www.SAMURAJ-cz.com 

22.04.2024 Evženie Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Příprava na Cisco CCNP

Upraveno 28.11.2009 15:45 | vytvořeno 11.05.2009 13:09 | Samuraj - Petr Bouška |
Professional certifikace firmy Cisco je již vyšší stupeň certifikací, pro jejichž získání musíme složit řadu testů. Network certifikace se zaměřuje na LAN a WAN sítě. Článek popisuje moje osobní zkušenosti se skládáním jednotlivých testů a odkazuje na zdroje pro výuku z mého webu.

Upozorňuji, že článek obsahuje moje osobní zkušenosti a je psán z mého úhlu pohledu. Nedává žádné garance přesnosti. Bude doplňován tak, jak skládám jednotlivé zkoušky.

Cisco certifikace

V dnešní době má Cisco čtyři stupně certifikací. Jedná se o Entry-Level certifikaci CCENT (která vznikla nově v polovině roku 2007). Dále Associate certifikace CCNA a CCDA, kde CCNA může být obecná nebo se zaměřením na Wireless, Voice nebo Security (tyto zaměření se objevily v polovině roku 2008). Nad tím jsou Professional certifikace CCNP, CCDP, CCSP, CCIP a CCVP. Z nich každá je specializována na určitou oblast Network (LAN a WAN), Design (síťový design), Security (bezpečnost), Internetwork (service provider) a Voice (telefonie).

Nejvyšší certifikace jsou Expert, CCIE s určitým zaměřením nebo CCDE. Tyto certifikace se odlišují od předchozích. Nemají žádné potřebné předpoklady, jako být držitelem platné Professional certifikace. Ale je třeba složit jednu písemnou zkoušku a následně absolvovat osmi hodinový lab před odbornou komisí.

Důležitou informací je, že certifikace Entry, Associate a Professional jsou platné pouze 3 roky. Pro prodloužení platnosti je třeba se recertifikovat. K tomu je nutné složit jednu zkoušku z dané nebo vyšší kategorie.

Více o jednotlivých certifikacích se dočtete přímo na webu Cisco na adrese IT Certification and Career Paths.

Co je to CCNP

CCNP je zkratka z Cisco Certified Network Professional. Jak bylo popsáno výše, jedná se o certifikaci z řady profesionálních certifikací s obecným zaměřením na LAN a WAN sítě. To zahrnuje instalaci, konfiguraci a řešení problémů od malých po značně rozsáhlé sítě. Jedná se o správu Routerů a Switchů včetně core (jádro) prvků, stejně jako řešení hlasu, bezpečnosti a IP telefonie na hraničních a přístupových prvcích.

Podmínky pro získání CCNP

Základním předpokladem je mít platnou certifikaci CCNA.

Potom je třeba úspěšně složit čtyři nebo tři testy:

 • 642-901 BSCI - Building Scalable Cisco Internetworks
 • 642-812 BCMSN - Building Cisco Multilayer Switched Networks
 • 642-825 ISCW - Implementing Secure Converged Wide Area Networks
 • 642-845 ONT - Optimizing Converged Cisco Networks

Místo 642-901 a 642-812 může být složen spojený test 642-892 Composite. Nevím jak 642-892 vypadá, ale samostatné testy 642-901 a 642-812 jsou značně rozsáhlé a obsahuji otázky z široké oblasti, takže jsem absolvoval samostatné testy.

Oficiální informace o jednotlivých testech naleznete na stránkách Cisco CCNP Certification.

642-901 BSCI - Building Scalable Cisco Internetworks

Otázek: měl jsem 61 (oficiálně 60 až 70)
Čas: 90 minut + 30 minut (že nejsme anglicky mluvící země)
Body: potřeba 790 z 1000
Oblasti: Routing, Multicast, IPv6

Poté, co se přihlásíme na test v autorizovaném středisku Pearson VUE, obdržíme potvrzující email. Zde je uvedena délka testu 110 minut, protože se započítává i čas pro úvodní tutoriál.

Odhadem asi 80% otázek v testu je z oblasti routování a týká se protokolů EIGRP, OSPF, IS-IS a BGP. A po 10% jsou otázky ohledně IPv6 a multicastu.

Na začátku testu mi připadalo, že je příliš málo času. Otázky v první třetině byly časově náročnější, například se zde nacházely dvě simulace. Ale v další části se to zlepšilo a řada otázek byla krátkých, takže jsem nakonec skončil asi o hodinu před limitem.

V testu jsem měl, mimo běžných otázek s jednou či více odpověďmi, také třikrát simulaci a dvakrát scénář, kde je k jednomu zadání celá řada otázek (většinou 5 až 6).

Jako vždy mohu říct, že u několika otázek jsem přesvědčen, že by se dalo odpovědět více možnostmi, ale správně měla být pouze jedna. A o jedné otázce myslím, že se správná odpověď ani nenalézala v seznamu.

Materiály z mého webu

Moje články určitě neobsahují vše potřebné, ale zrovna tyto jsem napsal jako přípravu na tento test, takže jsou hodně zaměřené na oblasti, které se nachází v testu.

642-812 BCMSN - Building Cisco Multilayer Switched Networks

Otázek: měl jsem 50 (oficiálně 50 až 60)
Čas: 90 minut + 30 minut (že nejsme anglicky mluvící země)
Body: potřeba 804 z 1000
Oblasti: interfacy, VLAN, inter-VLAN routing, VTP, DTP, STP, EtherChannel, Gateway Redundancy, WiFi, Private VLAN, VACL, voice support, QoS, IEEE 802.1x

Tento test obsahuje otázky z široké řady oblastí. Celé je to zaměřeno na správu switchů, ale včetně multilayer a core switchů a enterprise prostředí. Pokud spravujeme Cisco switche, tak je řada otázek jednoduchých, protože se týká běžných konfigurací. Ovšem řada dalších se týká různých speciálních vlastností, které nemusíme běžně používat. Hodně věcí je podobných, jako bylo v testu na CCNA, jenže zde se probírají více do hloubky.

Když zkusím vyjmenovat jednotlivé oblasti, které jsou v testu zastoupeny, tak začnu u běžné konfigurace interfaců (trunk, zařazení do VLAN). Vytváření a správa VLAN včetně protokolů DTP a VTP a Private VLAN. Na multilayer switchích (L3) inter-VLAN routing (tedy routování mezi VLANy) a technika CEF. Omezování komunikace pomocí port ACL, router ACL, ale hlavně pomocí speciálnějších VLAN map (VACL). Spanning Tree Protocol a jeho varianty RST, MST, PRST a bezpečnostní funkce jako BPDU Guard a Root Guard. Agregace linek (EtherChannel) pomocí PAgP a LACP. Redundance gateway pomocí protokolů HSRP, VRRP, GLBP, IRDP. Principy základních útoků na switche (MAC Flooding, VLAN Hopping, DHCP Spoofing) a obrana proti nim. Bezpečnost na portu pomocí Port Security a protokolu IEEE 802.1x. Základní podpora pro Voice (tedy Cisco IP telefonii) – principy (třeba zapojení telefon - PC), Voice VLAN a základy QoSu. A poslední nemalá část jsou základy bezdrátových sítí v podání Cisco, popis principů a zapojení, LWAPP i samostatné AP, WLC, WCS, WDS, WLSE, také několik detailních otázek na Cisco Aironet Desktop Utility (ADU), což je ovladač pro Cisco bezdrátové karty (a kdo jej dnes používá?).

V mé sadě testovacích otázek jsem měl třikrát multiotázku, která měla 5 až 6 podotázek. Třikrát simulaci, zde je vidět, že Cisco vytváří novou verzi (nebo nové otázky), protože dvě simulace vypadaly jako v testech, které jsem dělal dříve, ale jedna simulace měla úplně jiné prostředí. Jedna simulace byla na konfiguraci portů (VTP, zařazení do VLAN, STP portfast), druhá na vytvoření VLAN a inter-VLAN routing a poslední na (pokud jsem to dobře pochopil) bezpečnost na portu pomocí 802.1x a VLAN map. Některé otázky byly docela rozsáhlé, hodně se jich týkalo Spanning Tree a překvapilo mě i několik na ADU.

Materiály z mého webu

Níže uvádím seznam článků z mého webu, které pokrývají většinu z potřebných témat. Není zde vše co je třeba a některé informace jsou navíc, ale poskytne to základní přehled.

642-845 ONT - Optimizing Converged Cisco Networks

Otázek: měl jsem 55 (oficiálně 50 až 60)
Čas: 90 minut + 30 minut (že nejsme anglicky mluvící země)
Body: potřeba 790 z 1000
Oblasti: QoS, VoIP, WiFi

Největší část otázek v tomto testu se týká Quality of Service (QoS), od obecných popisů a významu QoSu, přes implementaci klasifikace, marking, NBAR, fronty (FIFO, WRED, CBWFQ, LLQ, WRR), policing a shaping, Control Plane Policing, QoS Pre-Classify, header compression, link fragmentation and interleaving, po Auto QoS a SDM (Cisco Router and Security Device Manager). Druhou menší oblastí je implementace VoIP, popis komponent (CUCM, CME, SRST…), základní principy, protokoly, převod analogového signálu na digitální a naopak, používané interfacy, CAC. A poslední oblastí jsou zde bezdrátové sítě, otázky z oblasti bezpečnosti WLAN, jednotlivé protokoly, možnosti centralizovaného řízení (LWAP, WLC, WCS, location, WLSE, WDS), WLAN QoS.

Obecně mi tento test přišel jednodušší nežli dva předchozí. Všem uvedeným oblastem se více méně věnuji, takže to bylo asi proto. Otázky byly spíše teoretické, většinou s krátkým popisem (což mi vyhovuje). Docela hodně (možná 20%) otázek bylo opravdu jednoduchých. Pár bylo opět klasicky takových, že podle mého názoru nebylo možno odpovědět správně. A některé byly docela zákeřné. Času bylo docela dost, stačil jsem test dokončit za hodinu.

Většina otázek byla běžných, kdy byla možná jedna nebo více odpovědí, dvakrát jsem měl otázku, kdy se přetahovali termíny do určitého pořadí. Celkem jsem měl čtyřikrát simulaci, kdy nebylo třeba provádět konfiguraci, ale bylo potřeba odpovědět na několik otázek. Všechny simulace byly z oblasti QoSu. Jedna ukazovala stránku z SDM, kde se pár údajů dalo zobrazit a bylo potřeba vyčíst řadu hodnot. Ostatní tři představovali síť s routery, na ně se dalo připojit přes CLI, a opět bylo potřeba zjistit určité údaje z konfigurace. Většina se dala najít v runnig-config, něco pomocí show policy-map interface, apod. Bylo třeba zjišťovat, jak bude markovaný určitý provoz, jaké se používají fronty na interfacu,atd.

Materiály z mého webu

Největší oblastí je QoS, o tom v mých článcích naleznete ještě více informací, než-li je v testu třeba. Pár věcí, které jsem dříve nepovažoval za důležité, jsem doplnil. Co se týče VoIP a WiFi, tak toho příliš na webu nemám, ale doplnil jsem stručné informace, které jsou třeba.

642-825 ISCW - Implementing Secure Converged Wide Area Networks

Otázek: měl jsem 50 (oficiálně 50 až 60)
Čas: 90 minut + 30 minut (že nejsme anglicky mluvící země)
Body: potřeba 790 z 1000
Oblasti: MPLS, IPsec VPN, WAN (DSL a cabel), IOS FW (CBAC), IOS IPS, síťové útoky, device hardening (login, AAA)

Test obsahuje několik otázek na oblast, kterou Cisco nazývá teleworker services, a jde o popis kabelových a DSL technologií a konfiguraci PPPoE a PPPoA. Dalších pár otázek je z oblasti MPLS, jeho principů a protokolů. Jinou menší oblastí jsou síťové bezpečnostní strategie, což řeší otázku virů a červů (to je třeba i otázka, popis co je to vir) a síťové útoky. Tato oblast je docela jednoduchá, ale některé termíny, které se zde používají, jsem dříve nikdy neslyšel (třeba Reconnaissance Attack). Poslední z menších oblastí (tedy, že otázek z této oblasti bylo o něco méně) Cisco značí device hardening. Několik otázek se týkalo konfigurace autentizace uživatele pro přístup na CLI, využití AAA, použití ACL, funkce AutoSecure a management protokoly (SSH, SNMP, NTP, telnet, Syslog). Potom byly otázky ze dvou rozsáhlejších kategorií. IPsec VPN, site to site, GRE tunely, záloha VPN, Easy VPN, VPN client, termíny jako IKE, ISAKMP, SA, DH algoritmus, AH, ESP. Druhou větší kategorií byl popis a konfigurace Cisco IOS firewallu (Context-Based Access Control - CBAC), použití ACL a inspect, intercept, authentication proxy, a Cisco IOS IDS a IPS. Velké množství otázek se týkalo SDM (Cisco Router and Security Device Manager), tedy konfigurace různých vlastností pomocí SDM.

Toto byl můj poslední test v řadě a jeho složením jsem si splnil další osobní cíl, dosažení CCNP certifikace. Osobně mi tento test přišel těžší, hlavně proto, že větší část oblastí, které pokrývá, v praxi nepoužívám. Na konci jsem byl překvapen slušným bodovým výsledkem, který jsem podle řady otázek (kdy jsem si nebyl příliš jistý) nečekal.

Co se týče otázek, tak docela velké množství bylo krátkých a stručných, když má člověk představu, o co jde, tak je může rychle projít. Na druhou stranu jsem měl docela dost scénářů, celkem šest. Čtyřikrát to byl typ, kdy byla topologie s popisem a exhibit (třikrát SDM – FW, VPN, kde se daly otevírat některé části, jedenkrát několik routerů, kde se připojovalo na CLI) a bylo třeba odpovědět na několik otázek, odpověď člověk vyčetl z exhibitu. Dvakrát se jednalo o konfigurační úlohu, v obou případech jsem konfiguroval router. Jeden příklad byl na konfiguraci připojení k ISP pomocí DSL a konfigurovalo se PPPoE. V druhém případě se konfigurovala autentizace na router (jak lokální, tak pomocí TACAS+ serveru).

Materiály z mého webu

K oblastem z tohoto testu toho na mém webu mnoho není. Doufám, že časem nějaké informace doplním. Zatím naleznete nějaké informace v článcích:

zobrazeno: 39166krát | Komentáře [14]

Autor:

Související články:

Cisco certifikace

Moje zkušenosti se skládáním testů pro získání Cisco certifikací.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] tomfi

  RE: Nemají žádné potřebné předpoklady

  Spíše nemají zádné prerekvizity... předpokládá se, že uchazeč bude znát témata certifikace poměrně detailně... Written exam je takový filtr, pokud u něj člověk uspěje, má možnost se následně přihlásit k praktické zkoušce.

  RE: následně absolvovat osmi hodinový lab před odbornou komisí.

  Spíš má člověk 8 hodin na to nastavit síť podle zadání, poté vše zkontroluje "odborná komise". Komise nehodnotí proces laborování, ale výsledek vzhledem k zadání.

  Scorem z testů se nepochlubíte? ;)

  Středa, 13.05.2009 06:46 | odpovědět
 2. [2] Samuraj

  odpověď na [1]tomfi: Jako vždy, díky za doplnění.

  To CCIE jsem tam dával pouze pro úplnost. A marně jsem se snažil vymyslet, jak říci česky prerequisites.

  Score, kterým by se dalo chlubit, bych viděl tak 990 a toho jsem nedosáhl ;-).

  Středa, 13.05.2009 08:35 | odpovědět
 3. [3] Lobo

  Pekna prace a shrnuti, take se chystam na CCNP, ae zatim trochu odsunuji do pozadi, protoze jsem potreboval delat jine certifikace (cisco specializace).. tak treba jednou ;)

  Středa, 13.05.2009 20:37 | odpovědět
 4. [4] _knight

  najvyssia mozna certifikacia je CCA

  Pondělí, 20.07.2009 15:03 | odpovědět
 5. [5] samuraj

  odpověď na [4]_knight: Pokud vím, tak Cisco Certified Architect začne platit až od příštího roku. Takže to technicky zatím není nejvyšší certifikace ;-). A nepřipomíná vám to něco od MS?

  Pondělí, 20.07.2009 15:08 | odpovědět
 6. [6] pan_hat

  Díky za super články, zítra jedu na BSCI kurz. Vždy jsem si jeden přečetl, než jsem začal louskat dané téma z oficiálních materiálů a pomohly mi.

  Takže BIG UP! Mr.Samuraj :) A pokračuj ve skvělé práci

  Sobota, 08.08.2009 11:15 | odpovědět
 7. [7] ,

  odpověď na [1]tomfi:

  Re: poté vše zkontroluje odborná komise - vysledek labu kontroluje automat a pokud neni neco v poradku pak to proveri clovek, proctor. vzhledem k tomu, ze lab konci v odpolednich hodinach, napr. v Bruselu mezi 16:30 az 17:00 proveruje nefunkcni konfiguraci vetsinou proctor, ktery sedi v jinem casovem pasmu.

  Čtvrtek, 15.10.2009 19:28 | odpovědět
 8. [8] tomfi

  re:odpověď na [7],: ,

  Dá se předpokládat, že může pomáhat automat...

  re:odpověď na [4]_knight: _knight

  Architect... hm, jsem zvědavý kolik jich bude... CCDE má hádám max. 20 lidí na světě :D

  Pondělí, 02.11.2009 16:23 | odpovědět
 9. [9] tomfi

  Gratuluji k CCNP.

  ještě se vrátím k popisu obsahu testu... samozřejmě je to "lákavý" obsah pro případného scénáře, ale neporušujete Agreement takto konkrétními popisy obsahu testu?

  Úterý, 01.12.2009 00:26 | odpovědět
 10. [10] tomfi

  odpověď na [9]tomfi: Překlep ... myslel jsem případného čtenáře, ne scénáře.

  Úterý, 01.12.2009 09:21 | odpovědět
 11. [11] Samuraj

  odpověď na [10]tomfi: Děkuji :-).

  No, určitě bych Agreement nerad porušoval, ale řekl bych, že toho nepíšu o moc více, než je na webu Cisco. Na internetu se dají nalézt mnohem přesnější popisy a příklady otázek.

  Středa, 02.12.2009 09:53 | odpovědět
 12. [12] Milan (CCNP, DP, IP, AI)

  odpověď na [11]Samuraj: Jen mala poznamka k Agreement: Rozhodne jsi jej NEporusil. Naopak Cisco samo zverejnuje o testu vice, nez jsi udelal ty.

  Kdyz uz jsem se rozepsal :), tak bych rad zminil jeste jednu vec. Tim je podekovani za opravdu skvelou praci, kterou tyto materialy predstavuji. Lze tu najit zajimave inforamce az do CCNP urovne vedeni a to srozumitelne podane a zadarmo. Myslim, ze dost pomahas (mimo jine) komunite lidi, kteri marne nebo zdlouhave davaji "dokupy" znalosti z oficialnich Cisco materialu. Snad to takhle viditelne oceni vice ctenaru.

  Preji vydrz a pohodu v tom, co delas!

  BTW, Jizni Amerika (a zvlaste Chile) byla vazne dobra volba :-).

  Sobota, 12.12.2009 13:37 | odpovědět
 13. [13] Samuraj

  odpověď na [12]Milan (CCNP, DP, IP, AI): Díky moc za příjemná slova. Opravdu to potěší.

  Na Chile pořád vzpomínám, byl to můj nejlepší výlet, a jsem zvědavý, jestli to ještě někdy zopakuju :-).

  Pondělí, 14.12.2009 10:09 | odpovědět
 14. [14] ňuni

  do týdne budeme ve škole dělat cisco testy a to z počítačového hardwaru a počítačových sítí. Mám trochu obavy, že ten test neudělám:-( je to opravdu tak těžké?

  Sobota, 15.09.2012 09:13 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách