otazník nám zobrazí možnosti, příklad volume show -fields ?.

Správa sítí

Porty

Zobrazení informací o fyzických portech. Seznam všech portů.

AFF::> network port show

Node: AFF-01

                         Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
a0a       Default      iSCSI-1          up   9000     -/-     healthy
a0b       Default      iSCSI-2          up   9000     -/-     healthy
e0M       Default      Default          up   1500  auto/1000  healthy
e0a       Default      CIFS             up   9000  auto/1000  healthy
e0b       Default      -                down 1500  auto/-     -
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/25000 healthy
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/25000 healthy
e2a       Default      -                up   9000  auto/10000 healthy
e2b       Default      -                up   9000  auto/10000 healthy
e2c       Default      -                up   9000  auto/10000 healthy
e2d       Default      -                up   9000  auto/10000 healthy

Detail určitého portu.

network port show -node AFF-01 -port e0M

Logical Interface (LIF), management IP adresy

Jedna z věcí, kterou nelze provést ve webovém rozhraní, je změna management IP adres.

V CLI si můžeme vypsat aktuální LIF a nastavené IP adresy. Seznam všech, různě filtrovat nebo detail (všechny parametry).

network interface show
network interface show -lif cluster_mgmt
network interface show -lif cluster_mgmt -instance

AFF::> network interface show -curr-port e0M

      Logical  Status   Network      Current    Current Is
Vserver   Interface Admin/Oper Address/Mask    Node     Port  Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----
AFF  
      AFF-A-mgmt1 up/up  10.0.0.198/24   node-a    e0M   true
      AFF-B-mgmt1 up/up  10.0.0.199/24   node-b    e0M   true
      cluster_mgmt up/up  10.0.0.200/24   node-a    e0M   true
3 entries were displayed.

Management adresu můžeme modifikovat, ale v příkazu musíme přesně určit, jakou adresu nastavujeme.

network interface modify -vserver AFF -lif AFF-B-mgmt1 -home-node node-b -home-port e0M -address 10.0.0.199 -netmask 255.255.255.0
network interface modify -vserver AFF -lif cluster_mgmt -address 10.0.0.200 -netmask 255.255.255.0

Síťová brána

Aby nám fungovalo směrování v síti, tak musíme mít také definovány brány pro různé subnety. Definice se provádí globálně, můžeme jich mít více a automaticky se přiřadí podle adresy interface.

AFF::> network route create -vserver AFF -gateway 10.0.0.1
AFF::> network route show
AFF::> network route show -vserver AFF

Vserver       Destination   Gateway     Metric
------------------- --------------- --------------- ------
AFF
          0.0.0.0/0    10.0.0.1    20
          0.0.0.0/0    192.168.100.1  20
2 entries were displayed.

Zobrazení routovací tabulky

Zobrazí aktivní instalované routy na jednom nebo více uzlech clusteru. Vyžaduje rozšířený (privilegovaný) režim.

AFF::> network route active-entry show
AFF::> network route active-entry show -vserver Cluster -node AFF-01

Vserver: Cluster
Node: AFF-01
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination       Gateway       Interface  Metric Flags
---------------------- ------------------- ---------  ------ -----
127.0.0.1/32      link#3        lo0       1
127.0.10.1/32      link#3        lo0       1
127.0.20.1/32      link#3        lo0       1
169.254.0.0       link#4        e0c       7
169.254.0.0       link#5        e0d       7
169.254.131.53/32    link#4        lo0       1
169.254.229.90/32    link#5        lo0       1
7 entries were displayed.

DNS servery

Další věc, která je potřeba, jsou DNS servery. Níže je ukázka zobrazení aktuálních hodnot a přidání další adresy.

AFF::> vserver services dns show
                               Name
Vserver     State   Domains               Servers
--------------- --------- ----------------------------------- ----------------
AFF       enabled  firma.local             10.0.0.10
2 entries were displayed.

AFF::> vserver services dns delete -vserver AFF
AFF::> vserver services dns create -vserver AFF -domains firma.local -name-servers 10.0.0.10,10.0.0.20

Testování komunikace - ping

Pro test síťové komunikace se může hodit klasický ping, který vyvoláme z určitého kontroléru či interface.

AFF::> network ping -node node-a -destination www.google.com
www.google.com is alive

AFF::> network ping -lif cluster_mgmt -vserver AFF -destination www.google.com
www.google.com is alive

Subnets

Zobrazení definovaných subnetů.

network subnet show

Vytvoření subnetu.

network subnet create -ipspace Default -subnet-name Mgmt -broadcast-domain Mgmt -subnet 10.1.0.0/255.255.255.0 -gateway 10.1.0.1 -ip-ranges 10.1.0.10-10.1.0.100 

Zobrazení statistik portu

V nodeshell můžeme zobrazit statistiky fyzických portů. Více je popsáno v NetApp ONTAP chyby na síťových portech.

system node run -node AFF-02 -command ifstat e2c

IPspaces

Zobrazení definovaných IPspaces.

AFF::> network ipspace show
IPspace       Vserver List         Broadcast Domains
------------------- ----------------------------- ----------------------------
Cluster
          Cluster            Cluster
Default
          AFF, svm-iscsi        CIFS, Default, iSCSI-1,
                         iSCSI-2
2 entries were displayed.

Broadcast Domains

Zobrazení definovaných Broadcast Domains.

AFF::> network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                     Update
Name  Domain Name  MTU Port List           Status Details
------- ----------- ------ ----------------------------- --------------
Cluster Cluster    9000
              AFF-01:e0c          complete
              AFF-01:e0d          complete
              AFF-02:e0c          complete
              AFF-02:e0d          complete
Default Default    1500
              AFF-01:e0M          complete
              AFF-02:e0M          complete
    iSCSI-1    9000
              AFF-01:a0a          complete
              AFF-02:a0a          complete
    iSCSI-2    9000
              AFF-01:a0b          complete
              AFF-02:a0b          complete
4 entries were displayed.

Failover groups

Zobrazení definovaných Failover groups.

AFF::> network interface failover-groups show
                 Failover
Vserver     Group      Targets
---------------- ---------------- --------------------------------------------
AFF
         Default
                 AFF-01:e0M, AFF-02:e0M
         iSCSI-1
                 AFF-01:a0a, AFF-02:a0a
         iSCSI-2
                 AFF-01:a0b, AFF-02:a0b
Cluster
         Cluster
                 AFF-01:e0c, AFF-01:e0d,
                 AFF-02:e0c, AFF-02:e0d
4 entries were displayed.

System, Cluster a Interconnect

Zobrazení členů clusteru

AFF::> cluster show
Node         Health Eligibility
--------------------- ------- ------------
AFF-01        true  true
AFF-02        true  true
2 entries were displayed.

Vysoká dostupnost

AFF::> cluster ha show
High-Availability Configured: true

High Availability interconnect konfigurace

Vyžaduje rozšířený (privilegovaný) režim. Typ je třeba InfiniBand, Remote direct memory access over Converged Ethernet (RoCE).

AFF::*> system ha interconnect config show

            Node: AFF-01
     Interconnect Type: RoCE
      Local System ID: 536875713
     Partner System ID: 536875678
    Connection Initiator: local
         Interface: external

Port  IP Address
----  -----------------
e0c-17
    169.254.17.161
e0d-18
    169.254.18.222


            Node: AFF-02
     Interconnect Type: RoCE
      Local System ID: 536875678
     Partner System ID: 536875713
    Connection Initiator: partner
         Interface: external

Port  IP Address
----  -----------------
e0c-17
    169.254.17.192
e0d-18
    169.254.18.143

2 entries were displayed.

High Availability interconnect porty

AFF::*> system ha interconnect port show
                Physical Link
        Link      Layer   Layer   Physical  Physical Active
Node      Monitor Port State   State    Link Up Link Down Link
-------------- ------- ---- -------- --------- -------- --------- ------
AFF-01     off
              0 linkup  active      2     2 true
              1 linkup  active      2     2 true
AFF-02     off
              0 linkup  active      4     4 true
              1 linkup  active      4     4 true
2 entries were displayed.

High Availability interconnect stav

AFF::*> system ha interconnect status show

            Node: AFF-01
       Link 0 Status: up
       Link 1 Status: up
      Is Link 0 Active: true
      Is Link 1 Active: true
     IC RDMA Connection: up

            Node: AFF-02
       Link 0 Status: up
       Link 1 Status: up
      Is Link 0 Active: true
      Is Link 1 Active: true
     IC RDMA Connection: up
2 entries were displayed.

Převzetí služeb při selhání úložiště

AFF::> storage failover show
               Takeover     
Node      Partner    Possible State Description 
-------------- -------------- -------- -------------------
AFF-01     AFF-02     true   Connected to AFF-02
AFF-02     AFF-01     true   Connected to AFF-01
2 entries were displayed. 

Během restartu jednoho uzlu.

AFF::> storage failover show
               Takeover     
Node      Partner    Possible State Description 
-------------- -------------- -------- ----------------------------------
AFF-01     AFF-02     -    Unknown
AFF-02     AFF-01     false  In takeover, Auto giveback will be
                    initiated in 442 seconds
2 entries were displayed. 

Replikační kruh členů clusteru

cluster ring show

Stav clusteru v jádře

AFF::> cluster kernel-service show
Master   Cluster  Quorum    Availability Operational
Node    Node    Status    Status    Status
---------- ---------- ------------- ------------- -------------
AFF-02   AFF-01   in-quorum   true     operational
      AFF-02   in-quorum   true     operational
2 entries were displayed.

Disky a agregáty

Zobrazení informací o agregátu

Stručný seznam agregátů

storage aggregate show

Detaily o určitém agregátu

storage aggregate show -aggregate aggr_data1

Zobrazení informací o discích

Seznam disků včetně typu, agregáty na disku, apod.

storage disk show

Detail určitého svazku.

storage disk show -disk 1.0.0

Informace o oddílech na disku a vlastnictví kontrolérem.

storage disk show -partition-ownership

Zobrazení Spare disků

Ve výstupu vidíme, že je použito ADP v2 (Root-Data1-Data2). Spare disky se zobrazují pro každý kontrolér (Node). Je potřeba se dívat, že existuje prostor pro Root (Local Root Usable) i Data (Local Data Usable).

AFF::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: node-a
 Pool0
 Root-Data1-Data2 Partitioned Spares
                               Local  Local
                                Data   Root Physical
 Disk       Type  Class     RPM Checksum     Usable  Usable   Size Status
 ---------------- ------ ----------- ------ -------------- -------- -------- -------- --------
 1.0.23      SSD  solid-state   - block      1.73TB 31.19GB  3.49TB zeroed

Original Owner: node-b
 Pool0
 Root-Data1-Data2 Partitioned Spares
                               Local  Local
                                Data   Root Physical
 Disk       Type  Class     RPM Checksum     Usable  Usable   Size Status
 ---------------- ------ ----------- ------ -------------- -------- -------- -------- --------
 1.0.8      SSD  solid-state   - block        0B 31.19GB  3.49TB zeroed
 1.0.23      SSD  solid-state   - block      1.73TB    0B  3.49TB zeroed
3 entries were displayed.

Vytvoření agregátu

storage aggregate create -aggregate aggr_data2 -diskcount 23 -node node-b

Vymazání Spare disků

storage disk zerospares -owner node-b

Svazky (Volume) a LUNy

Zobrazení informací o Volumech

Seznam svazků včetně agregátu, stavu, velikosti, apod.

volume show

Detail určitého svazku.

volume show -vserver svm-iscsi_ -volume svm_iscsi_root

Zobrazení informací o LUNech

Seznam LUNů včetně typu, stavu, velikosti, apod.

lun show

Detail určitého LUNu.

lun show -vserver svm-iscsi -path /vol/Servers_vol_01/Servers_lun_01

Nahození (přenutí do Online) vypnutého LUNu

Pokud v LUNu dojde místo, tak se vypne, aby chránil data. Přepne se do stavu space-error. Pokud problém vyřešíme, tak jej musíme opět zapnout.

lun modify -path /vol/Servers_vol_01/Servers_lun_01 -state online

Vyprázdnění fronty obnovy (Purge Recovery Queue)

Pokud smažeme Volume, tak se nám hned neuvolní místo v agregátu. Nějakou dobu je možno Volume obnovit. Pokud potřebujeme prostor hned, tak můžeme úplně odstranit. Free Aggregate space is not returning after deleting Volumes - NetApp Knowledge Base

Nejprve si vypíšeme frontu, pak je varianta vymazání všeho nebo určitého Volume.

set -privilege diagnostic
volume recovery-queue show -vserver <vserver name>
volume recovery-queue purge-all -vserver <vserver_name>
volume recovery-queue purge -vserver <vserver_name> -volume <volume name>

Zobrazení informací o Storage Efficiency

Detailněji popsáno ke konci článku NetApp ONTAP komponenty, principy a vlastnosti fungování

volume efficiency config
volume efficiency show
volume efficiency show -instance
volume show -vserver svm-iscsi -volume Server_vol_01
volume show-footprint
storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe show 
storage aggregate show-efficiency -advanced
storage aggregate show-efficiency 
storage aggregate show-efficiency -details 
storage aggregate show-space

Storage VM (SVM) - vServer

Zobrazení informací o SVM

Seznam SVM.

AFF::> vserver show
                               Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ---------- ----------
AFF      admin   -         -          -           -          -
AFF-01   node    -          -          -           -          -
AFF-02   node    -          -          -           -          -
svm-iscsi   data    default    running    running     svm_iscsi_ AFF_01_NVME
                                                      root       _SSD_1
4 entries were displayed. 

Detail určitého SVM.

vserver show -vserver svm-iscsi

Změna iSCSI Target Name (IQN) na vServer

vserver iscccsi modify

Setting the privilege level in the CLI.

AFF::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do
     so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

AFF::*> vserver iscsi stop -vserver svm-iscsi
AFF::*> vserver iscsi modify -vserver svm-iscsi -target-name iqn.1992-08.com.netapp:AFF
AFF::*> vserver iscsi start -vserver svm-iscsi

Události a upozornění

Více je popsáno v NetApp ONTAP EMS události, notifikace, monitoring zaplnění

Zobrazení událostí (logů)

event log show
event log show -severity <=NOTICE
event log show -message-name monitor.volume.nearlyFull
event log show -time >10m

Zasílání notifikací (událostí) na mail

event config modify -mail-server SERVER -mail-from EMAIL@FIRMA.CZ
event notification destination create -name ADMIN1 -email PRIJEMCE1@FIRMA.CZ
event notification create -filter-name important-events -destinations ADMIN1
zobrazeno: 2338krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

NetApp ONTAP

Články, které se týkají diskových polí NetApp AFF (All Flash FAS) a FAS (Fabric-Attached Storage) s operačním systémem ONTAP.

Computer Storage

Ukládání dat je v počítačovém světě rozsáhlá a komplexní problematika. Zde se nachází články, které se věnují sítím Storage Area Network (SAN), technologiím iSCSI, Fibre Channel, diskovým polím (Storage System, Disk Srray) i obecně ukládání dat a úložištím.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách