www.SAMURAJ-cz.com 

27.05.2024 Valdemar Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Problémy s Lync federací

Upraveno 13.10.2015 14:00 | vytvořeno 08.11.2013 16:44 | Samuraj - Petr Bouška |
Doposud jsem příliš nezkoušel federaci s jinou Lync organizací. Nyní se našla firma, která používá Lync Online, tak jsem se s nimi chtěl spojit. Přidal jsem si kontakt a ono nic. Používám Open Federation, tak jsem ani neměl co kde nastavit. Věnoval jsem hodně času řešením tohoto problému a nakonec se podařilo, ale myslím, že jde o význačný bug. Doplnil jsem info o federaci s MS.
zobrazeno: 8 730krát | Komentáře [0]

Testování federace

Pro otestování federace máme k dispozici jednoduchý cmdlet Test-CsFederatedPartner, který použijeme v Lync Server Management Shell. Zkusil jsem jej použít proti dotyčné doméně a dostal jsem chybu. Vyzkoušel jsem řadu dalších domén a všechny vracely chybu. Už jsem si myslel, že mi federace přestala fungovat. Pak jsem narazil na testovací stránku Event Zero Federation Tester, kde můžeme vyzkoušet obousměrnou komunikaci s testovacím účtem, a to mi fungovalo bez problémů. Stejně tak test pomocí cmdletu pro tuto doménu fungoval.

Pozn.: Aby nám příkaz správně fungoval, tak musíme spustit Shell s právy administrátora, jinak dostaneme podivné chyby ohledně TLS. (Test-CsFederatedPartner : The operation failed due to issues with Tls. See the exception for more information.)

Cmdlet Test-CsFederatedPartner využijeme na Front End serveru se dvěma parametry, do Domain zadáme cílovou SIP doménu, s kterou chceme testovat federaci, a TargetFqdn je adresa interního rozhraní našeho Edge serveru. Chyba, kterou vrátila většina domén, vypadá následovně.

PS C:\> Test-CsFederatedPartner -Domain hp.com -TargetFqdn lynced.firma.dmz
Test-CsFederatedPartner : A 504 (Server time-out) response was received from the network and the operation failed.
See the exception details for more information.
At line:1 char:1
+ Test-CsFederatedPartner -Domain hp.com -TargetFqdn lynced.firma.dmz
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo     : OperationStopped: (:) [Test-CsFederatedPartner],FailureResponseException
+ FullyQualifiedErrorId : WorkflowNotCompleted,Microsoft.Rtc.Management.SyntheticTransactions.TestFederatedPartnerCmdlet

Asi jen na doméně MS jsem zaznamenal ještě jinou chybu.

PS C:\> Test-CsFederatedPartner -Domain microsoft.com -TargetFqdn lynced.firma.dmz
Test-CsFederatedPartner : A 404 (Not Found) response was received from the network and the operation failed.
See the exception details for more information.
At line:1 char:1
+ Test-CsFederatedPartner -Domain micrososft.com -TargetFqdn lynced.firma.dmz
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo     : OperationStopped: (:) [Test-CsFederatedPartner],FailureResponseException
+ FullyQualifiedErrorId : WorkflowNotCompleted,Microsoft.Rtc.Management.SyntheticTransactions.TestFederatedPartnerCmdlet

Test proti fungující doméně vypadá jinak.

PS C:\> Test-CsFederatedPartner -Domain eventzero.com -TargetFqdn lynced.firma.dmz

Target Fqdn  : lynced.firma.dmz
Result    : Success
Latency    : 00:00:00
Error Message :
Diagnosis   :

Provedl jsem více testů a našlo se pár domén, které fungovaly. Narazil jsem na zajímavou shodu, která je ovšem možná pouze náhodná. Všechny domény, které mi fungovaly, měli DNS jméno pro Access Edge ve formátu SIP.FIRMA.TLD. To je adresa, kterou vrací SRV záznam _sipfederationtls._tcp.firma.tld. Příkladem je třeba sip.eventzero.com. Naopak nefungující domény měli adresu sipfederation.hp.com, sipfed.microsoft.com nebo sipfed.online.lync.com, která se používá pro Lync Online.

Řešení problému

Při připojení k cizí doméně by si měl Lync server nalézt SRV DNS záznam s adresou serveru. To patrně v některých situacích neproběhne správně a Lync se nemůže k cílovému serveru připojit. Řešení je vytvořit ruční záznam mezi povolenými doménami v Lyncu, tak jako bychom neměli povolenu Open Federation.

Nejprve musíme zjistit DNS adresu pro Lync federaci cílové domény. Můžeme využít nslookup z Windows, který spustíme, pak nastavíme typ záznamů a zadáme dotazovanou adresu.

> set type=srv
> _sipfederationtls._tcp.microsoft.com
Server: dc.firma.local
Address: 10.0.0.10

Non-authoritative answer:
_sipfederationtls._tcp.microsoft.com  SRV service location:
  priority    = 0
  weight     = 0
  port      = 5061
  svr hostname  = sipfed.microsoft.com

Další krok můžeme realizovat pomocí Lync Server Control Panel nebo Lync Server Management Shell. V GUI jde o Federation and External Access – SIP Federated Domains. V PowerShellu o cmdlet New-CsAllowedDomain, hodit se mohou i Get-CsAllowedDomain a Set-CsAllowedDomain.

Při přidání nové povolené domény zadáváme její jméno do Domain nebo Identity. Hodně důležitý je druhý parametr, který je normálně nepovinný, ProxyFqdn, což je dle dokumentace adresa SIP proxy serveru cílové domény, pro nás jde o Access Edge rozhraní v internetu (které jsme zjistili DNS dotazem).

New-CsAllowedDomain -Domain microsoft.com -ProxyFqdn sipfed.microsoft.com

Pokud chceme, aby se změna projevila co nejdříve, tak můžeme vyvolat replikaci na Edge server zadáním cmdletu Invoke-CsManagementStoreReplication na Front End serveru.

Federace s firmou Microsoft

Doplněno 13.10. 2015. Potřeboval jsem komunikovat s lidmi z Microsoftu, ale spojení se nedařilo (i s přihlédnutím k faktu, že používají jiné adresy pro email a jiné pro Lync/Skype for Business). Test federace ze serveru vracel chybu.

PS C:\> Test-CsFederatedPartner -Domain microsoft.com -TargetFqdn lynced.firma.dmz

Target Fqdn  :
Result    : Failure
Latency    : 00:00:00
Error Message : 504, Server time-out

Diagnosis   : ErrorCode=1034,Source=sip.firma.cz,Reason=Previous hop federated peer did not report diagnostic informa
tion,domain=microsoft.com,peerserver=sipfed.microsoft.com Microsoft.Rtc.Signaling.DiagnosticHeader

Na internetu jsem narazil na zmínku, že Microsoft nepoužívá Open Fedarci, ale každou doménu musí povolit. A opravdu to tak je, kontaktoval jsem partnera u MS a ten zadal Federation Request pro naši doménu a vše začalo fungovat.

PS C:\> Test-CsFederatedPartner -Domain microsoft.com -TargetFqdn lynced.firma.dmz

Target Fqdn  : lynced.firma.dmz
Result    : Success
Latency    : 00:00:00
Error Message :
Diagnosis   : 

Závěr

Když jsem sepisoval tento článek, tak jsem prováděl řadu dalších testů. A dostal jsem se do stavu, kdy se Lync choval velice nedeterministicky. Přidal jsem doménu, test prošel, odstranil jsem doménu, test selhal, znovu jsem přidal doménu a test opět selhal. Po několika různých pokusech mi najednou test prošel. Takže nevím, jestli mnou uvedené informace jsou správné. Každopádně pro můj praktický případ toto řešení pomohlo a komunikace mi funguje.

Související články:

Microsoft Lync a Skype for Business

Série článků o komunikační platformě Microsoftu, která tvoří základ Unified Communications. První články jsou o Lync 2010, pokračuje se s Lync 2013 a nyní aktuální je Skype for Business 2015.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách