www.SAMURAJ-cz.com 

20.11.2019 Nikola Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

NetApp AFF8040 - konfigurace, principy a základní postupy

Středa, 15.03.2017 21:58 | Samuraj - Petr Bouška |
Článek stručně popisuje diskové pole NetApp All Flash FAS, jmenovitě model AFF8040. Rozebírá hlavní principy funkce (bez detailního popisu technologií), potřebné termíny a možnou konfiguraci. Dále popisuje běžné operace, jako je vytvoření disku (LUN/Volume) a jeho přiřazení serveru, navýšení velikost a odstranění.

Pozn.: Nejsem žádný specialista na disková pole, ale musel jsem se seznámit se základní prací s několika typy diskových polí, takže jsem si dal dohromady určité informace a postupy. Třeba se to bude někomu hodit.

NetApp All Flash FAS (AFF) - základní vlastnosti

Diskové pole NetApp AFF8040 je All Flash FAS systém (tedy FAS, který používá pouze SSD disky) řady 8000 vybavený systémem ONTAP (momentálně je dostupná verze 9.1), dříve se jmenoval Clustered DataONTAP (před verzí 9), jehož součástí je webový OnCommand System Manager pro správu. FAS je navržen jako sdílené úložiště, kdy různé workloady využívají stejné úložiště. Obsahuje mnoho různých vlastností na správu, ochranu dat a ladění výkonu. Umožňuje také pole rozdělit na virtuální části, které se tváří jako samostatné pole a toto virtuální pole můžeme přidělit nějakému subjektu včetně samostatné správy.

FAS pole podporuje současné připojení pomocí blokového přístupu - SAN (Ethernet iSCSI a FCoE, optika Fibre Channel) i souborového - NAS (NFS, pNFS, CIFS/SMB). Má Thin Provisioning bez dopadu na výkon. Speciální inline deduplikaci, který využívá WAFL a přistupuje k datům pomocí ukazatelů, a kompresi. Technologii, která provádí inline data reduction - kompakci (zapisuje více nezaplněných 4kB bloků do jednoho fyzického 4kB bloku). Všechny funkce (jako deduplikace, Thin Provisioning, Snapshot Copies, Virtual Clones, Thin Replication) jsou dostupné pro všechny přístupy SAN (FC, iSCSI) i NAS (CIFS, NFS).

ONTAP podporuje tři typy RAIDu pro agregáty, záleží na použitých discích, jejich typu (NL-SAS, SAS, SSD), velikosti a počtu. RAID4 může použít jeden spare disk a maximálně 14 disků, RAID-DP (Double Parity) může použít dva spare disky a celkově až 28 disků a nový RAID-TEC (Triple Erasure Encoding) podporuje tři spare disky, celkově 29 disků a je navržený pro velké SATA a SSD nad 6TB.

Fyzické úložiště můžeme logicky rozdělit na různé Virtual Storage Controller, čímž oddělíme zákaznické domény, které mají různé svazky, IP adresy, řízení přístupu, apod.

Oficiální dokumentace

Konfigurace a zapojení

Konfigurace systému může být různá, záleží na použitých kontrolérech, kartách pro síťovou komunikaci, diskových policích, discích, atd. Zde je ukázka konfigurace, s jakou jsem se setkal.

Systém se skládá z Enclosure - 6U vysoké Chassis (skříň) X6227-R6-C, která obsahuje dva kontroléry AFF8040 pro HA (node-a a node-b tvoří dohromady HA Pair) AFF8040-R6. Každý kontrolér je osazený:

 • 4x iSCSI porty 10Gbps pro data e0e - e0h
 • 8x SAS porty 0a - 0d, 0e - 0h (na přídavné kartě, připojení shelf)
 • 4x porty pro cluster interconnect 10Gbps e0a - e0d (využity dva na propojení kontrolérů)
 • 6x ethernet port 1Gbps e0i - e0l (můžeme různě nastavit, standardně pro správu virtuálních SVM pro LIF), e0M (cluster nebo node management)
 • port na management spojení ACP s diskovým shelfem

K Enclosure se připojuje jedna nebo více diskových polic (Disk Shelf). Zde 2U vysoký model DS2246 osazený 24x SSD disky o kapacitě 3,8TB. Doplněno kompletní licencí na SW. Celková použitelná kapacita 82,5TB.

Obrázky z oficiální dokumentace, které popisují připojení kontrolérů do sítě a připojení diskových polic.

NetApp AFF8040 zapojení 1
NetApp AFF8040 zapojení 2
NetApp AFF8040 zapojení 3

Ukázka možného připojené do sítě. Je zde oddělená LAN síť pro management a datová iSCSI SAN síť.

NetApp AFF8040 schéma zapojení

NetApp MySupport - registrace a AutoSupport

Registrace

Po zakoupení NetApp pole (stejně jako jiné značky) je v podstatě nutné jej zaregistrovat. Na stránce mysupport.netapp.com si úplně na počátku vytvoříme účet, kterým se následně přihlásíme. Pomocí něj provedeme registraci pole (pokud ji již neprovedl dodavatel). Úplně jsem to nepochopil, ale je důležitý název společnosti, na kterou byla registrace provedena, ke společnosti jsou vázány účty a ty pak mají přístup k registrovaným produktům (případně jde ještě o Site/Location). Pro většinu operací se využívá sériové číslo (Serial Number), jsou tam i další možnosti, jako je System ID. Pole AFF8040 se skládá z několika částí a každá má svoje sériové číslo. Jde o dva kontroléry AFF8040-R6 Node-A a Node-B, a potom cluster licence položka SW-2-CL-BASE (Access Key ID, SW-2-CL-LICENSEMGR).

MySupport

Na první záložce My Home (mysupport.netapp.com) máme dashboard, kde si můžeme přidat pár widgetů (pravý horní roh Hide/Show Widgets). Vidíme zde například poslední případy (Cases) na support.

Na záložce Products můžeme registrovat zařízení, vyhledávat již registrovaná zařízení a měnit některé registrované parametry (jako je lokalita). Buď zvolíme položku My Products, kde můžeme vyhledat zařízení podle sériového čísla, ale také třeba hromadně podle Site Name. Pokud neznáme Site Name, tak můžeme použít Manage Products - Site, kde zadáme pouze zemi a zobrazí se nám seznam našich Site a Company Name a k nim seznam produktů.

Záložka Downloads umožňuje stažení software a firmware, takže například obsahuje obrazy pro upgrade pole. Pak máme ještě logické záložky pro zadávání a sledování případů na podporu Cases & Parts. A dokumentace Documentation.

Pod Tools se nachází důležitý odkaz na MyAutoSupport.

NetApp MySupport web

AutoSupport

My AutoSupport je webová aplikace, která získává informace z pole pomocí funkce AutoSupport. Informace About My AutoSupport, vlastní aplikace je dostupná na adrese MyAutoSupport, nyní se dá již zkoušet nová verze New My AutoSupport.

Aby pole mohlo využít funkce AutoSupport, tak musí mít skrze Management interface (oba nody i cluster) přístup na NetApp. Standardně se využívá protokol HTTPS. Alternativně SMTP, to je jinak využíváno pro zasílání emailových alertů. Pole pak jednou týdně odesílá souhrnné informace a při určitých událostech alert. NetAppp Support může reagovat a například, když dojde k poruše disku, tak automaticky odesílá nový díl.

Nastavení AutoSupportu nemá moc možností. V OnCommand System Manager se nastavení nachází pod Hardware and Diagnostics - AutoSupport. Vlastní funkci zde můžeme pouze zapnout a vypnout pro jednotlivé nody. Pro zasílání emailových alertů můžeme nastavit adresu odesílatele, příjemců a poštovního serveru (Mail Hosts). Také můžeme kliknout na tlačítko Test, které vygeneruje emailový alert a událost na NetApp Support (která se automaticky uzavře a dorazí emailem).

NetApp ONTAP AutoSupport

Konfiguraci můžeme samozřejmě řešit i přes CLI. Například zobrazení informací o nastavení.

AFF8040::> autosupport show
Node                  State     From          To            Mail Hosts
--------------------- --------- ------------- ------------- ----------
node-a                enable    
node-b                enable   
2 entries were displayed. 

My AutoSupport nám, mimo sledování poruch HW, na webu přináší mnoho zajímavých informací o poli, sleduje verze firmware, upozorňuje na konfigurační Best Practices, můžeme nechat vytvářet reporty, apod.

Pozn.: K dispozici je také mobilní aplikace NetApp Support App pro Android, iOS a BlackBerry. Ale moc toho neumí.

Správa FAS pole pomocí systému ONTAP

Správa se může provádět pomocí mgmt_cluster IP adresy 10.0.0.200, buď pomocí webového rozhraní HTTPS nebo příkazové řádky SSH. Případně se můžeme připojit přímo na Service Processor (SP, komponenta kontroleru pro vzdálenou správu a dohled) pomocí SSH. V iSCSI SAN síti jsou použity čtyři IP adresy pro připojování klientů.

OnCommand Unified Manager

Pro podrobnější možnosti dohledu nad zdravím a výkonem jednoho nebo více NetApp FAS polí, můžeme nainstalovat/nasadit (VMware appliance) OnCommand Unified Manager a k němu OnCommand Performance Manager, který se do něj integruje. Tyto nástroje dovolí lepší dohled a sledování vývoje v čase. Můžeme také nastavovat různé události, na které jsme upozorněni emailem.

Nástroje jsou zdarma ke stažení na mysupport.netapp.com - Downloads - Software, kde v sekci OnCommand Unified Manager for Clustered Data ONTAP a OnCommand Performance Manager (Unified Manager Performance Pkg) zvolíme platformu (nejjednodušší je VMware vSphere) a stáhneme aktuální verzi. Návod pro nasazení se nachází v OnCommand Unified Manager - Installation and Setup Guide.pdf.

Termíny pro pole FAS

Kontroléry (řadiče) v poli jsou samostatné, ale můžeme je napřímo síťově propojit a vytvořit HA Pair. Každý řadič je pak uzel (node) clusteru. HA Pair poskytuje odolnost proti chybám (fault tolerance), protože každý node může převzít (take over) řízení, takže můžeme bezvýpadkově provádět upgrady SW a HW údržbu.

 • Node - jeden kontrolér v clusteru, oba jsou spolu spojeny pomocí sítě a jsou připojeny k diskovým policím, v OnCommand System Manager - Hardware and Diagnostics - Nodes
 • LIF - Logical Interface - IP adresa s přiřazenými vlastnostmi, pomocí LIF se komunikuje do sítě, v OnCommand System Manager - Network - Network Interfaces
 • Portset - skupina interfaců (LIF) skrze které komunikuje SAN klient s polem, pomocí něj můžeme omezit dostupné cesty ke klientovi, nastavuje se na Initiator group, v OnCommand System Manager - LUNs - Portsets
 • SVM - Storage Virtual Machines (vServer) - slouží k bezpečné izolaci sdíleného virtualizovaného úložiště, fyzické pole můžeme rozdělit na několik virtuálních, What SVMs are, v OnCommand System Manager - SVMs
 • Initiator - klient, který se připojuje k LUNu, vyjednává připojení s Target
 • Target - cílová adresa diskového pole, přes kterou se Initiator připojuje k LUNu
 • Initiator group (iGroup) - určuje, který host může přistupovat k určitému LUNu na storage systému, na poli nám reprezentuje klienta (server), v OnCommand System Manager - LUNs - Initiator Groups
 • IQN- iSCSI Qualified Name - iSCSI identifikátor initiatoru nebo targetu, iqn.1991-05.com.microsoft:server.firma.local
 • WAFL - WriteAnywhere File Layout - patentovaná technologie NetAppu, která se nachází nad RAIDem a zprostředkovává čtecí a zápisové operace, podporuje velká úložiště, vysoký výkon, rychlé zotavení z chyb a zvětšování prostoru

Komponenty pro vytvoření disku (LUNu) pro server

Z fyzické vrstvy, což jsou fyzické disky v poli, vytváříme několik zapouzdřených logických vrstev, nejprve z disků RAID skupiny (RAID Groups). Jednu nebo více skupin spojujeme do agregátu (Aggregate) a uvnitř agregátu vytváříme řadu svazků (FlexVol Volumes). V každém svazku vytvoříme jeden (nebo i více) LUN.

 • Disk - fyzický disk v polici, v OnCommand System Manager - Hardware and Diagnostics - Disks - Inventory
 • RAID Group - skupina disků s nastaveným typem RAIDu (NetApp používá vlastní RAID-DP) a dalšími parametry, v OnCommand System Manager - Hardware and Diagnostics - Aggregates
 • Aggregate - může se skládat z jedné nebo více RAID Group, na něm nastavujeme bezpečnost, výkon, zálohování, apod., přímo neobsahuje data, přiřazuje se k určitému kontroléru (pokud máme dva, tak to funguje active-passive), proto můžeme vytvořit dva agregáty, kdy je každý přiřazen jinému kontroléru a využijeme výkon obou, v OnCommand System Manager - Hardware and Diagnostics - Aggregates
 • Plex - kopie dat, pokud je agregát zrcadlený, tak má 2 plexy (plex0 a plex1)
 • Volume - používá se Flexible volume - FlexVol, logický prostor uvnitř agregátu, obsahuje vlastní data, můžeme měnit velikost, něco jako partition z pohledu pole, můžeme mít max. 500 Volumů, v OnCommand System Manager - SVMs - otevřeme SVM - Volumes
 • QTree - z pohledu pole jde o něco jako podadresář uvnitř Volumu, je to obdoba jako Volume, ale má omezené vlastnosti (snapshoty můžeme nastavovat pouze na Volume, nepodporuje rezervace prostoru), v OnCommand System Manager - SVMs - otevřeme SVM - Qtrees
 • LUN - Logical Unit Number - v rámci Volumu (nebo QTree) můžeme vytvořit jeden (běžně doporučeno) nebo více (pokud jich máme hodně, pak se hodí použít QTree) LUNů, z pohledu pole jde o soubor uvnitř Volume. Z pohledu klienta (serveru) jde o disk, který publikujeme serveru (Initiatoru). Reprezentuje individuálně adresovatelné logické zařízení. V OnCommand System Manager - LUNs - LUN Management

Operace s diskem (LUNem)

Základní komponenty

Když nově instalujeme pole, tak musíme vytvořit několik objektů, které budeme dále využívat a většinou nepotřebujeme přidělávat další. Jejich vytvoření se zde nebudeme věnovat.

 • agregáty vytvořené na určitých discích s RAID-DP a přiřazené ke kontroleru
 • jedno SVM s protokolem iSCSI
 • jeden portset typu iSCSI, který obsahuje všechny 4 porty (cesty)

Pravidla pro pojmenovávání

Myslím, že na začátku je dobré si stanovit určitý standard, jak budeme pojmenovávat objekty, které budeme na poli běžně vytvářet. Tak abychom z názvu poznali, o jaký jde objekt a k čemu patří. Například:

 • LUN - jméno-serveru_lun_číslo, příklad server1_lun_1
 • Volume - jméno-serveru_vol_číslo, příklad server1_vol_1
 • Initiator Group - jméno-serveru_igroup, příklad server1_igroup

Vytvoření LUNu a namapování na server

 • připojíme se na webové rozhraní pole OnCommand System Manager
 • v hlavním menu klikneme na LUNs a jsme na záložce LUN Management
NetApp ONTAP - Create LUN 1
 • klikneme na tlačítko Create, zvolíme naše SVM, spustí se průvodce
 • zadáme logické jméno pro LUN a případně popis, zvolíme typ OS a velikost, klikneme Next
NetApp ONTAP - Create LUN 2
 • můžeme použít již existující Volume, ale standardně vytvoříme nový na zvoleném agregátu, klikneme Next
NetApp ONTAP - Create LUN 3
 • pokud již máme vytvořenu skupinu pro náš server, tak ji vybereme, jinak klikneme na Add Initiator Group pro vytvoření nové skupiny
 • zadáme jméno skupiny, můžeme použít IQN Initiatoru, ale spíše jméno serveru, zvolíme typ OS, protokol, portset a na záložce Initiators vybereme nebo zadáme nově IQN Initiatoru (zkopírujme z klienta), klikneme na Create
NetApp ONTAP - Create LUN 4
 • zaškrtneme vytvořenou iGroup a volitelně zadáme LUN ID, klikneme Next
NetApp ONTAP - Create LUN 5
 • na závěr můžeme volitelně nastavit QoS, klikneme Next
 • prohlédneme si shrnutí zadaných parametrů, dalším kliknutím na Next se již vše vytvoří

Smazání LUNu na NetApp poli

 • připojíme se na webové rozhraní pole OnCommand System Manager
 • v hlavním menu klikneme na LUNs a jsme na záložce LUN Management
 • klikneme na LUN pravým tlačítkem a zvolíme Offline
 • klikneme na LUN pravým tlačítkem a zvolíme Delete

Zobrazení a smazání Volume

Smazání Volume nám smaže i všechny obsažené LUNy a většinou chceme provést toto a ne pouze smazat LUN.

 • připojíme se na webové rozhraní pole OnCommand System Manager
 • v hlavním menu klikneme na SVMs a rozklikneme vybrané SVM
 • přepneme se na záložku Volumes
 • klikneme na Volume pravým tlačítkem a zvolíme Status - Offline, potvrdíme, že chceme odpojit
 • klikneme na Volume pravým tlačítkem a zvolíme Delete, potvrdíme smazání (včetně všech LUNů)
NetApp ONTAP - Delete Volume

Zvětšení velikosti LUNu

 • připojíme se na webové rozhraní pole OnCommand System Manager
 • v hlavním menu klikneme na LUNs a jsme na záložce LUN Management
 • klikneme na LUN pravým tlačítkem a zvolíme Edit
 • zadáme novou velikost a klikneme Save and Close
 • potvrdíme upozornění
NetApp ONTAP - Edit LUN

Zapnutí Background Deduplication

NetApp se u FAS polí chlubí velmi dobrou deduplikací. Standardně se používá Inline Compression a Inline Deduplication, které se uplatňují při zápisu. Pro řadu typů svazků (virtualizace, zálohy, souborový server) doporučuje NetApp zapnout ještě Background Deduplication, kterou můžeme naplánovat v pravidelných intervalech, a provede deduplikaci na uložených datech. Nastavuje se na svazek (Volume).

 • připojíme se na webové rozhraní pole OnCommand System Manager
 • v hlavním menu klikneme na SVMs a rozklikneme vybrané SVM
 • přepneme se na záložku Volumes
 • klikneme na Volume pravým tlačítkem a zvolíme Edit
 • přepneme se na záložku Storage Efficiency, zaškrtneme Background Deduplication a zvolíme politiku
 • klikneme na Save and Close
NetApp ONTAP - Background Deduplication

Síťové konfigurace pomocí CLI

Kompletní správu a konfiguraci pole je možno provádět pomocí příkazové řádky. Většinu běžných činností můžeme jednodušeji provádět pomocí GUI webového rozhraní, ale jsou operace, které zde dostupné nejsou. Podíváme se na pár příkazů z oblasti síťové komunikace.

Pozn.: Konfigurační příkazy jsou docela dlouhé a složité, ale CLI funguje podobně jako u Cisco IOS, takže můžeme využít tabulátor pro doplnění příkazu a otazník (?) pro zobrazení možností na daném místě.

Management IP adresy

Jedna z věcí, která nelze provést ve webovém rozhraní, je změna management IP adres. Nejprve si můžeme vypsat aktuální nastavení IP adres a to buď všech, nebo různě filtrovat.

AFF8040::> network interface show
AFF8040::> network interface show -lif cluster_mgmt
AFF8040::> network interface show -curr-port e0M
      Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port   Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----
AFF8040
      AFF8040-A-mgmt1
             up/up    10.0.0.198/24      node-a        e0M     true
      AFF8040-B-mgmt1
             up/up    10.0.0.199/24      node-b        e0M     true
      cluster_mgmt up/up    10.0.0.200/24      node-a        e0M     true
3 entries were displayed.

Management adresu můžeme modifikovat, ale v příkazu musíme přesně určit, jakou adresu nastavujeme.

AFF8040::> network interface modify -vserver AFF8040 -lif AFF8040-B-mgmt1 -home-node node-b -home-port e0M -address 10.0.0.199 -netmask 255.255.255.0
AFF8040::> network interface modify -vserver AFF8040 -lif cluster_mgmt -address 10.0.0.200 -netmask 255.255.255.0

Síťová brána

Aby nám fungovalo směrování v síti, tak musíme mít také definovány brány pro různé subnety. Definice se provádí globálně, můžeme jich mít více a automaticky se přiřadí podle adresy interface.

AFF8040::> network route create -vserver AFF8040 -gateway 10.0.0.1
AFF8040::> network route show -vserver AFF8040
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
AFF8040
          0.0.0.0/0       10.0.0.1        20
          0.0.0.0/0       192.168.100.1   20
2 entries were displayed.

DNS servery

Další věc, která je potřeba, jsou DNS servery. Níže je ukázka zobrazení aktuálních hodnot a přidání další adresy.

AFF8040::> vserver services dns show
                               Name
Vserver         State     Domains                             Servers
--------------- --------- ----------------------------------- ----------------
AFF8040        enabled   firma.local                        10.0.0.10
2 entries were displayed.
AFF8040::> vserver services dns delete -vserver AFF8040
AFF8040::> vserver services dns create -vserver AFF8040 -domains firma.local -name-servers 10.0.0.10,10.0.0.20

Testování komunikace - ping

Pro test síťové komunikace se může hodit klasický ping, který vyvoláme z určitého kontroléru či interface.

AFF8040::> network ping -node node-a -destination www.google.com
www.google.com is alive
AFF8040::> network ping -lif cluster_mgmt -vserver AFF8040 -destination www.google.com
www.google.com is alive
zobrazeno: 4358krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Computer Storage

Ukládání dat je v počítačovém světě rozsáhlá a komplexní problematika. Zde se nachází články, které se věnují sítím Storage Area Network (SAN), technologiím iSCSI, Fibre Channel, diskovým polím (Storage System, Disk Srray) i obecně ukládání dat a úložištím.

NetApp

Články, které se týkají diskových polí firmy NetApp.

Pokud se Vám článek líbil, tak mne potěšíte, když uložíte odkaz na některý server:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O


Ochrana proti SPAMu, zdejte následující čtyři znaky image code

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách