www.SAMURAJ-cz.com 

22.04.2024 Evženie Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Sport Trackers 4. díl - srovnání aplikací

Upraveno 02.09.2013 17:26 | vytvořeno 11.08.2013 21:52 | Samuraj - Petr Bouška |
Pokusil jsem se sestavit přehlednou tabulku, která porovnává vlastnosti nejrozšířenějších Android aplikací fungujících jako Sporttestery. Jde o soupis objektivních vlastností plus můj subjektivní dojem z aplikace a webu.

Hodnoty v tabulce jsou ve většině případů brány pouze z verze zdarma (pokud je tomu jinak, tak je uvedeno v popisu). Pokud k aplikaci existuje i placená verze, tak vždy poskytuje něco navíc a může se jednat i o vlastnosti, které jsou zde uvedeny, jako neobsažené v aplikaci. Většina údajů se týká vlastností Android aplikací, pouze některé uvedené popisují webové rozhraní.

Pozn.: Doufám, že jsem vše do tabulky zaznamenal správně a neudělal chybu. Uvítám v komentářích vaše připomínky, doplnění a názory.

V předchozích dílech seriálu se můžete podívat na více informací. První díl Sport Trackers 1. díl - sport a jeho měření popisuje obecné vlastnosti, moje požadavky a očekávání. Druhý díl Sport Trackers 2. díl - běh podrobněji popisuje aplikace Nike+ Running App a Strava Run GPS Running Tracker. V třetím dílu Sport Trackers 3. díl - univerzální sportovní měřiče se nachází popis Noom CardioTrainer, Endomondo Sports Tracker, Runtastic Running & Fitness, Sports Tracker a RunKeeper - GPS Track Run Walk.

Ikony aplikací

Srovnávací tabulka

  Nike+ Running Strava Run CardioTrainer Endomondo Runtastic Sports Tracker RunKeeper
podporované sporty 1 16 55 58 54 17 14
typy tréninku 4 1 / 4 3 / 6 5 / 9 3 / 7 1 4
zobrazované údaje 4 / 10 5 / 11 11 / 11 13 / 16 17 / 16 17 / 15 11 / 11
graf rychlosti a výšky –/–/• –/•/• •-/•-/•- –/–/• •/•/• •/•/• –/•/•
krokoměr
automatická pauza
hlasový výstup •+ •+ •+ •+
integrovaný přehrávač •+ •+ •- •-
ruční zadání záznamů
editace
poznámka k aktivitě
dodatečné informace
tratě •-
výzvy
tréninkové plány •-
tréninkové cíle •+
motivace
sledování váhy
sledování bot •-
osobní rekordy •/• –/• –/– –/• –/– –/– •-/•-
souhrnné statistiky •- •+
historie statistiky •+
statistiky na webu •- •+ •-
aktivita přátel •+/•+ •/• –/– •/• –/• •/• •/•
fotografie •+ •+
publikace FB •+ •- •+ •+
import
export •+
podpora TF sensoru
dojem z aplikace ++ + ++ + ++ -- +
dojem z webu ++ + -- + ++
obsažené vlastnosti 17 19 15 16 19 17 22
vyhovující vlastnosti 11 2 8 8 9 2 8
super vlastnosti 3 0 4 4 1 0 5
testovaná verze 1.2.1 3.5.1 3.6.7 8.9.2 4.0.0 1.8.5 3.7.1
  Nike+ Running Strava Run CardioTrainer Endomondo Runtastic Sports Tracker RunKeeper

Vysvětlivky k tabulce

Položky v buňkách:

 • znamená ano (obsahuje)
 • znamená ne (neobsahuje)
 • •+ pokud není určeno jinak, znamená, že vlastnost má něco navíc
 • •– pokud není určeno jinak, znamená, že vlastnost je sice obsažena, ale funguje špatně
 • + pěkné
 • ++ velmi pěkné
 • - slabší
 • -- špatné

Zvýraznění buněk:

 • červený tučný text - daná vlastnost mi v aplikaci plně vyhovuje, některé vlastnosti pro mne nejsou důležité, tak jsem je nehodnotil
 • oranžové pozadí - daná vlastnost je v aplikaci výjimečná, je udělána nejlépe proti ostatním nebo přináší něco užitečného navíc

Jednotlivé vlastnosti (řádky):

 • podporované sporty - celkový počet sportů, které můžeme v aplikaci zvolit
 • typy tréninku - kolik různých tréninků můžeme využít, vždy je k dispozici běžný trénink (Basic Workout), kdy se prostě měří a zaznamenávají údaje, ale dále jsou možné různé cíle (dosažení určité vzdálenosti nebo času) a řízení tréninku (intervalový trénink), druhá hodnota je celkový počet tréninků v placené verzi
 • zobrazované údaje - počet všech možných údajů při aktivitě / v historii
 • graf rychlosti a výšky – máme k dispozici graf rychlosti (speed nebo pace) a nadmořské výšky (elevation/altitude) v aplikaci při aktivitě / v aplikaci v historii / na webu v historii, grafy jsou zahrnuty i v předchozím bodě zobrazované údaje, většinou je také k dispozici graf tepové frekvence (to jsem zde neposuzoval), minus znamená, že je k dispozici pouze jeden graf
 • krokoměr - všechny aplikace využívají GPS přijímač telefonu, ale některé mohou využít i čidlo akcelerometru a fungovat jako krokoměr (měřit uvnitř místnosti)
 • automatická pauza - má aplikace automatickou pauzu při přerušení pohybu
 • hlasový výstup - je v aplikaci hlasový výstup, který po určité době oznamuje aktuální údaje (označuje se různě jako Audio Feedback, Voice Output, Voice Feedback, Audio Cues), plus znamená, že aktuální hodnotu můžeme kdykoliv vyvolat ručně (stiskem tlačítka na Headsetu nebo telefonu)
 • integrovaný přehrávač - je v aplikaci hudební přehrávač, který je s ní propojený, plus znamená, že je přehrávač dobře propojený s aplikací (spouští se při startu aktivity, přerušuje se s aktivitou, při hlasovém výstupu se ztlumí)
 • ruční zadání záznamů - je možnost zadat aktivitu ručně, hlavně pro sporty v tělocvičně
 • editace - je možnost editovat záznam
 • poznámka k aktivitě - je možno k aktivitě přidat poznámku (například k posilování, co se cvičilo), případně nadpis
 • dodatečné informace - aplikace umožňuje zadat speciální informace k aktivitě, jako je počasí a teplota (ty si případně zjišťuje automaticky), terén, nálada (jak jsme se při aktivitě cítili)
 • tratě - můžeme vytvořit trať (Route), někde se používá termín úsek (Segment), buď z absolvovaného běhu, nebo ručně nakreslit, tratě můžeme sdílet s přáteli nebo veřejně, vyhledávat je v okolí, a na nich závodit s ostatními
 • výzvy - máme k dispozici různé výzvy (Challanges), kterých se můžeme účastnit, například zaběhnout za měsíc nejvíce km, nejlepší průměrný čas na půlmaraton, apod.
 • tréninkové plány - jsou v aplikaci připraveny tréninkové programy (Plans) na nějaké období, například pro natrénování na 10k
 • tréninkové cíle - nabízí aplikace volbu nějakého cíle (Goal), který chceme dosáhnout, třeba běhat celý měsíc 3x týdně, plus znamená, že si cíl můžeme definovat ručně
 • motivace - má aplikace nějaké vlastnosti pro povzbuzení, jako jsou odměny (awards), úspěchy (achievements) a trofeje (trophies) za dosažené výsledky
 • sledování váhy - v aplikaci nebo na webu můžeme zadávat svoji váhu v průběhu času
 • sledování bot - můžeme zadat svoji obuv a sledovat kolik km jsme s ní naběhali
 • osobní rekordy - můžeme v aplikaci / na webu zobrazit osobní rekordy (svoje nejlepší časy na určitou vzdálenost, nejdelší a nejvzdálenější běh, apod.)
 • souhrnné statistiky - aplikace nabízí statistiky za celou dobu používání, buď přímo v historii, nebo v profilu uživatele, statistiky zobrazují počet aktivit, uraženou vzdálenost, celkový čas, případně průměrný pace, celkové spálené kalorie, apod.
 • historie statistiky - každá aplikace nabízí historii (tréninkový deník), kde vidíme řádkový seznam aktivit s hlavními údaji, každou aktivitu můžeme rozkliknout a podívat se na detail, v některých aplikacích jsou aktivity seskupeny po měsíci a zobrazují se statistiky za daný měsíc, plus znamená, že můžeme historii filtrovat podle druhu sportu
 • statistiky na webu - ve webovém rozhraní vždy nalezneme souhrnné statistiky (někdy pouze základní, někde s více hodnotami) a historii s detaily, pouze někde ale můžeme zobrazovat aktivity za určité období a k tomu statistiky (vzdálenost, čas, průměrný pace, kalorie, průměrnou tepovou frekvenci), graf nějaké hodnoty (třeba průměrný pace) v čase, zobrazení aktivit na mapě
 • aktivita přátel - můžeme přidávat přátele a dostáváme informace, jak sportují (většinou pomocí kanálu aktualit), v aplikaci / na webu, plus znamená přehledné srovnávací tabulky
 • fotografie - můžeme k aktivitě připojovat fotografie, plus znamená, že je lze jednoduše pořizovat při aktivitě
 • publikace FB - je možnost publikace na Facebook, plus znamená, že obsahuje i obrázek mapy
 • import - je možnost importu dat z nějakého standardního formátu, nejčastěji GPX
 • export - je možnost exportu dat do nějakého standardního formátu, nejčastěji GPX
 • podpora TF sensoru - můžeme k aplikaci připojit nějaký sensor tepové frekvence (Heart Rate Sensor / Transmitter), různé aplikaci podporují různý sensor, ale nejčastěji je podporován Polar Wearlink+
 • dojem z aplikace - můj subjektivní dojem, jak na mne působí aplikace, její vzhled a ovládání, bez ohledu na funkce
 • dojem z webu - můj subjektivní dojem, jak na mne působí webové rozhraní, jeho vzhled a ovládání, bez ohledu na funkce

Proč jsem zvolil vlastnost v aplikaci jako extra?

 • podporované sporty - CardioTrainer a Endomondo jsou jediní, kteří mají opravdu všechny sporty, které jsem doposud potřeboval
 • typy tréninku - Endomondo má trénink porazit rekord kamaráda (Beat a Friend), RunKeeper má jako jediný intervalový trénink (plně nastavitelný) ve verzi zdarma a tréninkové plány
 • zobrazované údaje - Runtastic dovolí při aktivitě zvolit, jaké hodnoty se zobrazují, nabízí vše včetně stoupání a klesání a v historii dokonce i čas pauzy
 • hlasový výstup - RunKeeper má nejlepší hlasovou odezvu, dobře srozumitelný hlas, nastavení po vzdálenosti či čase, širokou volbu, co se chceme dozvědět a možnost poklikáním zjistit aktuální údaje (škoda jen, že není napojení na tlačítko headsetu), jednotlivé vlastnosti nabízí více aplikací, ale nikdo vše dohromady
 • ruční zadání záznamů - posuzuji dohromady i s editací a možností vložit poznámku, jediná aplikace, která mi v tomto bodě vyhovuje, je CardioTrainer
 • osobní rekordy - jediná aplikace, která zobrazuje moje nejlepší časy na různé vzdálenosti, je Nike+ Running
 • tratě - tratím jsem se zatím moc nevěnoval, ale je to věc, která mne do budoucna zajímá, jestli jsem něco nepřehlédl, tak Endomondo je jediné, kde si mohu při začátku aktivity zvolit trať a vidím ji na mapě
 • tréninkové plány - jediný RunKeeper obsahuje nějaké tréninkové plány zdarma
 • tréninkové cíle - v RunKeeper si můžeme naplánovat, kolik toho chceme naběhat
 • motivace - různé úspěchy a odměny, které nabízí Nike+ Running, jsou pro mne osobně bezva motivace
 • informace o aktivitě přátel - srovnávací tabulky mých tréninků s mými přáteli, je jedinečná vlastnost Nike+ Running
 • import - Endomondo umí importovat nejen všechny běžné formáty a data z Garmin zařízení, ale má přímo synchronizaci s Nike+ Running a dalšími
 • export - RunKeeper je jediná aplikace, kde je možno exportovat více aktivit najednou

Přesnost aplikací

Rozhodl jsem se doplnit poznámku k přesnosti měření pomocí mobilních telefonů. Je to určitě věc, která mnohé zajímá. Nemyslím, že bych mohl nějak fundovaně odpovídat, ale uvedu pár informací. Můj názor je, že záleží na kvalitě GPS sensoru v telefonu, a jestli v průběhu aktivity neztratíme signál (pak záleží na tom, jak si s tím aplikace poradí).

Zkusil jsem spustit dvě různé aplikace na stejném telefonu naráz a dostal jsem vlastně stejné výsledky. Což by znamenalo, že aplikace pracují stejně, pouze záleží na přísunu dat z GPS sensoru.

Poslední sobotu (31.8.2013) jsem se zúčastnil závodu Nike We Run Prague, kde jsem získal svůj čas na 10 km, který myslím, že se (snad) může považovat za přesný. Zároveň jsem si měřil běh pomocí Nike+ Running. Výsledky byly téměř identické, aplikace mi oznámila 10km zrovna, když jsem proběhl cílem. Oficiální čas byl 54:21 a aplikace naměřila 54:12 (a ještě tam bude malá chyba, kdy jsem stiskl start). To by vypadalo, že měření pomocí určitého telefonu je velice přesné.

Závěrečné zhodnocení

Dal jsem si dost práce, abych vytvořil výše uvedenou tabulku, která by mi měla pomoci zvolit, jakou aplikaci budu používat. Výběr přesto není lehký. Na konci tabulky jsem provedl jednoduchý součet vlastností, ale to k rozhodování úplně nepomůže, protože některé vlastnosti pro mne mají větší váhu než jiné.

Je vidět, že různé aplikace jsou silné v různé oblasti. Některé mají hodně vlastností přímo pro trénink, jiné nabízí hodně plánování a cílů, další mají dobře zpracované ruční zadávání cvičení a jiné zas sociální aspekty a motivaci. Pro běh a další venkovní aktivity vychází dobře RunKeeper. Má pěkný vzhled aplikace i webu a přináší různé tréninkové plány a cíle. Dobře se umístila i běžecká aplikace Nike+ Running. Nabízí méně informací při běhu, ale jinak má pěkný vzhled, velmi dobré motivační vlastnosti, zobrazení osobních rekordů a srovnání s přáteli. Strava Run jsem sice úplně dobře neohodnotil, ale přesto myslím, že jde o zajímavou aplikaci, která bude vyhovovat řadě lidí.

Docela na mne zapůsobila aplikace Runtastic, má nejlepší informace při aktivitě a v historii a obrazovka aktivity mi nejvíce vyhovuje. Zaplatil bych i verzi Pro, škoda, že chybí možnost editace záznamu, osobní rekordy, případně také vyvolání hlasové odezvy tlačítkem a motivační odměny a srovnání s přáteli. CardioTrainer a Endomondo jsou také fajn aplikace, kterým ale chybí nějaké vlastnosti. CardioTrainer nemá moderní funkce, porovnávání s přáteli a publikace na Facebook je špatná, ale základ, tedy měření aktivity, je dobrý a má nejlepší ruční zadávání. Endomondo by mohlo zlepšit vzhled, ruční zadávání a editaci a přidat osobní rekordy do aplikace.

Takže můj závěr je, že žádná aplikace není špatná a stále se nemohu rozhodnout jakou používat :-).

zobrazeno: 69614krát | Komentáře [13]

Autor:

Související články:

Sports Trackers

Série článků, která se věnuje všemožným aplikacím i HW zařízením pro měření sportovních výsledků a zaznamenávání tréninků.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] Michal

  Výborný článek, dobrá práce. ;-)

  Středa, 14.08.2013 16:58 | odpovědět
 2. [2] Jirka

  Proc tam neni taky Garmin FIT (Garmin Connect)?

  Úterý, 20.08.2013 11:38 | odpovědět
 3. [3] Samuraj

  odpověď na [2]Jirka: Na začátku jsem uváděl, jak jsem vybíral aplikace. Když se podívám krátce na Google Play, tak Garmin FIT je pouze placená aplikace. A Garmin Connect slouží pouze k prohlížení a spolupráci se speciálními Garmin přístroji. A obě aplikace mají dost malý počet stažení ...

  Úterý, 27.08.2013 08:39 | odpovědět
 4. [4] warr

  Koukam, ze jsou v aplikacich rozdily, podle pouziteho OS. Konkretne SportsTracker na iOS umoznuje rucni zadavani zaznamu. A Runtastic ma take neco jako soutezit s kamaradem, min. zase na iOS.

  Úterý, 17.09.2013 13:24 | odpovědět
 5. [5] Samuraj

  odpověď na [4]warr: Možné to určitě je, iOS verzi jsem nezkoušel, ale Android verzi jsem testoval důkladně, tak by tam chyba být neměla. Ale nejde třeba o placenou verzi?

  Středa, 18.09.2013 21:33 | odpovědět
 6. [6] Mojche

  Moc zdravím. Prosím o shovívavost, nejsem dosud uživatelem chytrého telefou, ale dostaly ho děti :). Telefon má gps a já bych potřebovala vědět, zda tyto všechny aplikace fungují pouze online. Jestli existuje jakákoli aplikace, která by za běhu fungovala offline - měřila pomocí gps a pravděpodobně asi offlinemap. Protože telefon není určený primárně k telefonování a nemá sim. Díky moc za radu.

  Středa, 08.01.2014 18:03 | odpovědět
 7. [7] Samuraj

  odpověď na [6]Mojche: GPS funguje bez připojení k internetu, i když si může třeba jednou týdně stáhnout malá data pro lepší nalezení satelitů (to jde třeba na WiFi). Tyto sportovní aplikace fungují offline, ale pak nezobrazují mapu, ta se asi vždy stahuje online. Pro jiný účel se mohou použít třeba mapy.cz, které se dají stáhnout offline.

  Čtvrtek, 09.01.2014 08:20 | odpovědět
 8. [8] Martin

  Zdravím, mám jeden problém tento program mi i normální chůzi měří tak prvních 200 metrů v pořádku a pak začne blbnout. Nebot průmerná rychlost při chůzi kolem 90 hm/h jaksi asi není možná. Nevíte někdo co s tím ?

  Neděle, 16.02.2014 21:17 | odpovědět
 9. [9] Jirka

  Ahoj, netestoval jsi i rychlost najití GPS v off line modu? Přestal jsem používat Endomondo, když mi v cizině u moře bez wifi a dat nedokázal do 10 minut najít polohu. Sports Tracker mi tam polohu našel okamžitě.

  Středa, 06.08.2014 17:47 | odpovědět
 10. [10] Samuraj

  odpověď na [9]Jirka: Kdysi s tím bývali problémy, když neměl telefon stažená AGPS data. Od té doby jsem to nezkoušel. Ale přijde mi zvláštní, že by GPS funkce záleželi na aplikaci. To bych čekal, že řeší telefon a přes API předává aplikaci.

  Čtvrtek, 07.08.2014 08:02 | odpovědět
 11. [11] Jency

  odpověď na [9]Jirka: U Endomonda pozoruji podobnou věc. Pokud nemám zapnutá data, tak signál hledá velmi dlouho. S daty je to během chvilky.

  Úterý, 30.09.2014 22:03 | odpovědět
 12. [12] Vlad74

  odpověď na [11]Jency: to dost zalezi na telefonu. se starsim HTC a pak LG jsem mel ten samy problem, letos jsem kopil novejsi telefon a uz to jde bez dat taky hned.

  Jinak jsem hlavne Endomondo uzivatel - po vlastnim testovani skoro vsech krome Nike+ a strava jsem podporil koupi pro verze CardioTrainer a Endomondo

  Úterý, 30.12.2014 09:24 | odpovědět
 13. [13] Pavel Piskáček

  Nainstaloval jsem si cvičně Endomondo a Runtastic ve free verzi a včera 14.1.2014 poprvé spustil obojí současně. Po skončení nikoliv tréninku, ale procházky s manželkou (v nastavení: chůze - základní trénink :- ) jsem zjistil, že naměřený rozdíl je asi 650 m na velmi krátké trase. Endomondo 2,91 km a Runtastic 2,26 km. Když jsem trasu oklikal na mapy.cz naměřil jsem 2,4 km. Tedy kde je pravda?

  Setkal jste se s tím někdo?

  Čas to naměřilo stejný :-D jen s rozdíly ve spuštění a zastavení.

  Čtvrtek, 15.01.2015 19:13 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách