www.SAMURAJ-cz.com 

27.05.2024 Valdemar Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

System Center Configuration Manager 2012

Články věnované nové verzi nástroje pro instalaci a správu stanic. Umožňuje instalaci OS, aplikací, aktualizace, inventarizaci, správu mobilních zařízení, správu napájení, ad.

System Center Configuration Manager 2012 instalace

Microsoft zveřejnil finální (RTM) verze rodiny System Center 2012. Všechny produkty mají sjednocený vzhled instalačního průvodce i ovládacího rozhraní. Stručně se zde podíváme na instalaci SCCM 2012 s jedním serverem v Standalone Primary Site.

SCCM 2012 - instalace klientů, zaměřeno na Client Push

V minulém díle jsme nainstalovali System Center Configuration Manager 2012. Dnes se podíváme na to, co může být dalším krokem. A to je instalace SCCM klientů na pracovní stanice v naší síti. Pomocí klientů pak můžeme instalovat aplikace a spravovat počítače.

SCCM 2012 - SSL šifrování komunikace s klientem

Komunikace mezi SCCM serverem a klientem může probíhat buď přes HTTP nebo bezpečněji přes šifrovaný HTTPS. Abychom mohli využít HTTPS, tak potřebujeme certifikáty a to pro každou komunikující stranu. Takže se dá říci, že je potřeba vybudovaná infrastruktura PKI (Public Key Infrastructure). Což není nic jiného, nežli vlastní certifikační autorita a patřičné certifikační šablony.

SCCM 2012 - správa (instalace) aplikací

Oblast správy aplikací, která zahrnuje hlavně, ale ne pouze, instalace, byla ve verzi 2012 výrazně změněna. V článku se nejprve podíváme na různé pojmy, které je třeba znát, abychom mohli Application Management využít. To nám také ukáže, jaké možnosti máme k dispozici. A následně na praktických příkladech vyzkoušíme řešení běžných situací.

SCCM 2012 - Software Update Management

Instalace aktualizací systému a aplikací patří k běžné a nutné činnosti. System Center Configuration Manager 2012 podporuje Software Update Management (SUM), přičemž využívá WSUS a rozšiřuje jeho možnosti. V tomto článku se podíváme na možnosti a konfiguraci SUM v SCCM.

SCCM 2012 - Operating System Deployment

Operating System Deployment, tedy česky nasazení operačního systému (OS) nebo jednodušeji instalace OS, i když se většinou nejedná o instalaci, ale využívá se obraz OS. Je činnost častá a ve větších prostředích ji nutně potřebujeme automatizovat. Microsoft má řadu nástrojů, poskytovaných zdarma, pomocí kterých můžeme instalaci víceméně automatizovaně provádět. SCCM dokonce některé tyto nástroje na pozadí využívá. Co nám přinese jeho využití je zjednodušení administrace a plná automatizace.

Napojení Microsoft Store for Business na SCCM/ConfigMgr a od/instalace aplikací

V článku si popíšeme, jak vytvořit konektor z Configuration Manager do Azure služby Microsoft Store for Business. Dále nastavit synchronizaci aplikací z obchodu do SCCM, abychom s nimi mohli pracovat. Stručně zmíníme rozdíl v práci s Online a Offline aplikacemi. Na závěr bodově popíšeme, jak odinstalovat předinstalované Windows 10 In-Box Apps. Jedná se o aplikace z Microsoft Store, tedy (moderní) Universal Windows Apps.