www.SAMURAJ-cz.com 

27.05.2024 Valdemar Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

TeamViewer - vzdálené připojení pro firmy

Upraveno 07.02.2019 20:00 | vytvořeno 14.10.2018 16:58 | Samuraj - Petr Bouška |
Tento článek obsahuje pouze pár mých poznámek, když jsme do firmy koupili předplatné (pronájem licence) na aplikaci TeamViewer v edici Corporate. Věnuje se pouze specifickým věcem a ne příliš podrobně, jak jsem se stihl s aplikací seznámit běhet krátkého času. Přesto, když jsem jej napsal, tak dám i sem.
zobrazeno: 12 440krát | Komentáře [7]

Obecně o TeamViewer

Nástroj TeamViewer, od stejnojmenné německé společnosti, je velice známý a rozšířený (používá jej miliony uživatelů již řadu let). Hodně k tomu přispívá, že pro nekomerční (domácí) použití je zdarma. Pro firmy můžeme zakoupit (dnes tedy pouze pronajmout) různý typ licence (řada společností zneužívá licenci zdarma). Druhá věc je, že funguje jednoduše a spolehlivě, na řadě operačních systémů (včetně mobilních zařízení). Již od začátku fungoval bezproblémově skrze NAT, což je díky tomu, že spojení se navazuje přes TeamViewer servery, a může využít port 443.

Pro firmy můžeme zakoupit 3 typy licence, nejvyšší je edici Corporate. Ta umožňuje zalicencovat až 200 uživatelů, kteří mohou navázat maximálně 3 současná spojení/relace (session). Licencuje se pouze jedna strana, takže licencovaný uživatel se může připojit k neomezenému počtu koncových bodů. Licence nám dává i řadu dalších vlastností, které nejsou součástí verze zdarma.

Hlavní vlastnosti a porovnání verzí

Základní princip

V tomto článku nebudeme popisovat vlastní používání vzdáleného připojení, to je docela intuitivní a existuje řada návodů na webu, jako How to Get Started with TeamViewer Remote Control. Ale podíváme se na firemní použití.

Na úvod pár slov o fungování. Primárně TeamViewer slouží ke vzdálenému připojení na určitý počítač, na jeho plochu nebo k souborům. Má i další funkce jako jsou hlasové a video konference. Připojení je zabezpečené (standardně musí uživatel cílového počítače poskytnout údaje pro připojení) a šifrované, a je možné z různých platforem (Windows, Mac, Linux, mobilní zařízení). Umožňuje spojení počítačů, které jsou za Firewallem a NATem. Primárně používá TCP a UDP port 5938, pokud je nedostupný, tak využije TCP port 443 a v posledním případě TCP port 80. Využívá se proprietární protokol. Vytváří odchozí spojení na master server *.teamviewer.com.

Standardně se připojujeme na plochu vzdáleného počítače, alternativně můžeme využít pouze kopírování souborů. Při připojení na náš počítač má druhá strana standardně možnost jej ovládat. V nastavení probíhajícího spojení můžeme toto právo odebrat. Nenašel jsem nastavení, jak defaultně ovládání zakázat. V diskusích se uvádí, že je možno sdílet pouze určitou aplikaci (a ne celou plochu), ale toto menu jsem také nenalezl.

Můžeme provádět více současných připojení k cílovým počítačům (pomocí záložek). Rozlišení se přizpůsobuje, můžeme také ručně nastavovat. Na vzdáleném počítači můžeme využít Remote QuickSteps. Průběh spojení můžeme nahrávat jako video. TeamViewer má řadu dalších funkcí.

Hlavní termíny

Při vzdáleném připojení pomocí aplikace TeamViewer jsou ve většině případů zásadní dva termíny:

 • TeamViewer ID (Your ID, Partner ID) - unikátní identifikátor přiřazený každému zařízení, zůstává stále stejný, můžeme si tak vytvořit seznam zařízení, ke kterým se připojujeme
 • Password - heslo pro vzdálené připojení, generuje při každém startu aplikace (či dle nastavení)

Vytvoření firemního účtu

Správce vytvoří administrátorský účet pro společnost, důležité je, jaký email použije pro registraci. A pomocí něj aktivuje zakoupenou licenci. Ostatní uživatelé si stejným způsobem vytvoří osobní účet. Následně se, pomocí emailu správce, připojí ke společnosti a její licenci (zašlou žádost, kterou správce schvaluje).

Vytvoření účtu

 • vytvoření účtu https://login.teamviewer.com/LogOn
 • klikneme na Sign Up - Zaregistrovat se a vyplníme emailovou adresu, jméno (zadáváme Křestní Příjmení) a heslo
 • dojde k prvnímu přihlášení a nabídne se možnost využít dvoufaktorovou autentizaci (není nutné)
 • počkáme na potvrzovací email, kde otevřeme uvedený odkaz

Připojení k firmě

 • na webu TeamViewer se přepneme na User Management - Správa uživatelů
 • klikneme na poslední řádek Join an existing company now - Připojte se nyní k existující společnosti (https://login.teamviewer.com/nav/dialog/joincompany)
 • zadáme emailovou adresu pro správu firmy, zatrhneme, že souhlasíme s přenosem účtu a klikneme na Join company - Připojit se ke společnosti
 • správce dostane žádost o připojení k firmě, kterou musí schválit
 • bohužel, nám již žádná informace, že došlo ke schválení žádosti, nedorazí, to že jsme připojeni k firmě, zjistíme až po novém přihlášení

Aplikace TeamViewer a rychlé připojení

Instalace

Hlavní aplikaci TeamViewer for Windows můžeme stáhnout v aktuální verzi na webu Download TeamViewer. Při instalaci je pro většinu uživatelů vhodná volba Basic installation a určitě Company / Commercial use.

TeamViewer instalace

V aplikaci se přihlásíme svým účtem (kliknutím na ikonu osoby v levém horním rohu - Sign In). Při prvním přihlášení je patrně třeba ověření počítače (dorazí email a potvrdíme na webu). Již vidíme, že se nejedná o Free verzi, ale o firemní Corporate.

TeamViewer přihlášení do aplikace

Ke stažení jsou také speciální aplikace, jako TeamViewer QuickSupport. Kterou můžeme poskytnout zákazníkům, a umožní nám vzdálené připojení k nim. Aplikaci můžeme také přizpůsobit firemnímu vzhledu, což se provádí na webu pod naším účtem v menu Design & Deploy.

Rychlé připojení k zákazníkovi

Uživatel, ke kterému se chceme připojit, si může stáhnout odlehčeného klienta, který se neinstaluje, ale pouze spouští - TeamViewer QuickSupport. Na webu můžeme aplikaci brandovat pro firmu a vytvořit odkaz pro stažení https://get.teamviewer.com/jmeno. Když se aplikace spustí, tak po chvíli zobrazí uživatelovo ID (Partner ID) a generované heslo. Oba údaje je třeba předat osobě, která se bude připojovat.

TeamViewer QuickSupport

Pro připojení využijeme klasickou aplikaci TeamViewer for Windows.

 • vlevo se přepneme na Remote Connect a do Partner ID v Control Remote Computer zadáme TeamViewer ID uživatele, ke kterému se připojujeme (hodnota Your ID)
 • klikneme na Connect
 • zobrazí se dialog na zadání hesla, potvrdíme tlačítkem Log On
TeamViewer připojení

TeamViewer a rozšířené možnosti (servisní případy)

Skupiny pro sdílení počítačů a kontaktů

Ve webovém rozhraní můžeme vytvářet skupiny (levé menu Groups - Skupiny), kam si můžeme ukládat počítače (tedy TeamViewer připojení pomocí ID). Tyto skupiny můžeme také sdílet s ostatními (najedeme na vytvořenou skupinu, vlevo klikneme na ikonu tužky a zvolíme Edit - Upravit nebo Share - Sdílet). Pro počítače, ve sdílené skupině, si můžeme zobrazit historii připojení.

Servisní fronty - Service queue

V rámci TeamViewer je možno vytvářet servisní případy, které se zařadí do servisní fronty a tu obsluhují určití uživatelé. Zákazník pak v rámci případu zašle požadavek na podporu, o tom dostanou informaci patřiční uživatelé (emailem, pokud mají v nastavení zatrženo Dostávejte upozornění na servisní případy). A některý z nich se k zákazníkovi připojí.

Pro servisní fronty se využívají sdílené skupiny. Uživatelé, kteří mají práva na skupinu, mohou být přiřazeni k relaci (session).

Servisní fronty můžeme spravovat ve webovém rozhraní. Levé menu Service queue - Servisní fronta. Přiřazené případy/relace se nám zobrazí v aplikaci TeamViewer for Windows. Zákazníci se zobrazí v rámci sdílené skupiny - vlevo Computers & Contacts.

Připojení k zákazníkovi bez zadávání ID a hesla

Informace, z předchozích dvou kapitol, můžeme využít pro připojení k zákazníkovi, aniž by nám předával ID a heslo. Oficiálně se jedná o automatické přiřazení servisního případu (Automated Service Case Assignment).

Musíme využít upravenou aplikaci TeamViewer QuickSupport, kde zatrhneme Automatically add users to a group in your Contacts list a zvolíme skupinu. Takže se po spuštění zákazník připojí do zvolené sdílené skupiny. Můžeme a nemusíme přiřadit obsluhujícího agent. Pokud je nepřiřadíme, tak se všichni, kteří mají práva na skupinu, mohou připojit (a jsou informováni).

TeamViewer QuickSupport Service queue

Přiřazení uživatelé vidí zákazníka v aplikaci (a jsou notifikováni) TeamViewer for Windows. Tlačítkem Assign to me si případ přiřadí (to je možno provést i na webu, tam je možno přiřadit i jiné osobě).

TeamViewer připojení k případu

Pak se mohou k zákazníkovi připojit kliknutím na Remote control.

TeamViewer připojení k případu 2

Zákazník musí ještě připojení povolit.

TeamViewer QuickSupport potvrzení

TeamViewer další možnosti

Důvěryhodná zařízení - Trusted Devices

Při prvním přihlášení naším účtem z nového zařízení musíme provést autorizaci, kdy se odešle email, a potvrdíme na webu. Popis What is Trusted Devices for your TeamViewer account?.

Pomocí TeamViewer Management Console máme (skrytou) možnost se podívat na seznam důvěryhodných zařízení a případně nějaké odstranit. Informace jsou ale hodně chabé, takže se moc orientovat nedá.

 • přihlásíme se na web
 • klikneme v pravém horním rohu na svůj profil a zvolíme
 • Edit profile - Upravit profil
 • přepneme se na Active logins - Aktivní přihlášení
 • vidíme seznam a křížkem můžeme položku odstranit

Pouze připojování ke vzdáleným počítačům

Plná verze aplikace TeamViewer nabízí obě možnosti, tedy povolení vzdáleného připojení k mému počítači a připojení k nějakému vzdálenému počítači. Pokud chceme na svém počítači pouze povolit vzdálené připojení, tak můžeme použít TeamViewer QuickSupport. Ale speciální aplikace, která by nám umožnila pouze připojení ke vzdálenému počítači, neexistuje. Jediná možnost je v aplikaci omezit přístup. Podrobnější info How can I restrict access for TeamViewer connections to my computer?.

 • menu Extras - Options
 • Advanced - Show advanced options
 • Access Control přepneme na Deny incoming remote control sessions
TeamViewer omezení připojení

Nahrávání spojení

Po připojení ke vzdálenému počítači můžeme zapnout nahrávání videa. To se uloží na náš počítač jako TVS soubor (možno následně konvertovat do jiného formátu) se slušnou kompresí. Cílová strana musí nahrávání schválit. Zapíná se v horním menu File & Extras - Start session recording.

TeamViewer nahrávání

TeamViewer Host - Unattended Remote Access

TeamViewer může běžet na stanici/serveru stále na pozadí (jako systémová služba, která startuje se startem OS) a umožnit kdykoliv vzdálený bezobslužný přístup. Při instalaci plné verze TeamViewer můžeme zvolit Installation to access this computer remotely (unattended). V nainstalované plné verzi můžeme zatrhnout Start TeamViewer with Windows. Nebo můžeme nainstalovat přímo odlehčenou verzi TeamViewer Host, a opět můžeme brandovat.

Po instalaci TeamViewer Host se spustí průvodce pro konfigurace Unattended Access. Zadáváme název počítače a heslo pro připojení, na konci se zobrazí naše ID. Standardně můžeme v dalším kroku zadat/vytvořit TeamViewer účet, do jehož seznamu se tento počítač automaticky přidá pro rychlé připojení (není potřeba zadávat heslo).

TeamViewer Host 1
TeamViewer Host 2
TeamViewer Host 3

V Brandované verzi se může automaticky přidávat do zvolené sdílené skupiny.

TeamViewer Host 4

Když jsme do počítače přihlášeni, tak vidíme aplikaci běžící na liště a můžeme provádět její konfiguraci.

Bezobslužný přístup na vzdálený počítač

Doplnění článku a předchozí kapitoly TeamViewer Host. Popis výše vycházel z verze TeamViewer 13, nyní je k dispozici vylepšená verze TeamViewer 14.

 • na vzdálený počítač nainstalujeme TeamViewer Host (Download TeamViewer)
  • volíme typ licence
  • souhlas se smlouvou
  • můžeme nainstalovat ovladač tiskárny a VPN
  • zadáme cestu a proběhne instalace
 • hned se spustí nastavení bezobslužného přístupu
  • zadáme jméno počítače a heslo pro přístup
  • můžeme vytvořit TeamViewer účet, použít existující nebo nepoužít účet. Pokud účet použijeme, tak se k němu přiřadí tento počítač a můžeme využít snadný přístup (Easy Access), kdy není třeba zadávat heslo.
  • na poslední obrazovce se nám zobrazí TeamViewer ID tohoto počítače
TeamViewer bezobslužný přístupu 1 TeamViewer bezobslužný přístupu 2 TeamViewer bezobslužný přístupu 3

Pozn.: Případně můžeme nainstalovat plný TeamViewer a v něm povolit Spustit TeamViewer s Windows (Start TeamViewer with Windows), v nastavení můžeme zadat heslo pro bezobslužný přístup Extras - Options - Security - Password (Doplňky - Možnosti - Zabezpečení - heslo).

TeamViewer bezobslužný přístupu 10 TeamViewer bezobslužný přístupu 11

TeamViewer běží jako služba a povoluje připojení, i když není přihlášen žádný uživatel. Připojení je vždy na konzoli, takže na vzdáleném počítači je vidět, co dělá uživatel připojený přes TeamViewer, a naopak. Je možno vytvořit více současných připojení (session), ale vždy jde o společnou plochu. Jinak řečeno, není možno, aby se připojili dva uživatelé na stejný počítač a současně (nezávisle) pracovali.

TeamViewer bezobslužný přístupu 4

Pokud se na počítač přihlásíme, tak v oznamovací oblasti (vedle hodin) vidíme ikonu TeamViewer. Kliknutím pravým tlačítkem můžeme měnit různá nastavení. Dvojklikem se zobrazí info s ID a generovaným heslem.

TeamViewer bezobslužný přístupu 5

Ke vzdálenému počítači se připojíme pomocí aplikace TeamViewer. Standardně zadáváme jeho TeamViewer ID a heslo (které jsme nastavili při instalaci a případně můžeme měnit v nastavení). Můžeme také využít generované náhodné heslo (označované jako heslo pro spontánní podporu), to se ale při každém startu mění (toto heslo vidíme při dvojkliku na ikonu TeamViewer). Případně můžeme povolit využití Windows authentication (přihlášení do systému Windows), tehdy se využijí Windows účty na počítači. Při připojování v aplikaci TeamViewer musíme v okně TeamViewer Authentication kliknout na Advanced a pak můžeme měnit metodu.

TeamViewer bezobslužný přístupu 6

Podrobný popis hesel a autentizačních možností All about passwords.

Lokální tisk ze vzdáleného počítače

Když na vzdálený počítač instalujeme TeamViewer nebo TeamViewer Host, tak v průběhu instalace můžeme zvolit instalaci ovladače tiskárny.

TeamViewer tisk 1

Pozn.: Pro domácí uživatele, bohužel tato funkce v TeamViewer 14 není součástí verze zdarma. Ve verzi 13 prý ještě byla.

Když se na tento počítač připojíme, tak v horní TeamViewer liště můžeme aktivovat TeamViewer tisk, menu Files & Extras - Activate TeamViewer Printing.

TeamViewer tisk 2

Při tisku, z libovolné aplikace na vzdáleném počítači, se nám nabídne nová tiskárna TeamViewer - jméno uživatele (ID).

TeamViewer tisk 3

Při tisku dostaneme dialog již na našem počítači, kde si vybereme svoji lokální tiskárnu, na které má tisk proběhnout.

TeamViewer tisk 4

Související články:

Windows OS

Články, které se věnují operačním systémům firmy Microsoft, jak klientských, tak serverových.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] Martin

  Zajímavý článek. Díky

  Neděle, 14.10.2018 20:13 | odpovědět
 2. [2] Karlos

  Také díky za pěkný článek. Jen si říkám jestli u 200 uživatelů není těch max 3 současných seanci zatraceně málo...?

  Pondělí, 15.10.2018 00:04 | odpovědět
 3. [3] Samuraj

  odpověď na [2]Karlos: Tohle je součástí základní licence, další session se dají dokupovat ;-). Takhle to vypadá, že toho dávají hodně (200 licencí) a na některé situace se to hodí. Ale jinak holt firma vytáhne další peníze.

  Pondělí, 15.10.2018 08:04 | odpovědět
 4. [4] Honza

  TeamViever na vzdálenou uživatelskou podporu je asi dostatečný, ale to zvládá i Rychlý pomocník ve Windows. Ano, je tam vyhodnocení fronty, fakturace a výstupy, personifikace to samozřejmě je jistý bonus. Ale stejně se to většinou řeší třeba napojením na CRM nebo jiný systém a pak je funkcionalita nevyužita.

  Já naopak s TeamViewerem "bojuji" protože to není spolehlivé pro vzdálenou bezobslužní správu (TeamViewer Host), existují situace kdy vůbec "nenajede" po restartu nebo po neřízeném vypnutí. Nejde zapnout/restartovat (služba) na dálku, nemá to žádný watchdog.

  Absolutní tlak na peníze (měsíční předplatné ve v13) a tím pádem na nekompatibilitu verzí - z vyšší se připojím na nižší, ale z nižší (placená v12) se nepřipojím na vyšší (v13), to je již pak takový drobný problém.

  Používal jsem LogMe, kromě vyšší ceny (i když možná že bude cenově stejný jako TV se započtením placených doplňků) byl LogMe nesrovnatelně spolehlivější. Teď pokukuji po Dameware, ten ale neznám z praktického hlediska.

  Pondělí, 15.10.2018 11:28 | odpovědět
 5. [5] AXE

  To sdílení aplikace co zmiňujete na začátku článku se dělá přes ikonu která vám po instlaci TV vznikne v každém oknu windows(vedle zvětšování/zmenšování). Tak je to ve starších verzích. V těch nových je to přesunuto do okna prezentace kde se dá vybrat, které okno bude vysíláno druhé straně. Takže se dá ukazovat např. jen excel ve kterém má klient problém.

  Středa, 26.12.2018 14:55 | odpovědět
 6. [6] Jiri Hosic

  odpověď na [4]Honza: Dameware Remote Control, co to koupil Solarwinds tak je to Remote support jsem používal léta na přístup na virtuální Win servery a hw stanice v rámci jedné LAN. Cca 3 roky zpět. Ani půl slova proti tomu nemohu říct. Pro vzdálený přístup šel použít jen s VPN nebo přímo povolit porty na firewallu.

  Čtvrtek, 21.02.2019 06:48 | odpovědět
 7. [7] Honza Kafka

  Ahoj,

  "TeamViewer běží jako služba a povoluje připojení, i když není přihlášen žádný uživatel. Připojení je vždy na konzoli, takže na vzdáleném počítači je vidět, co dělá uživatel připojený přes TeamViewer, a naopak. Je možno vytvořit více současných připojení (session), ale vždy jde o společnou plochu. Jinak řečeno, není možno, aby se připojili dva uživatelé na stejný počítač a současně (nezávisle) pracovali."

  Toto možné je, ale pouze na terminálových serverech Windows (v rozšířených nastavením povolit multiuživatelskou podporu). Defaultně je zapnuté, generuje per-user specifické ID, po odhlášení uživatele je v konzoli ID jako offline.

  Čtvrtek, 17.09.2020 13:24 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách