www.SAMURAJ-cz.com 

21.02.2020 Lenka Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Computer Storage

Ukládání dat je v počítačovém světě rozsáhlá a komplexní problematika. Zde se nachází články, které se věnují sítím Storage Area Network (SAN), technologiím iSCSI, Fibre Channel, diskovým polím (Storage System, Disk Srray) i obecně ukládání dat a úložištím.

RAID - Redundant Array of Independent Disks

V oblasti ukládání dat (computer storage) je RAID klíčovým termínem. Jedná se o technologii ukládání dat přes několik disků. Existuje řada různých metod (schémat), ale ve většině případů se zvyšuje spolehlivost a rychlost. Obecně můžeme říci, že RAID spojuje několik disků do jedné logické jednotky. Data se většinou rozdělují a ukládají (a čtou) na několik disků najednou, čímž se zvyšuje rychlost zápisu/čtení. Dále se na další disk ukládá kontrolní součet, takže je možno data obnovit i při poruše určité části (disku).

Computer Storage - architektury, protokoly, rozhraní

Computer storage je oblast, která se věnuje uchovávání dat v počítačovém prostředí. Od lokálně připojených zařízení po síťová řešení vzdálených úložišť. Storage device (zařízení pro ukládání dat) může být pevný disk, diskové pole, pásková nebo optická jednotka pro zálohování, apod. Článek pouze stručně popisuje základní architektury připojení storage (DAS, NAS a SAN), zmiňuje protokoly (FCP, SCSI, NFS, SMB/CIFS) a rozhraní (PATA, SATA, SAS, FC, SCSI).

SSD disk a Windows 7

SSD (Solid-state drive) disky jsou trendem poslední doby a myslím, že oprávněně. Pro řadu oblastí poskytují mnoho výhod a zrychlení operací. Můj článek jen shrnuje hlavní věci okolo SSD disků, protože se jejich princip, a také pravidla používání a údržby, značně liší od klasických elektromagnetických disků. Informace jsem sepsal pro sebe, abych je měl na jednom místě a zvýrazněno to, co je pro mne důležité. Na internetu (i českém) naleznete velké množství článku, které poskytnou většinou podobné, často rozsáhlejší informace. Musím ale poznamenat, že v řadě článků jsem narazil na nepřesnosti, někde i chyby.
01.11.2011 | 01.12.2010 | Samuraj - Petr Bouška | administrace | 79056x | Komentáře [25]

Popis DFS a migrace na Windows Server 2008 mode

Distributed File System (DFS) je velice užitečná služba, které zařizuje několik funkcí. Principem je zjednodušení přístupu ke sdíleným adresářům a navíc zařizuje rozklad zátěže a vysokou dostupnost. Spolu s Windows Server 2008 došlo k rozšíření a úpravě DFS. Předpokládal jsem, že se tyto nové funkce začnou automaticky používat, když bude DFS na novém serveru, ale bohužel to tak není. Je potřeba převést namespace do nového módu a to dost nepohodlným postupem. Největší problémy jsou s replikacemi.

Cisco MDS - konfigurace Fibre Channel SAN sítě

Článek stručně popisuje základní konfiguraci SAN sítě s použitím Cisco switchů MDS řady 9000. Ty používají operační systém Cisco NX-OS. Nejprve je malý úvod, následně konfigurace portů, VSAN a zónování. V závěru jsou příkazy pro zobrazení užitečných informací. Výhodou je znalost Cisco NX-OS či IOS a technologie Fibre Channel (FC).
11.12.2016 | 29.08.2016 | Samuraj - Petr Bouška | Cisco admin | 6282x | Komentáře [3]

Cisco MDS pracující v NPV módu

Tento článek navazuje na úvodní popis konfigurace Fibre Channel SAN sítě s použitím Cisco přepínačů využívajících NX-OS. Minule jsme se věnovali běžnému fungování switche, kdy zpracovává FC komunikaci. Dnes se podíváme na speciální režim, tzv. NPV mód, kdy přepínač slouží pouze pro rozšíření počtu portů a zpracování provádí jiný switch.
21.01.2017 | 20.12.2016 | Samuraj - Petr Bouška | Cisco admin | 4594x | Komentáře [0]

iSCSI SAN síť a konfigurace na Windows Server 2012

Článek začíná obecným popisem technologie iSCSI a topologií SAN sítí. Pokračuje popisem základních operací pro zprovoznění iSCSI Initiator na Windows Serveru pro připojení k diskovému poli a mapování LUNu (disku). Včetně nastavení Multipathu pro více cest. Popis se věnuje verzi Windows Server 2012 R2, ale na jiných verzích Windows Sever je podobný.
24.02.2017 | 08.02.2017 | Samuraj - Petr Bouška | Microsoft admin | 9217x | Komentáře [7]

Fibre Channel SAN síť a konfigurace na Windows Server 2012

Článek se primárně věnuje obecnému popisu technologie Fibre Channel a SAN sítím postaveným na této technologii. Následuje popis, co je třeba nakonfigurovat (což skoro nic není) pro připojení Windows Serveru k diskovému poli skrze FC SAN. Popis se věnuje využití více cest s Multipathem a verzi Windows Server 2012 R2.

iSCSI a konfigurace na VMware ESXi Server

Popis základních operací pro zprovoznění spojení z VMware ESXi Server (iSCSI Initiator) na iSCSI Target skrze SAN síť. Tedy připojení k diskovému poli a mapování disku (LUNu), včetně nastavení Multipathu, a vytvoření datastore. Popis se věnuje VMware vSphere verzi 6.5, ale na dalších verzích je podobný.
19.03.2017 | 08.03.2017 | Samuraj - Petr Bouška | administrace | 9838x | Komentáře [6]

NetApp AFF8040 - konfigurace, principy a základní postupy

Článek stručně popisuje diskové pole NetApp All Flash FAS, jmenovitě model AFF8040. Rozebírá hlavní principy funkce (bez detailního popisu technologií), potřebné termíny a možnou konfiguraci. Dále popisuje běžné operace, jako je vytvoření disku (LUN/Volume) a jeho přiřazení serveru, navýšení velikost a odstranění.

NetApp AFF8040 - upgrade

Stručně se podíváme, jak u diskového pole NetApp All Flash FAS (AFF), jmenovitě modelu AFF8040, provést upgrade systému ONTAP. Celý proces je jednoduchý, probíhá společně pro všechny komponenty a je bezvýpadkový (pokud máme správné redundantní síťové zapojení). Na závěr zmíníme samostatnou možnost upgradu firmware disků.

NetApp E2760 - konfigurace, principy a základní postupy

Článek stručně popisuje diskové pole NetApp E-Series, jmenovitě model E2760. Rozebírá hlavní principy funkce (bez detailního popisu technologií), potřebné termíny a možnou konfiguraci. Dále popisuje běžné operace, jako je vytvoření Host a Volume a jejich vzájemné mapování (pro přiřazení disku na server), navýšení velikosti a odstranění Volume.

NetApp E2760 - upgrade

Stručně se podíváme, jak u diskového pole NetApp E-Series, jmenovitě modelu E2760, provést upgrade systému. Celý proces je složitější než u řady FAS, musíme samostatně povýšit operační systém SANtricity OS, aktualizovat aplikaci pro správu SANtricity Storage Manager a také firmware disků, NVSRAM a ESM firmware. Celý proces by měl proběhnout bezvýpadkově.
07.12.2017 | 20.03.2017 | Samuraj - Petr Bouška | administrace | 12375x | Komentáře [0]

Optická a metalická kabeláž pro sítě LAN a SAN

V článku se podíváme na používané typy kabelů pro telekomunikační sítě LAN (nemusí se jednat pouze o lokální sítě, ale také rozsáhlejší typy Ethernetových sítí) a datové (Storage) sítě SAN. Pro oba typy sítí se využívají stejná přenosová média, kabeláž i konektory. Věnovat se budeme metalickým a optickým médiím (kabelům).

Konektory a Transceivery pro sítě LAN a SAN

Navážeme na minulý článek, který popisoval používané typy kabelů pro telekomunikační sítě LAN a datové (Storage) sítě SAN, a popíšeme si používané konektory, Transceivery (převodníky) a Direct Attach (přímé propojovací) kabely. Opět se budeme věnovat metalickým médiím (kroucená dvojlinka) a optickým médiím (optické vlákno).

HPE 3PAR 8400 - konfigurace, principy a základní postupy

Článek stručně popisuje diskové pole HPE 3PAR StoreServ Storage, jmenovitě model 3PAR 8400. Rozebírá hlavní principy funkce (bez detailního popisu technologií), potřebné termíny a možnou konfiguraci. Dále popisuje běžné operace, jako je vytvoření Host a Volume (LUN) a jejich vzájemné mapování (pro přiřazení disku na server), navýšení velikosti a odstranění Volume.

HPE 3PAR 8400 - lokální a vzdálené replikace (cluster)

V pokračování minulého popisu diskového pole HPE 3PAR se podíváme na několik možností, jak můžeme vytvářet kopie dat. Vytvořit Snaphost svazku, tedy snímek v čase, ke kterému se můžeme vrátit. Clone svazku, tedy kopii, kterou můžeme použít třeba pro testování. A nejzajímavější část, pokud máme dvě 3PAR pole v různých lokalitách, tak můžeme provádět replikaci dat z jedné lokality do druhé, pomocí funkce Remote Copy. Pokud k tomu přidáme funkci Peer Persistence s Quorum Witness, tak můžeme budovat geografické clustery (metrocluster), kdy může dojít k výpadku lokality, aniž by došlo k přerušení poskytování služeb.

Storage technologie a SAN sítě aneb připojení serverů k diskovému poli

Článek se snaží komplexně, přehledně, ale stručně, popsat oblast ukládání dat se zaměřením na disková pole. A síťové komunikace a protokoly, které se k tomu používají, primárně v oblasti SAN sítí, tedy iSCSI a Fibre Channel Protocol (FCP). Jde o obecný popis, jak server získá disk z úložného systému. Následovaný popisem realizace a rozdílů v iSCSI a FCP. Článek by měl poskytnout určité srovnání obou protokolů, jejichž obecný princip je velmi podobný.