www.SAMURAJ-cz.com 

21.04.2024 Alexandra Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Alternativní (lepší) klienti pro Windows Remote Desktop

Neděle, 06.04.2008 11:57 | Samuraj - Petr Bouška |
Pryč jsou doby, kdy musel admin pro každý zásah na serveru dojít ke KVMku do serverovny a vše řešit na místě. Myslím, že každý, kdo dnes spravuje servery s operačním systémem MS Windows, používá Terminálové služby tedy Remote Desktop. Tento článek se zmiňuje o zajímavém programu visionapp Remote Desktop, který slouží ke správě RD připojení. Dále je stručné porovnání dalších pěti klientů pro vzdálenou plochu, kteří jsou zdarma.

Stručný popis terminálových služeb

Terminal Services (TS) tvoří serverovou část vzdáleného připojení k počítači, používají Remote Desktop Protocol (RDP) a Remote Procedure Call (RPC). Nachází se na serverovém i klientském operačním systému od MS (i když se liší vlastnostmi). Například Windows XP Professional povoluje jedno připojení na konsoli (console), což je přímé lokální připojení (session 0, některá popup okna jsou směrována pouze sem) a jedno vzdálené připojení, bohužel však současně může běžet pouze jedno. Windows Server 2003 podporuje konsoli a dvakrát vzdálené připojení, když terminálové služby pracují v módu Remote Desktop for Administration. Nebo větší počet (každé připojení se musí licencovat) vzdálených uživatelů, když TS přepneme do módu terminálového serveru (Terminal Server).

Služba TS standardně poslouchá na portu 3389. RDP spojení standardně šifruje data. Od SP1 pro Windows Server 2003 umožňuje použít přihlášení a šifrování pomocí RDP over SSL (ale stále běží na TCP portu 3389) a protokolu TLS 1.0. K tomu je třeba mít na serveru certifikát, ten se pak může použít pro server authentication, tedy ověření, že se připojujeme opravdu k danému serveru (toto ověření můžeme konfigurovat od RDC 6.0). Základní povolení TS se provádí v System pod Control Panel (Remote), podrobnější pomocí Administrative Tools (Terminal Services Manager, Terminal Services Configuration). Verze na Windows Serveru 2008 byla rozšířena (mimo jiné) o možnost publikovat (a tedy připojit se) pouze aplikaci.

Jako klient slouží Remote Desktop Connection (RDC), dříve Terminal Services Client, reprezentovaný souborem mstsc.exe. Ten umožňuje nastavit řadu parametrů připojení, uložit toto nastavení do rdp souboru, a připojit se. RDC otevírá spojení v celoobrazovém režimu. Nebo také MMC Snap-in Remote Desktops (RDs), který je součástí Windows Server 2003 Administration Tools Pack. Ten umožňuje spravovat řadu RDC připojení spolu s přihlašovacími údaji (credentials) na jednom místě, ale neumožňuje provést všechna nastavení (hlavně připojování lokálních zdrojů - disků). RDs otevírá spojení uvnitř svého rozhranní a nedají se přepnout na celou obrazovku.

Remote Desktop Connection

RDP existuje v řadě verzí, kdy se stále rozšiřuje funkcionalita, odpovídající verzi RDC je možno stáhnout pro různé verze operačního systému. Windows XP přišlo s verzí 5.1, Server 2003 s verzí 5.2, která umožňuje mapování (některých) lokálních zdrojů, Vista s verzí 6.0 a možností připojit se k aplikaci. Zatím poslední verze 6.1 přišla se Serverem 2008 a vylepšila například tisk a připojení lokálních zařízení. Jednou bezpečnostní novinkou ve verzi 6.0 je Network Level Authentication (NLA), které umožňuje ověřit klienta dříve, než se připojí. Tato funkce však není dostupná v klientovi pro Windows XP (funguje pouze ve Vista a Server 2008). Na Serveru 2008 pak můžeme nastavit, že se mohou připojit pouze klienti podporující NLA.

RDC about na WinXP

Novinkou na Windows Server 2008 je také role Terminal Services Gateway, kterou můžeme umístit třeba do DMZ a klienti z internetu s ní komunikují na portu 443 tunelovaně protokolem HTTPS a ona předává komunikaci dovnitř sítě na port 3389.

Pouze jako poznámku, se ještě zmíním, že také existuje Remote Desktop Web Connection. To umožňuje připojení k RD přes internetový prohlížeč pomocí ActiveX komponenty.

visionapp Remote Desktop

visionapp Remote Desktop banner

Před časem mne kolega upozornil na zajímavou aplikaci visionapp Remote Desktop (vRD), která zefektivňuje práci s RDC a slouží ke správě většího množství RDC připojení. Od té doby jsem přestal používat RDs a využívám pouze tento program, který je zdarma ke stažení z webu www.visionapp.com, pouze je třeba se zaregistrovat. Proč jsem na něj tak radostně přešel se dočtete dále.

visionapp Remote Desktop

V levé části okna se udržuje hierarchická struktura, kde si pomocí složek vytvoříme různé kategorie a do nich umístíme jednotlivá RDC. Při otevření RDC se otevírají do jednotlivých záložek (tabs) nebo do samostatných oken v celoobrazovém režimu. Takže se jednoduše přepíná mezi připojeními, navíc na úvodní záložce (Overview) se nachází náhledy jednotlivých připojení. V nastavení připojení můžeme nastavit velikost desktopu na jednu ze standardních hodnot, na automatickou velikost podle aktuální dostupné plochy v aplikaci nebo na fullscreen. Změnit rozlišení můžeme také rychle přes pravé tlačítko na připojení, změna se ale projeví až po novém otevření připojení.

Každé připojení můžeme konfigurovat stejně jako v RDC, nastavit připojení lokálních zdrojů, omezit některé grafické prvky, také můžeme nastavit port, ke kterému se připojujeme. Navíc se můžeme připojit přímo ke konsoli (pokud to podporuje serverová verze RDP). Můžeme určit, zda se mají speciální kombinace kláves aplikovat na lokálním či vzdáleném počítači. Všechna nastavení můžeme exportovat (a importovat) do VRB souboru, který můžeme zaheslovat.

visionapp Remote Desktop nastavení

Je zde také centrální správa přihlašovacích údajů (credentials), které se ukládají šifrovaně. Ty pak můžeme přiřadit ke složce, a připojení je mohou dědit, nebo přímo k připojení. Takže, když změníme heslo nějakého účtu, tak jej stačí změnit na jediném místě. Také můžeme vytvořit složky připojení, která mají stejná hesla, a snížíme počet údajů, které musíme vyplnit při vytvoření nového připojení.

Samozřejmě, používání uložených přihlašovacích údajů, je bezpečnostní riziko. Jak vždy připomíná můj kolega z oddělení bezpečnosti, když se někdo dostane do vašeho profilu, tak se pak může připojit ke všem serverům (které mají uložené údaje). Na druhou stranu je to velké urychlení práce, pokud se jako já, denně připojujete k desítkám serverů, které mají rozdílná a složitá hesla. Někteří klienti umožňují zaheslovat otevření souboru (tedy spouštění aplikace) a šifrují uložená hesla (otázka je, jak bezpečnou šifrou), takže pak se zabezpečení rovná různým aplikacím pro úschovu hesel.

Porovnání různých klientů

Po tom, co jsem napsal tento článek, mne napadlo podívat se, zda neexistují i další aplikace pro správu RDC. Našel jsem jich několik a provedl jsem alespoň stručné porovnání těch, které jsou volně šiřitelné. Jedná se o RoyalTS 1.4.4, mRemote 1.35 beta, Remote Desktop Manager 3.0.0.2 (RDM), Terminals 1.6e, RDTabs 2.0.13. Do tabulky jsem uvedl i visionapp Remote Desktop (vRD).

Zaměřil jsem se na pár vlastností, popsaných níže, a v tabulce je uvedeno, zda ji daný klient podporuje. Nehodnotím přínos těchto vlastností, ale je to, v čem se klienti liší. Pod tabulkou jsou pak ještě poznámky ke klientům a některým speciálním vlastnostem.

Porovnávané vlastnosti

záložky
připojení se mohou otevírat v záložkách pro jednodušší přepínání a přehlednost
credentials centrálně
přihlašovací údaje jsou spravovány centrálně a pak se asociují k připojení, běžně jsou uchovávány přímo u připojení
heslo
přístup k uloženým heslům (konfiguraci) se může zaheslovat, takže při spuštění aplikace se musí zadat jedno heslo, aby bylo možno použít uložená připojení
skupiny
můžeme vytvářet skupiny, které většinou přehledně vidíme v levé části okna
bez instalace
klient se neinstaluje, takže je lépe přenosný (pro mě to však není velká výhoda)
změna okna
funkce Smart Size (či Auto Scale), umožňuje změnu velikosti okna (vzdáleného desktopu) za chodu, zajímavá funkce, ale deformuje se zobrazení, protože se vezme úvodní rozlišení a vůči němu se zvětšuje nebo zmenšuje
interní/externí
umožňuje otevřít připojení uvnitř aplikace (většinou pomocí záložek) / umožňuje otevřít nové okno, které může být fullscreen, některé aplikace sice umožňují otevřít připojení ve fullscreenu, ale to je pořád uvnitř aplikace, takže jsou tam navíc nějaké ovládací prvky (mě osobně překáží)
tray icon
aplikace má ikonu v tray oblasti a přes ni dovoluje rychle otevírat připojení
RDP over SSL
podporuje bezpečnější RDP pomocí TLS

Pozn.: Řada klientů vyžaduje Microsoft .Net Framework (různou verzi).

Porovnání klientů

  vRD Terminals RDM RoyalTS mRemote RDTabs
záložky + + - - + +
credentials centrálně + - - - * -
heslo - + - - + -
skupiny + * + + + *
bez instalace - + + - - -
interní/externí +/+ +/- -/+ +/+ +/+ +/-
změna okna - + - + + -
tray icon - + + - + -
RDP over SSL - - + - - +

Vysvětlivky: + vlastnost je podporována, - vlastnost není podporována, * funguje, ale ne úplně nebo jiným způsobem (více je popsáno u programu)

Popis klientů

Terminals
Automatic Discovery (vyhledá RDP připojení na počítači a importuje je), podporuje protokoly RDP, VNC, VMRC, RAS, Telnet, SSH, ICA Citrix, obsahuje základní síťové nástroje (jako ping, nslookup, traceroute, connections .), umí zobrazit session info na vzdáleném počítači, obsahuje Screen Capture Manager (umí snímat obrazovky), místo skupin používá tagy a favorites, má nějaké experimentální funkce (třeba šifrování), ale ty se mi nepodařilo ani zapnout, také jsem měl problémy s přidáváním spojení a vůbec se mi nepodařilo spojení smazat
Terminals logo Terminals vzhled
Remote Desktop Manager (RDM)
malý klient, podporuje RDP a VNC, ale poskytuje pouze rozhranní a potřebuje mít nainstalováno RDC 6.0 (pak podporuje všechny jeho funkce) a RealVNC 4.0., spojení můžeme rychle spouštět z tray icony, umí načíst RDP soubory
Remote Desktop Manager logo Remote Desktop Manager vzhled
RoyalTS
uživatel si musí řídit ukládání a načítání konfigurace, což myslím zbytečně zdržuje, umí zobrazit session info na vzdáleném počítači (jsou třeba dostatečná uživatelská oprávnění)
RoyalTS logo RoyalTS vzhled
mRemote
podporuje protokoly RDP, VNC, Rlogin, RAW, Telnet, SSH, ICA, http, HTTPS, nastavení parametrů není (pro mne) tak pohodlné/přehledné, credentials se dají nastavit na skupinu a pak dědit (stejně jako všechny ostatní parametry), má Screenshot Manager, obsahuje nějaké nástroje navíc, hezky řešené info o chybách, asi nejdéle startuje
mRemote logo mRemote vzhled
RDTabs
podporuje import RDP souboru, podporuje nové funkce RDP 6 včetně NLA (i pro Windows XP), TLS, umí získat informace o RD sessions (a může se zadat uživatel, pod kterým se o to pokusí), připojení spravuje pomocí Favorites, které mohou obsahovat skupiny, ale nejsou vidět v levé části okna (a po nadefinování se musí ještě uložit), obsahuje také stránku s náhledy připojení
RDTabs logo RDTabs vzhled

Pro Windows Vista je tu také Remote Desktop Gadget, který jsem nezkoušel.

Některé vlastnosti podporují všichni klienti, například připojení na specifikovaný port (místo 3389), připojení na konsoli, změnu řady parametrů, i když se liší některými detaily, třeba specifikaci disku, který se připojí.

Pozn.: Celé testování jsem prováděl krátce, takže jsem asi nenašel všechny zajímavé funkce, či něco nepopsal správně.

Závěr

Klienta vRD používám již několik měsíců a jsem s ním spokojen. Ostatní klienty jsem nyní otestoval jen rychle a asi stále zůstanu u vRD, které má hlavně nejlepší správu přihlašovacích údajů. Každý si ale vybere podle toho, co preferuje. Velmi zajímavý je RDTabs, hlavně tím, že přináší podporu NLA do Windows XP a jako jediný (RDM nemá vlastní podporu, ale využívá RDC) podporuje TLS (RDP over SSL). Terminals a mRemote mají zas řadu funkcí navíc, mohou se použít pro řadu dalších protokolů a někoho zaujme funkce rychlého spouštění přes tray ikonu. RoyalTS a RDM jsou malé a jednoduché programy, které mohou někomu stačit, navíc RDM se nemusí instalovat.

zobrazeno: 74302krát | Komentáře [25]

Autor:

Související články:

Windows OS

Články, které se věnují operačním systémům firmy Microsoft, jak klientských, tak serverových.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] filo

  Díky za rozšíření obzorů, o tom, že existují výše uvedené aplikace, jsem neměl ani potuchy.

  Úterý, 29.04.2008 17:18 | odpovědět
 2. [2] Pavel

  Zdravím. Jenom takový malý dotázek bych měl. Nainstaloval jsem SP3 pro WinXP Pro. Přestal mi fungovat parametr "/console" u RDP klienta. Při pokusu nainstalovat RDP klienta verze 6, kde tento parametr fungoval mi XP čka SP3 oznámí, že mám už novější aktualizaci a pošlou mě k šípku. Jediné řešení, které mne napadá je uninstal SP3 - má někdo podobnou zkušenost? ...díky.

  Středa, 14.05.2008 09:23 | odpovědět
 3. [3] Vector

  odpověď na [2]Pavel: mám dojem, že v novější veri je to /admin zkus si zagooglit.

  Neděle, 18.05.2008 00:11 | odpovědět
 4. [4] Iva

  Vector: děkuji za tu radu, mít vás po ruce, máte u mě láhev.... trápím se tím od pátku.

  Pondělí, 19.05.2008 12:05 | odpovědět
 5. [5] Jiri S.

  Neví někdo, jak na klientovi zobrazit pouze ta okna, která patří mé aplikaci, bez nadřízeného okna terminal session?

  Aby okna mé aplikace nebyla uzavřena v okně terminal session, ale aby byla zobrazena stejně jako okna lokálně běžících aplikací.

  Používám Win2003server.

  Díky.

  Čtvrtek, 17.07.2008 18:08 | odpovědět
 6. [6] Samuraj

  odpověď na [5]Jiri S.: Jestli to dobře chápu, tak publikovat samotné aplikace jde až na Windows Server 2008 a jmenuje se to Terminal Services RemoteApp.

  Pátek, 18.07.2008 08:29 | odpovědět
 7. [7] p2k

  Jou tu i další aplikace které sice nejsou kompatibilní s TerminalServices, některé nejsou zdarma, mají vlastní servery a klienty, ale dokáží toho někdy mnohem víc. Za všechny jmenuji třeba UltraVNC, RAdmin 3.0, AnyPlace Control, R.A.C. - ten je český, LogMeIn Pro, a další. Některé umí také fungovat v Javě na www stránce. Kompletní srovnání by bylo jistě zajímavé, každopádně abych pravdu řekl, nejčastěji používám microsoftí remote desktop - a bohatě mi stačí.

  Středa, 30.07.2008 22:22 | odpovědět
 8. [8] p2k

  Abych ještě doplnil, připojuji se na Server 2008 64bit, a po každém vzdáleném připojení mi zmizí nastavení výchozí tiskárny, a nastaví se XPS document writer. Když přijdu fyzicky k serveru, vždy musím znovu nastavit původní výchozí tiskárnu. Zatím jsem tento problém neřešil.

  Středa, 30.07.2008 22:26 | odpovědět
 9. [9] Milous

  Pripojuji se k serveru Win2003 z PC doma a i kdyz mam v nastavemi mistnich prostredku zapnute tiskyrny, svou CANON USB tiskatnu na serveru nevidim a nemohu tisknout. Jak mam tento problem resit? Zapomnel jsem nekde neco nastavit, nebo musim stejny ovladac nainstalovat i na serveru? Kde tu "nasdilenou" tiskarnu v tom projieni uvidim? V tiskarnach, nebo v seznamu objektu pod ikonou Tento Pocitac? Poradte prosim, diky.

  Středa, 05.11.2008 14:17 | odpovědět
 10. [10] Milous

  Nebo musim na svem mistnim pc nastavit sdileni tiskatny a ten share namapovat na LPT port? Prikazem

  net use lpt3 \homepcmyprinter /persistent:yes

  Toto jsem totiz uz nekde zkusil se sitovou tiskarnou a nefungovalo mi to :-( Diky za pripadny help.

  Středa, 05.11.2008 14:21 | odpovědět
 11. [11] Samuraj

  odpověď na [10]Milous: Sdílení tiskáren přes RDP u Windows Server 2003 a nižší funguje tak, že se na cílovém serveru automaticky pokusí nainstalovat vysdílenou tiskárnu (pokud se mu to nepodaří, tak vloží záznam do systémového logu událostí). Následně se tiskárna zobrazí mezi normálními tiskárnami (se speciálním označením).

  Středa, 05.11.2008 15:36 | odpovědět
 12. [12] Milous

  odpověď na [11]Samuraj: Pripojuji se k serveru Win2003 SP2 jakozto k domenovemu radici a printserveru. U sebe na PC (Vista Business) jsem si "jen jako" naistaloval tiskarnu na LPT1 HP LaseJet 4L, na kterou mely drivery snad uz NT-čka. V RDC jsem zapnul zatrzitko tiskaren, ale nic se mi po pripojeni k serveru v tiskarnach nezobrazilo. Tak jsem ji u sebe nasdilel a prikazem net use ji mapnul na LPT3. Zase se pripojil a porad nic. Tak uz nevim.

  Středa, 05.11.2008 16:56 | odpovědět
 13. [13] Samuraj

  odpověď na [12]Milous: Já s tím nikdy neměl problém, vše funguje a stačí jen to zatržítko. Jak jsem psal, podíval bych se do logu, kde by měla být vidět nějaká chyba.

  Středa, 05.11.2008 17:12 | odpovědět
 14. [14] Milous

  odpověď na [13]Samuraj: Ani v event logu zadna chyba neni. Docetl jsme se na MS strankach, ze to shareovani lze zakazat i v Local Computer Policy na PC, kde ten RDP spustim. Ale je tam vse "Not configured", takze povoleno, protoze drivy se mi tam mapuji...

  Jeste jsem nasel na netu tenhle navod, tak jej zkusim:

  from what i understand in remote desktop the only printer port that is able to redirect is the LPT port if you try and print with IP_XXXXXX, USB, etc. it wont redirect. But ill give you a secret. im guessing your doing this from your home laptop.

  Share your hp laser printer on the laptop (make sure you name the share "laser1" under share name). now create a new printer with lpt2 port and with the drivers of the hp laser printer then name it remote.

  then install the printer drivers of your home printer on the remote computer.

  next on laptop.

  1. Click Start, and then click Run.

  2. In the Open box, type cmd, and then click OK.

  3. Type net use lpt2 \pserverlaser1 /persistent:yes, and then press ENTER.

  where pserver = your computers name on the network. where laser1 is the name of your printer hp laser printer share on the network.

  now when you connect to the remote computer you should see the printer named remote. print from it and it should print to your hp laser.

  Středa, 05.11.2008 17:41 | odpovědět
 15. [15] samuraj

  odpověď na [14]Milous: No to se mi moc nezná. Já tu mám síťové tiskárny namapované k mé stanici, a když se připojím k serveru, tak jdou se mnou a můžu na nich klidně tisknout (jsou označeny, že jdou přes RDP z mého PC).

  Středa, 05.11.2008 17:57 | odpovědět
 16. [16] Milous

  odpověď na [15]samuraj: No, vytahl jsem to z diskuze, kde to tomu "postizenemu" zafungovalo. Me ovsem ne. Ted jsem to zkusil a tiskacku stale nevidim. Takze uz nevim co dal.

  Středa, 05.11.2008 18:40 | odpovědět
 17. [17] Glesva

  odpověď na [16]Milous: Stejné problémy jsem měl také. Nakonec jsem nainstaloval tiskárnu na serveru (stačí jen "virtuálně", neměl jsem ji tam fyzicky připojenou) a následně už jsem na klientovi tiskárnu viděl.

  Pondělí, 01.12.2008 18:32 | odpovědět
 18. [18] Macek

  Tak jsem zkousel RDTabs na stanici WinXP pripojovat k Win2008 server a bohuzel to nefunguje. Asi to s tim NLA pro XP nebude tak horke.

  Pondělí, 02.02.2009 13:06 | odpovědět
 19. [19] Jakub

  Aplikace visionapp Remote Desktop (vRD) už není zdarma :(

  Pondělí, 21.09.2009 11:16 | odpovědět
 20. [20] Samuraj

  odpověď na [19]Jakub: Verze 1.5, která je free, se zatím dá najít na internetu. Soubor se jmenuje vRD15_Setup.zip.

  Pondělí, 21.09.2009 15:39 | odpovědět
 21. [21] bnmbnmb

  Pozde ale prece: Nejdriv jsem zkusil stahnout vRD, ale 100 mega na spravce vzdalenych ploch se mi zda hodne. Pak jsem zkusil mRemote. Nemusi se instalovat, ale prislo mi to takove divne. Vubec netrvam na tom, aby pripojene vzdalene plochy byly v zalozkach uvnitr nejake aplikace, spis naopak. (Moje LCD ma rozliseni 1680x1050, moje vzdalene stroje nejcasteji 1280x1024, takze na vysku tam mnoho postoru nezbyva.) Navic si neporadil s VNC. Takze jsem skoncil u RDM. Je to skutecne pouze spravce a dela to dobre, 1.5 mega, uchovava parametry a spousti prislusne programy. Lze si v nem zaevidovat jak ruzne vzdalene plochy (potrebuji RDP a VNC, ale je tam jeste neco), tak ruzne VPN (potrebuji Microsoft a Cisco, s OpenVPN to je slozitejsi) a umi to i zkombinovat, tzn. pokud nedopingne na urcitou ip adresu se vzdalenou plochou, tak otevre urcitou VPN a teprve potom se pripoji vzdalenou plochu. Chybi mi podpora OpenVPN (SSH s PuTTy tam je, ale to je neco jineho), lze to pouze pres *.ovpn soubory. Jakoze misto davkoveho souboru "spustim" *.ovpn. Taky se tvari, ze umi spravovat i ruzne virtualni stroje, ale to neni moje parketa. Koukam, ze kdyz na to prijde, tak do zalozek to taky pochyta.

  Úterý, 02.02.2010 10:32 | odpovědět
 22. [22] Arcao

  NLA pro Windows XP SP3 jde aktivovat, ale je potřeba provést zásah do registru a mít nainstalovaný poslední verzi RDC:

  1. V HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa

  přidat řádku "tspkg" (bez uvozovek) do "Security Packages".

  2. V HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlServiceProvider editovat "SecurityProviders" a přidat na konec ", credssp.dll" (bez uvozovek).

  Po restartování PC by měla být v About u RDC již vidět zapnutá podpora pro NLA.

  Čtvrtek, 09.09.2010 12:43 | odpovědět
 23. [23] Ivory

  Zdar chtěl bych se zeptat zda se dá vyvolat přes mstsc interaktivní mód, tak aby se na stanici pc nezamklo a zůstala vidět plocha?

  Pátek, 14.10.2011 08:55 | odpovědět
 24. [24] Samuraj

  Microsoft má také svůj vlastní Remote Desktop Connection Manager, není špatný, instalace je velmi malá.

  www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21101

  Úterý, 18.02.2014 08:48 | odpovědět
 25. [25] FNSCo

  Dobrý den, prosím o radu, jak co nejjednodušším řešením rozšířit připojení ke vzdálené ploše Win Server 2003. Potřebuji, aby se připojili více než dva uživatele najednou (5-10). Bohužel nejsem v těchto serverových řešení znalý. Děkuji.

  Středa, 26.03.2014 11:40 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách