www.SAMURAJ-cz.com 

21.04.2024 Alexandra Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

SSD disk a Windows 7

Upraveno 01.11.2011 16:35 | vytvořeno 01.12.2010 18:33 | Samuraj - Petr Bouška |
SSD (Solid-state drive) disky jsou trendem poslední doby a myslím, že oprávněně. Pro řadu oblastí poskytují mnoho výhod a zrychlení operací. Můj článek jen shrnuje hlavní věci okolo SSD disků, protože se jejich princip, a také pravidla používání a údržby, značně liší od klasických elektromagnetických disků. Informace jsem sepsal pro sebe, abych je měl na jednom místě a zvýrazněno to, co je pro mne důležité. Na internetu (i českém) naleznete velké množství článku, které poskytnou většinou podobné, často rozsáhlejší informace. Musím ale poznamenat, že v řadě článků jsem narazil na nepřesnosti, někde i chyby.

Solid-state drive (SSD) zařízení pro ukládání dat, založené na čistě elektronické bázi (nemá mechanicky se pohybující součásti, pro ukládání dat se používají mikročipy, nejčastěji NAND flash paměti). Oproti klasickým elektromechanickým diskům dosahují vyšší rychlosti čtení i zápisu a hlavně výrazně nižší přístupové doby (hlavička nemusí nikam jezdit, aby se dostala na data, protože tam žádná není). To je velká výhoda například při paralelním čtení (tedy start OS). Většinou používají standardní rozhraní, dnes tedy hlavně SATA 2.0.

Z principu SSD disků je trochu problém zápis, kdy každá buňka dovoluje pouze určitý počet přepsání, dnes je však tato hodnota docela vysoká. Také pokud se při zápisu přepisuje hodnota na disku, tak je jiný princip než u klasických disků, nejprve se musí smazat a pak teprve zapsat. Ideální je tedy pro data, která se jednou zapíší a pak pouze čtou, ale toto doporučení je třeba brát s rezervou.

SSD disk se skládá hlavně z paměti, kam se ukládají data, a řadiče, ten zajišťuje: ECC (oprava chyb), wear leveling (zvyšování životnosti disku, kvůli limitu přepsání bloku), přemapování chybných bloků, kešování čtení a zápisu, garbage collection (mazání uvolněných bloků), šifrování (hardwarové).

Výhody SSD disků: na začátku činnosti se nemusí roztáčet, nízká přístupová doba, stálá rychlost čtení i zápisu, nepotřebuje defragmentaci, jsou tiché, mechanická odolnost, imunní vůči magnetismu, lehčí, rychlejší paralelní operace, nižší spotřeba.

Nevýhody SSD disků: omezený počet zápisů, nepodporuje přepis (může zapisovat pouze do prázdných bloků), jiný přístup pro šifrování dat a bezpečné smazání, dražší, menší kapacita, téměř zaplněný disk má nižší výkon.

Operační systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 jsou první systémy, které podporují SSD disky. Znamená to, že když detekují SSD disk, tak upraví některé operace, podporují správné zarovnání při vytváření oddílů, mají funkci Trim apod. Dnes i nové jádro Linuxu 2.6.33 a některé další OS mají podporu pro SSD disky.

Hlavní doporučení při použití SSD disku

 • správné zarovnání oddílu (partition alignment)
 • zapnutý Trim
 • omezení přístupu na disk a vypnuté "zbytečné" služby pro správu disku
 • volné místo na disku 10 až 15%

Zarovnání oddílu (partition alignment)

Údajně velký vliv na rychlost disku má zarovnání oddílu (různě se uvádí 20 až 50%). Myslím, že to tak dramatické nebude, viz naměřené hodnoty, kdy jednou bylo zarovnání chybné. Ale proč to nenastavit správně, když to jde relativně bez problémů.

Zarovnání oddílu vlastně znamená, na jaké pozici oddíl začíná (starting offset). Jde o to, aby odpovídala fyzická struktura disku s logickou. SSD disk má většinou sektory (nebo se říká stránky) o velikost 4 kB, Windows zapisují po blocích (cluster) o defaultní velikosti 4 kB, pokud struktura odpovídá, tak se provede jeden fyzický zápis, pokud ale nesedí a logický sektor začíná v půlce fyzického, tak disk musí provést dva zápisy. Navíc se musí nejprve načíst obsah obou sektorů (pokud nejsou prázdné), změnit v paměti, smazat a zapsat.

Když vytváříme oddíl ve Windows 7 (v systému nebo při instalaci), tak by měl mít správné zarovnání. Ale problém může nastat, když na SSD disk klonujeme starý disk (který nebyl zarovnaný) nebo používáme třeba Windows XP.

Zjištění zarovnání (offset)

Pomocí Windows nástroje msinfo32.exe

Spustíme msinfo32.exe, rozklikneme System Summary – Components – Storage – Disk, hodnota Partition Starting Offset. Jestli je správný, tak to musí být násobek 4 kB (pokud máme SSD disk se 4 kB sektory).

Pomocí Windows nástroje diskpart.exe

Příklad je pro disk id 0, důležitá je hodnota Offset.

C:\>diskpart
DISKPART> select disk 0
Disk 0 is now the selected disk.
DISKPART> list partition
 Partition ### Type       Size   Offset
 -------------  ---------------- ------- -------
 Partition 1  Primary       39 GB 1024 KB
 Partition 2  Primary       80 GB  39 GB
Pomocí nástroje AS SSD Benchmark

Výborný, zdarma šířený nástroj pro měření výkonu disků AS SSD Benchmark nám také zobrazí (v levém horním rohu), kde je začátek oblasti a pokud je správně zarovnaná, tak je zeleně s nápisem OK, pokud chybně, tak červeně s nápisem BAD. Ukázky jsou vidět na obrázcích dole v testech.

Pomocí nástroje ArgusMonitor

ArgusMonitor, jedná se o placený nástroj, který můžeme využít v Trial verzi. V menu tlačítko HD S.M.A.R.T., tlačítko ExtendedDisk Information. Téměř dole jsou informace o oddílech. Navíc nástroj zobrazuje, zda disk podporuje TRIM.

Klonování disku

K diskům Kingston je dodáváno CD s velmi dobrou aplikací Acronis True Image HD. Zde je funkce klonování disku (Clone Disk), takže pokud máme v pořádku zarovnání oddílu na starém disku, stačí jeden z disků připojit přes USB rámeček a provést klonování. Program umí změnit velikosti oddílů buď automaticky (tím nám ale může rozhodit zarovnání), nebo manuálně, samozřejmě se data na cílový disk musí vměstnat.

Pokud nám na starém disku zarovnání nesedí, tak nám také pomůže Acronis True Image HD, ale musíme postupovat jinak. Provedeme zálohu (Backup) místo klonování, takže potřebujeme ještě další úložiště (třeba USB disk), kam ji nahrajeme. Na novém disku vytvoříme oddíl pod Windows 7 a zkontrolujeme, že je zarovnaný. Potom provedeme obnovu (Recovery) na nový disk, vybereme cílovou oblast, kterou jsme vytvořili. Pro obnovu zvolíme pouze oddíly (NTFS/Volume C:) a ne MBR/Track0. Také zkontrolujeme, aby se nová oblast označila jako aktivní a primární.

Pokud po obnově zálohy nechce disk bootovat (není v pořádku MBR nebo bootovací informace), tak můžeme použít instalační DVD Windows 7 a ten provede automatickou opravu.

Pozn.: MS nástroj diskpart umí vytvořit oddíl s nastavením offsetu (kde má začínat), takže můžeme zarovnání kontrolovat.

Funkce Trim

Zjednodušeně řečeno, Trim je inteligentní mazání. Pokud se nepoužívá Trim nebo jiná metoda, tak se postupem času výrazně zpomalí zápis na disk. Je to proto, že SSD disky mají úplně jiný princip zápisu oproti klasickým diskům. A nepodporují funkci přepsání (rewrite), před zápisem do dříve použité buňky se musí nejprve smazat. Když ve Windows smažeme nějaký soubor, tak se fyzicky nesmažou odpovídající sektory, ale pouze se označí jako nepoužívané, takže je možno je přepsat. To je proto, aby mazání bylo rychlé, a pro klasický disk není rozdíl v zápisu nebo přepisu. Trim řeší to, aby se sektory označené jako nepoužívané smazaly (garbage collection).

Trim je příkaz, který je součástí standardu ATA. Aby nám celý proces fungoval, tak Trim musí podporovat řadič SSD disku, sám SSD disk, operační systém a ovladače řadiče v systému. Funkce Trim je nativně podporovaná ve Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Pro starší systémy potřebujeme nástroj výrobce disku (používá se utilita, které se naplánuje pravidelný start a ona provede mazání).

Na SSD disk se zapisuje po sektorech (stránkách), které jsou většinou velké 4 kB. Tyto sektory se dále spojují do bloků, většinou 128 sektorů = 512 kB. Zápis můžeme provádět po sektorech, ale mazání je možné pouze po blocích. K tomu se ještě přidává to, že řadič SSD disku provádí wear leveling, tedy snaží se zapisovat stejnoměrně po celém disku.

Zjištění, že disk podporuje Trim

Můžeme použít výše zmíněný ArgusMonitor nebo třeba CrystalDiskInfo, což je Open Source nástroj, který zjišťuje informace o disku. CrystalDiskInfo nám v řádku Podporované funkce zobrazí černě TRIM, pokud je podporovaný.

Je Trim zapnutý ve Windows?

Často se na internetu chybně uvádí, jak zjistit, jestli nám Trim funguje. Používá se následující příkaz, ale ten pouze informuje, jestli je zapnutá podpora Trim v systému. Což je defaultní stav a i když žádný SSD disk nemáme, tak uvidíme 0, což znamená zapnuto.

fsutil behavior query disabledeletenotify

Ovladač řadiče disku

Jak jsme řekli, aby nám Trim fungoval ve Windows 7, tak musíme mít správný ovladač řadiče disků. Ten, kde by měla být jistota (již od uvedení Windows 7), je přímo do Microsoftu. Ale dnešní ovladače třeba od Intelu by s Trimem měli pracovat také. Bohužel neznám žádný způsob, jak ověřit, že Trim opravdu funguje.

To jaký ovladač používáme, můžeme jednoduše zjistit opět pomocí nástroje AS SSD Benchmark. V levém horním rohu ukazuje označení typu disku, pod tím je jaký driver používá. msahci je Microsoft ovladač, který ve Win7 podporuje TRIM. Ovladač od firmy Intel (Intel Matrix Storage) se jmenuje iastor.

Změna ovladače řadiče disku

Pokud máme ovladač od Intelu a chceme Microsoft, tak můžeme odinstalovat Intel ovladač. Případně můžeme povolit msahci a zakázat iaStor zásahem v registrech. Jde o klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci a HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV (případně Iastor). U obou se nachází hodnota Start, která znamená, jestli se daný ovladač zavádí. Hodnota 0 je pro start, hodnota 3 znamená vypnutý ovladač.

Vypnutí zbytečných služeb

Windows 7 by měli automaticky rozpoznat, že je v systému SSD disk a vypnout operace, které mu škodí, místo aby pomáhaly. Jedná se o disk defragmentation (kvůli nízké přístupové době není třeba přeuspořádat programy, navíc provádí hodně zápisů), Superfetch (přednačítání programů do keše, nemá význam), Prefetcher (často používané programy se umístí do keše disku, nemá význam) a ReadyBoost (použití flash paměti jako keše). Stejně tak můžeme zvážit použití stránkovacího souboru systému (virtual memory – paging file), provádí hodně zápisů a pokud máme dost fyzické paměti, tak nám moc nepomůže.

Otázka je používání hibernace, indexace souborů, obnovení systému. Stejně tak se doporučuje, pokud to lze, umístit různé dočasné soubory (systému, webového prohlížeče) na běžný disk nebo je vypnout.

Volné místo na disku

Logika disku rozkládá operace po celém disku, aby se snížilo opotřebení (wear leveling). Do toho se zapojuje i princip mazání souborů (a použití funkce Trim). Takže se doporučuje, aby vždy na disku zůstalo 10 až 15% volného místa.

Další informace

Dá se použít nástroj SSD Tweaker, ale opatrně, abychom si spíše neuškodili.

Test několika SSD disků

Hodně se potkávám s SSD disky Kingston, které jsou z levnějších a přitom nabízejí slušný výkon. Výhodou bundlu disku Kingston je, že obsahuje bootovací CD s aplikací Acronis True Image HD. Tato aplikace umožňuje klonování, zálohu a obnovu, a bezpečné smazání disku. Vše v komfortním a funkčním grafickém rozhraní.

Testy jsou většinou z notebooků Dell s procesorem Intel i7 a 4GB operační paměti. Operační systém je vždy Windows 7 64 bitů. Podmínky pro test nebyly ideální, jednalo se o provozní počítač s nainstalovaným antivirem a dalším SW, který snižuje výkon. Záleží i na hodně faktorech, takže opakovaný test další den může ukázat trochu jiné hodnoty.

Kingston SSDnow V series  128GB

Notebook upgrade kit obsahuje disk, kabely, externí USB rámeček a CD se SW Acronis True Image HD pro klonování. Desktop upgrade kit obsahuje disk, kabely, interní rámeček pro 5,25" pozici a CD se SW Acronis True Image HD pro klonování. Kód SNV425-S2BN/128GB, SNV425-S2BD/64GB.

Disk rozdělen na dva oddíly. První oddíl má chybné zarovnání.

Kingston SSDnow V series C: Kingston SSDnow V series D:

Stejný disk v jiném počítači, s trochu slabší konfigurací, pouze oddíl C.

Kingston SSDnow V series second

Kingston SSDnow V+100 128GB

Upgrade bundle kit obsahuje disk, kabely, externí USB rámeček, interní rámeček pro 5,25" pozici a CD se SW Acronis True Image HD pro klonování. Kód SVP100S2B/128GR.

Kingston SSDnow V+100 C: Kingston SSDnow V+100 D:

Stejný disk v jiném počítači, ale stejného typu i konfigurace, pouze oddíl C.

Kingston SSDnow V+100 second

Samsung SSD PB22-JS3 64GB

Tento disk dodávala firma Dell ke svým počítačům na konci roku 2010.

Samsung SSD disk

Samsung SSD PM810 (nebo také 470-Series) 256GB

V současnosti (8/2011) je tento disk dodávaný k Dell počítačům.

Samsung SSD PM810

Samsung SSD 830-Series 256GB (MZ-7PC256)

Novinka (10/2011) od společnosti Samsung, která dosahuje vynikajících výsledků za rozumnou cenu. Podporuje SATA 3 (6Gbps) a je založen na vlastních dílech Samsungu. Laptop Installation Kit obsahuje kabel, který dovolí připojit disk na USB a CD s Norton Ghost.

Samsung SSD 830-Series

Intel SSD 330 Series 180GB (SSDSC2CT180A3)

Levný disk od Intelu zakoupený v září 2012. Výsledky neoslní, ale cena není špatná.

Intel SSD 330 Series

Kingston HyperX 3K SSD 480GB (SH103S3B/480G)

Kingston disk zakoupený v listopadu 2012, střední cenová třída a vysoká kapacita. Dobré výsledky, ale Samsung 830 je trošku lepší a s příznivějším poměrem ceny.

Kingston HyperX 3K SSD 480GB

Samsung SSD 840 Pro 256GB (MZ-7PD256)

Nástupce výborného modelu 830 s ještě lepšími parametry. Testováno v květnu 2013.

Nové disky Samsung jsou dodávány se dvěma zajímavými aplikacemi, které se také dají stáhnout z webu a fungují i s některými staršími SSD disky. Jde o Samsung Data Migration Software, jednoduchá aplikace pro Windows OS, která přenese data ze starého disku na nový (samozřejmě korektně včetně OS a bootovacího oddílu). A Samsung Magician, který nám zobrazí řadu informací o SSD disku, umí provést výkonový test, optimalizovat operační systém pro použití se SSD a třeba také vyhradit část prostoru na disku, aby se udržel optimální výkon a životnost disku. Stažení je možné na adrese Samsung SSD.

Výsledek testu v notebooku Dell Latitude E6520.

Samsung SSD 840 Pro 256GB

Intel SSD 530 Series 240GB (SSDSC2BW240A4)

Tento disk je dražší než Samsung SSD 840 Pro, ale výsledky jsou o dost horší. Zakoupeno v listopadu 2013 a testováno v PC Dell OptiPlex 990.

Intel SSD 530 Series

Samsung SSD 840 EVO 250GB

Samsung vytvořil novou řadu 840 EVO k řadě 840 Pro. Jedná se o levnější model, který má být méně výkonný, ale výsledky vypadají jinak. Testováno v červnu 2014.

Samsung SSD 840 EVO 250GB

Samsung SSD MZ7PD256HAFV 256GB (patrně nový SSD 840 Pro)

Disk s označením MZ7PD256HAFV, patrně jde o nový SSD 840 Pro 256GB. Výsledky jsou pouze o málo lepší než verze EVO. Disk byl dodán ke stanici HP Elite 800. Testováno v červenci 2014.

Samsung SSD MZ7PD256HAFV 256GB
zobrazeno: 84701krát | Komentáře [25]

Autor:

Související články:

Computer Storage

Ukládání dat je v počítačovém světě rozsáhlá a komplexní problematika. Zde se nachází články, které se věnují sítím Storage Area Network (SAN), technologiím iSCSI, Fibre Channel, diskovým polím (Storage System, Disk Srray) i obecně ukládání dat a úložištím.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] Radek

  Děkuji za souhrný přehled. Užitečné...

  Čtvrtek, 02.12.2010 17:49 | odpovědět
 2. [2] Radek

  Děkuji za souhrný přehled. Užitečné...

  Čtvrtek, 02.12.2010 17:49 | odpovědět
 3. [3] David

  Zarovnání je určitě přínosem pro opotřebení buňek, ale jestli se dobře dívám má za následek mírně nižší výkon - což předpokládám je způsobeno řadičem?

  Jinak taky dík za další díl do studnice o SSD :-):-):-)

  Pátek, 03.12.2010 13:58 | odpovědět
 4. [4] Marek

  K tomu zarovnání: SSD sice hlásí 512 nebo 4k bloky, ale interně používá 128k až 512k, takže bych doporučoval zarovanávat s ohledem na tyto hodnoty, třeba na 10MB.

  Úterý, 07.12.2010 17:09 | odpovědět
 5. [5] Jiří Brejcha

  Pěkný příspěvek, díky. Zaslouží si twítnutí;)

  Úterý, 07.12.2010 19:51 | odpovědět
 6. [6] Georg

  Super! Díky za ujasneni si informací. Takže jestli to dobre chapu, win7 rozpozná ssd sám a vše nastaví pro optimální využití. Jsem nováček, tak ještě vsemu nerozumím. Diky Georg

  Pondělí, 27.12.2010 09:37 | odpovědět
 7. [7] Radek

  Zdravím,

  Mohl by mi prosím někdo říct, jak mohu zarovnat oddíl ssd disku s nainstalovaným operačním systémem? V článku, pokud jsem správně četl, jsou jen nástroje na detekci chybně zarovnaného oddílu disku.

  Děkuji!

  Středa, 14.12.2011 15:52 | odpovědět
 8. [8] turambar

  Zajímavý článek - dík

  Úterý, 03.01.2012 00:00 | odpovědět
 9. [9] Pavel

  Skvělý článek - jako úvod k technologii SSD disků ;)

  Středa, 04.01.2012 14:49 | odpovědět
 10. [10] Krist

  odpověď na [7]Radek: já zrovna jsem zarovnal pomocí Paragon Alignment Tool (3.0)

  Český návod jsem našel tu:

  www.ulozto.cz/12121832/paragon-alignment-tool-cz-pdf

  Stačí postupovat od. str. 13. Nastavil jsem "no protection" a s kontrolou systému soubor "always" ale myslím, že kontrola by nemusela být žádná. Po prvním restartu mě naskočila černá obrazovka asi na 5min., pak ještě jednou, potom už ta modrá, proběhlo to a pak už naskočil normálně systém a hotovo.

  (win7 x64, SSD OCZ Vertex3 120GB )

  Teď už mě jen zajímá, jestli po tom přerovnání je struktura disku shodná jakoby se nic nestalo. Jako na disku na kterém se to zarovnávat nemuselo. Nebo jestli na něm bude nějaká skrytá partition nebo něco.

  Úterý, 10.01.2012 21:43 | odpovědět
 11. [11] newerth

  Ahoj kluci

  Nevložili byste sem třeba vaše naměřené výsledky s typem disku, je hrozné jak se dvě recenze se stejným diskem i systémem i Windowsama lišej.

  Pokud přidáte malou poznámku o tom jak dlouho jej máte v PC a jakým způsobem jej využíváte bude to supr.

  Já mám už pár dnů připraven OCZ Vertex 2 60 (SF1222 - mam jen SATA2)

  Jinak článek super, ale marně hledám, marně pátrám jak donutit některé aplikace aby nevyžadovali pagefile (stránkovací soubor) netušíte zda neexistuje např. hodnota v registrech, kterou bych aplikaci odkázal na stránkování v RAMce ? některé app mají totiž kontrolu a pokud nemám stránkovací soubor, byť mám dost ramky, nespustí se.

  Děkuji

  Středa, 25.01.2012 16:44 | odpovědět
 12. [12] Josef Jeništa

  Děkuji za přehledné vysvětlení jednotlivých úskalí při instalaci SSD disku, nastavení registrů a důležitých rad. SSD disky jsou zatím to nejnovější a nikde se nedozvíte co je dobré a co špatné při jejich konfiguraci. Bohužel je spousta článků, které si navzájem odporují. Jeden doporučuje toto, druhý to zavrhuje (uložení pagefile, TEMP a TMP atd.)

  Středa, 01.02.2012 02:16 | odpovědět
 13. [13] Josef Jeništa

  To je náhoda. Já jsem si ho taky koupil a už na něm týden jedu. Stránkovací soubor se dá přehodit na jiný disk, ale někdo to nedoporučuje. Kdybys jej ale chtěl dát jinám, tak u W7 je postup: Ovládací panely--> Systém zabezpečení-> Systém, na levé straně Upřesnit nastavení systému, ve Vlastnostech systému vybrat Upřesnit, v oddílu Výkon klik na Nastavení a klik na Upřesnit, v oddílu Virt. paměť klik na Změnit, u původního disku dát Nepoužívat stránk. soub., klik na jiný disk a tam zadat Vlastní velikost. Já tam mám Min. 200MB a Max. 8000MB.

  Středa, 01.02.2012 02:32 | odpovědět
 14. [14] Josef Jeništa

  odpověď na [11]newerth: Já jsem ti odpovídal, ale smazal jsem tu jedenáctku. Takže odpověď na [13]Josef Jeništa: je ta odpověď pro tebe. Pardon.

  Středa, 01.02.2012 02:37 | odpovědět
 15. [15] Ashink

  Zdravím,

  nainstaloval jsem SSD disk OCZ Agility3 240GB a překlonoval na něj Win7 z původního disku. V compu mám tedy ještě 2x 500GB HDD 3,5 WD na sATA.Pokud je v BIOSu nastaven režim IDE a nezavádí se ovladač msahci, tak jedou všechny disky OK /SSD disk podle AS SSD Benchmark pomaleji/, když povolím načtení ovladače msahci v registru Win a v BIOSu přepnu řadič na AHCI, tak comp s dalšími disky nenastartuje a vytuhne při zavádění ovladače. S odpojenými disky na sATA nabutuje i v režimu AHCI normálně a v Benchmarku je 1x rachlejší, ale stalo se, že při práci spadl do modré smrti.Existuje rada? Dík

  Pondělí, 05.03.2012 22:04 | odpovědět
 16. [16] Radek

  odpověď na [15]Ashink: Upřímně řečeno, taky by mne to zajímalo, jestli se dá toto nějak elegantně vyřešit. Já jsem se s tímto problémem setkal ještě ve Windows XP a dopadlo to tak, že jsem musel celé Windows přeinstalovat. Tenkrát nikdo žádnou fintu na tento problém neznal.

  Pondělí, 12.03.2012 19:50 | odpovědět
 17. [17] Martin Šrámek

  Zdravím,

  mám nový NTB s klasickým HDD 750GB + 32GB SSD. Při koupi jsem měl ze to, že to SSDéčko je tam kvůli tomu, že je na něm OS --> rychlost spouštění systému. Nicméně jak jsem zjistil, OS je normálně na tom velkým disku a na SSD disku jsou jen ovladače. Je to tak správně??? Díky za odpověď :)

  Odpovědi sem, nebo klidně na mail papin01@seznam.cz

  Děkuji, přeji hezký den

  Neděle, 15.04.2012 13:55 | odpovědět
 18. [18] Zdenek

  odpověď na [17]Martin Šrámek: Ten tvuj SSD ale asi nebude uvnitr notesu ne? neni to disk v PCI- express slotu nebo tak neco. pri normalni uvaze je to spatne,ale asi tim basnici mysleli neco jineho. Asi to je jen zalohova partice.

  Pondělí, 11.06.2012 22:33 | odpovědět
 19. [19] SSD disk

  www.zajimavosti.g6.cz/pocitace/predstaveni_ssd_disku_a_zakladni_informace_o_nem.php Více info zde

  Úterý, 11.09.2012 21:15 | odpovědět
 20. [20] kodl1

  odpověď na [10]Krist: po zazálohování jsem ten paradox nainstaloval a se stracem spustil - vše proběhlo ok, před zarovnáním: intel atom D510mo +kingston V100 skóre 75 po zarovnání 85, takže asi to má vliv. Na chodu win to ale nějak výrazně patrný není.

  Sobota, 02.02.2013 16:18 | odpovědět
 21. [21] filmar

  Zdravím,

  jsem začátečník s SSD diskem, pořídil jsem si Kingston Hyperx 3K 120GB. zatím používám klasický HDD WD 1TB 64MB, ale chci přejít na SSD. První dotaz je, jak SSD uvést do provozu? Firmware se zdá, že je aktuální, na oficiálních stránkách mi nenašlo žádnou aktualizaci. Zarovnání do bloku se provádí před instalací win ? četl jsem myslím, že je snažší a lepší.. nebo není potřeba, když na něj budu z čista instalovat Win ? Jestli by mi to někdo popsal od začátku nějak polopatě až po běžné rady.. A druhý dotaz zní, co vše mám na tom SSD mít ? Bude z něj nejspíše systémový, že ? Takže Win ( čekám na 8.1), pak je možné si tam pro rychlejší průběh nainstalovat hry, nějaké programy a toť vše ? ostatní věci mám mít na klasickém disku ? Nebo nejlépe věci které se jen zapíší a pak se z nich jen čte, tak ty asi na SSD, že ? ale moc nemám přehled o tom které aplikace, nebo programy jen čtou a nezapisují ? atd.. Děkuji za Váš čas

  Úterý, 15.10.2013 00:08 | odpovědět
 22. [22] Tomáš Řepil

  Skvělé informace, díky. Po pročtení různých diskuzí získávám však pocit, že SSD disky jsou spíš ke škodě než k užitku. 250 Gb zdá se je minimum, což je finančně docela pro někoho rána. Dále mne od koupě SSD odrazuje nutnost ručního nastavení různých parametrů, zřejmě aby to fungovalo na 100 %, přičemž amatér jako já se v tom nevyzná. Uvažoval jsem o SSD na Windows 7, ale momentálně mi to zatím přijde kontraproduktivní alias jen pro inženýry, kterým je to jedno, že si musí SSD disky "doladit". Rád bych se ale mýlil, co byste mi poradili?

  Středa, 02.04.2014 13:46 | odpovědět
 23. [23] Kája

  možná by článek chtěl lehce aktualizovat. technika je dnes už trochu dál (SATA 3, PCI-E ap.). Znčit SSD častým přepisováním skoro nejde. OSobně bych ale uvítal jasnější informace kolem toho zarovnání oddílů a TRIM. KDyž nainstaluji W7, nemusím se o nic dál start a nebo to musím ladit? A Také by mě zajímalo, jak to správně rozchodit s WinXP. Jako hlavní výhodu považuji nulový hluk a nulové vibrace, pak teprve vyšší a stabilní přenosové rychlosti a pak mechanickou odolnost (notebooky).

  Neděle, 12.04.2015 12:53 | odpovědět
 24. [24] Kenno

  U meho stolniho PC pouzivam SSD uz delsi dobu bez problemu, zde jsem provedl cistou instalaci OS Win7x64. Problem nastal u NB pri migraci OS (Win7x64) z HDD na novy SSD. Pouzil jsem SW Paragon Migrate OS to SSD 3.0. Prvni nabehnuti OS z SSD probehlo OK, pak se automaticky nainstalalovaly nejake ovladace s hlaskou restartu NB a po restartu pri opetovnem spousteni OS se zobrazi modra obrazovka smrti. Takze nevim jak dal, zrejme to primo souvisi s tim automatickym naistalovanim ovladacu. Ma nekdo s timto problemem zkusenost a ví jak poradit?

  Sobota, 09.01.2016 11:37 | odpovědět
 25. [25] marecek

  dobry den kupil som si ssd disk napojil a v biosu ho mam ale v pc sa mi neukaze nemozte poradit ako nato?nejaky jednoduchy postup pre lajka?strasne vopred dakujem

  Neděle, 16.10.2016 10:52 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách