www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Upgrade Lync 2013 na Skype for Business 2015

Upraveno 19.10.2015 10:50 | vytvořeno 03.09.2015 15:19 | Samuraj - Petr Bouška |
Je to již pár měsíců co Microsoft zveřejnil finální verzi nástupce Lync Server 2013, která se jmenuje Skype for Business Server 2015. Změna jména by mohla vést k tomu, že má nová verze blíže ke Skypu než Lyncu, ale není to tak. Jde pouze o menší upgrade Lync serveru. Má to i výhodu, že Microsoft nabízí jednoduchou metodu In-place Offline upgrade, kterou doporučuje. V tomto článku si tedy popíšeme upgrade, který se provede přímo na Lync serveru, a při kterém dojde k určitému výpadku služeb pro uživatele.

Dříve Microsoft podporoval pouze Side-by-side migration a uváděl mnoho důvodů, proč tomu tak je. Teď se vše změnilo a je k dispozici docela pohodlný In-place upgrade, který MS vyzdvihuje, jako nejlepší řešení. Každopádně se musí nechat, že při několika testech, vždy proběhl upgrade bezproblémově a je to téměř bez práce. Jen jsem nepochopil, proč na úvodní upgrade topologie pomocí Skype for Business 2015 Topology Builder, potřebujeme speciální stroj/stanici, proč to MS nedotáhl, aby se instalace dala provést na Lync 2013 server.

Skype for Business 2015

Upgrade je docela dobře popsán na TechNetu, a to včetně obrázků (MS se konečně poučuje), v článku Upgrade to Skype for Business Server 2015. Přesto přináším svůj popis, který obsahuje nějaké věci navíc. A stejně jako tomu již bylo v minulosti, Lync/Skype je stále více populární, takže na internetu je množství článků a návodů.

Co je nového

Jak jsem uvedl, tak nejde o významný upgrade, takže se příliš obecných věcí nezměnilo a řada informací z článku Microsoft Lync 2013 - než začneme nasazovat je stále platných. Nějaké doplnění přinesu v dalších dílech.

Zatím je hlavní, že stále máme edici Standard a Enterprise, se stejným rozlišením jako dříve. Všechny role z Lyncu 2013 zůstaly zachovány a přibyla jedna nová. Video Interop Server slouží k propojení s některými VTC (Video Teleconferencing System) třetích stran. Instaluje se na samostatný server a zatím jsou podporovány některé Cisco/Tandberg video systémy. Do schématu Active Directory nejsou přidány žádné nové změny oproti Lync 2013, takže při upgradu není třeba zásahu.

Klient Lyncu se automaticky a zdarma aktualizuje na klienta Skype for Business pomocí Windows Update. Aby se nový klient připojil na Lync Server 2013, tak musíme mít instalovaný Cumulative Update 5.0.8308.857 (a pomocí nastavení parametru EnableSkypeUI v Set-CSClientPolicy můžeme řídit připojování klientů Lync vs. Skype for Business).

14. 10. 2015 zveřejnil Microsoft samostatný instalátor pro Basic klienta Microsoft Skype for Business Basic (64 Bit) a Microsoft Skype for Business Basic (32 Bit).

Požadavky (requirements) na server

Různé oficiální požadavky na prostředí, hardware a software nalezneme v Environmental requirements for Skype for Business Server 2015 a Server requirements for Skype for Business Server 2015. Není zde ale vše, když spustíme instalátor Skype for Business (setup.exe), tak v prvním kroku kontroluje různé požadavky a pokud některé nejsou splněny, tak skončí se zobrazením chyby (pár věcí umí sám nainstalovat).

Operační systém

Doporučovaný operační systém je Windows Server 2012 R2, podporovaný je také Windows Server 2012. Dříve byl podporován také Windows Server 2008 R2 SP1, ten je nyní možné použít pouze pro upgrade (ne pro novou instalaci).

Databázový server

Důležitý je také databázový server, kde musíme splňovat dané podmínky, aby mohl proběhnout upgrade. Pro lokální instanci se nyní instaluje SQL Server 2014 Express.

Podle oficiální dokumentace je podporován Microsoft SQL Server 2014, 2012, 2008 R2 v 64 bitové verzi a je doporučeno mít poslední Service Pack. Jako Backend Server pro Skype for Business Server 2015 Enterprise Edition buď verze Standard nebo Enterprise. V případě Skype for Business Server 2015 Standard Edition si automaticky nainstaluje SQL Server 2014 Express.

Když provádíme upgrade Standard serveru, ten si standardně nainstaloval SQL Server 2012 Express, tak na začátku dostaneme informaci, že je požadován minimálně SQL Server 2012 Express Service Pack 1. Musíme tedy nejprve provést upgrade SQL serveru.

Software a systémové vlastnosti

Další požadavky jsou většinou stejné, jako byly pro Lync 2013, takže když provádíme upgrade, máme je většinou splněné. Jde o

 • mít instalované poslední aktualizace systému
 • pro Lync mít poslední update, minimálně Microsoft Lync Server 2013 CU5 (February 2015 update)
 • Windows PowerShell 3.0 minimálně verze 6.2.9200.0 (pro kontrolu si můžeme v PowerShellu vypsat proměnnou $PSVersionTable)
 • upgrade potřebuje dočasně lokální disk s minimálně 32GB volného místa, jinak se nespustí, přidal jsem virtuálu druhý disk a sledoval jeho využití, ale celou dobu skoro nulové (100 MB), po upgradu již není třeba
Skype for Business upgrade - požadavek na místo na disku

Dále potřebujeme určité systémové vlastnosti (Roles and Features), které asi již máme přidané:

 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 4.5 (64 bitová verze) spolu s komponentou HTTP Activation (pod WCF Services)
 • Windows Identity Foundation (pro autentizaci mezi servery)
 • Internet Information Services (IIS) s řadou modulů
 • Windows Desktop Experience a Microsoft Media Foundation

Pro instalaci potřebných a doporučených vlastností můžeme využít PowerShell skript:

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext,
 Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth,
 Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45,
 Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Desktop-Experience, Telnet-Client

Neoficiální návody uvádí potřebu nainstalovat určitý speciální hotfix pro každou verzi OS. Tyto hotfixy nejsou přímo ke stažení, ale musíme o ně požádat. Já jsem hotifx na Windows Server 2012 dopředu neinstaloval (soubor Windows8-RT-KN2858668-v3-x64.msu), ale v průběhu druhého kroku instalace se nainstaloval sám, pouze po něm bylo nutné provést restart serveru.

Instalace Cumulative Update (CU)

Abychom mohli provést upgrade, tak potřebujeme Cumulative Update z února 2015 (February 2015 - 5.0.8308.872), ale doporučuje se instalovat ten nejnovější. Momentálně jde o červencový CU6 (July 2015 - 5.0.8308.920), stažení vždy posledního je na Lync Server 2013 Cumulative Update KB 2809243. V updatech pro Lync server je podle mne dost zmatek, tak se může hodit přehled od Jeffa Schertze (který má výborné články o Lyncu) Updating Lync 2013.

Oficiální informace k instalaci přináší článek Updates for Lync Server 2013. Instalaci začínáme na Front End serveru a pokračujeme na Edge. Pro instalaci nejlépe využijeme LyncServerUpdateInstaller.exe, který spustíme pod právy administrátora a on nám zobrazí aktuální verzi jednotlivých komponent a jestli je třeba updatovat.

Instalace Lync Cumulative Update

Updatují se postupně jednotlivé komponenty. Většina je bez výpadku klienta, pouze při hlavní komponentě Lync Server 2013 dojde k odhlášení a po aktualizaci opět k přihlášení klienta. Celý upgrade je docela rychlý a trvá okolo 5 až 10 minut. Někdy je třeba následný restart serveru.

Instalace Lync Cumulative Update - restart

Po instalaci aktualizace na Front End server je potřeba provést aktualizaci databází pomocí Lync Server Management Shell.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn lyncfe.firma.local -Verbose
Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn lyncfe.firma.local -SqlInstanceName RTC -Verbose

Některé CU přináší speciální novou funkcionalitu a pak je třeba spustit ještě nějaký příkaz. V minulosti šlo o CU1, který přinesl novou podporu mobilních klientů. Bylo potřeba aktualizovat topologii:

Enable-CsTopology

A nainstalovat Unified Communications Web API (UCWA) spuštěním:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Upgrade SQL serveru

Spolu s Lync Server 2013 Standard Edition se nainstaloval SQL Server 2012 Express, na který jsem neinstaloval žádný Service Pack. Nyní při pokusu o upgrade na Skype dostaneme chybu, že je pro lokální RTC instanci vyžadován minimálně SQL Server 2012 SP1. Aktuálně je k dispozici verze Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2 (SP2) Express.

Upgrade můžeme spustit z Lync Management Shellu (s úvodním zastavením služeb). Takto by měl proběhnout bezobslužně, v případě problémů spustíme samotný a projdeme průvodce.

Stop-CsWindowsService
.\SQLEXPR_x64_ENU.exe /Action=Patch /AllInstances /IAcceptSQLServerLicenseTerms /QS /HideConsole
Upgrade SQL serveru

Upgrade SQL serveru u mne trval asi 15 minut. Pokud nechceme hned pokračovat upgradem serveru, tak potřebujeme opět nastartovat služby Lyncu.

Start-CsWindowsService

Stručný popis upgradu

Moje topologie je relativně jednoduchá. Jeden Standard Edition Front End Server, který obsahuje všechny možné role (Mediation Server, Persistent Chat Front End Server, Conferencing, Monitoring) a jeden Standard Edition Edge Server (včetně XMPP Proxy). Napojení na Exchange server (jako Trusted application servers). V univerzální oblasti (Shared Components) napojení na CUCM (PSTN Gateways a Trunk), Office Web App Server a SQL Server pro monitoring.

Když zvolíme upgrade Front End Serveru, tak se automaticky přidá Persistent Chat Pool a Mediation Server a rovnou můžeme zvolit upgrade Trusted application servers. Pokud se pokusíme zvolit Edge pool, tak dostaneme informaci, že nejprve musíme provést korektní upgrade Front End serveru a pak můžeme pokračovat s Edge serverem.

Jak jsem již zmínil, upgrade je dost jednoduchý, bodově sepsané kroky:

 • splnění úvodních předpokladů (požadavků) = instalace nějakých patchů a updatů
 • Front End Server / Pool
  • upgrade topologie
  • zastavení služeb
  • vlastní instalace upgradu (na všech serverech v poolu)
  • nastartování služeb
  • kontrola funkčnosti interních služeb
 • Edge Pool
  • upgrade topologie
  • zastavení služeb
  • vlastní instalace upgradu (na všech serverech v poolu)
  • nastartování služeb
  • kontrola funkčnosti externích služeb

Upgrade Front End Serveru

Upgrade topologie

Nejprve musíme někam nainstaloval nový Topology Builder a pomocí něj upgradovat topologii a databázi. Když spustíme instalaci Skype for Business Server, tak se nejprve detekuje, zda se na daném počítači nachází nějaká komponenta Lyncu a podle toho se spustí buď instalace Core Components (včetně Deployment Wizard) nebo rovnou upgrade serveru. Takže nový Topology Builder nedokážeme nainstalovat na Lync server. Pokud spustíme upgrade bez úpravy topologie, tak dostaneme chybové hlášení s radou:

You cannot perform this upgrade until you have used Skype for Business Server 2015, Topology Builder to upgrade the Lync
 Server 2013 Pools and then publish the upgraded topology. If you have already published an updated topology those changes
 might not have replicated to this computer. You can force an immediate replication by running the Invoke-CsManagementStore
Replication cmdlet. You can also use the Export-CsConfiguration and Import-CsConfiguration -LocalStore cmdlets to copy the
 updated topology to this computer. For more information, see the appropriate cmdlet help topic.

Musíme tedy zvolit jiný počítač, nemusí se jednat o serverový OS. Administrator tools můžeme instalovat i na klientský systém. Ale musí jít o počítač zařazený do domény a Topology Builder musíme spustit pod uživatelem, který má práva spravovat Lync. Na počítači se musí nacházet Windows PowerShell 3.0 (instalace pro Windows 7 je součástí Windows Management Framework 3.0).

Skype for Business instalace

Na vybraném počítači spustíme instalaci Setup\amd64\Setup.exe, pokud nemáme, tak se doinstaluje Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64), a odsouhlasíme podmínky. Dojde i instalaci Core Components, které obsahují Deployment Wizard a Management Shell.

Skype for Business instalace Core Components

Spustíme Skype for Business Deployment Wizard a zvolíme Install Administrative Tools. Tím se nám doinstaluje Control Panel a Topology Builder.

Skype for Business Deployment Wizard

Spustíme Topology Builder a necháme stáhnout topologii (Download Topology from existing deployment). Klikneme pravým tlačítkem na náš Standard Edition Front End server, z kontextového menu zvolíme Upgrade to Skype for Business Server 2015. Tím se server přesune do sekce Skype for Business Servers. Stejným způsobem zvolíme upgrade pro Exchange server.

Skype for Business Topology Builder - upgrade

Poté na celé topologii zvolíme Publish Topology. Pokud využíváme roli monitoring, tak se průvodce dotáže, zda chceme na externí SQL server instalovat databázi pro monitoring. Publikace u mne proběhla během minuty.

Skype for Business Topology Builder - Publish Topology

Vlastní instalace upgradu

Microsoft doporučuje nejprve vypnout (disable) služby Lyncu (ne pouze zastavit). Ve většině případů dojde i vícekrát k restartu serveru, tak aby nám nenabíhaly. Můžeme využít jeden příkaz v Lync Management Shell:

Disable-CsComputer -Scorch

Na Front End Lync serveru spustíme instalaci Setup\amd64\Setup.exe. Instalátor hned zjistí, že jde o server, kde se nachází Lync a započne upgrade.

Skype for Business upgrade

Pokud dojde korektně k ověření všech požadavků, tak odinstalují původní role, odpojí DB, nainstalují nové komponenty a nástroje, připojí a upgraduje DB, povolí se replikace a instalují nové role.

Skype for Business upgrade - restart

Při instalaci nových rolí jsem dostal informaci, že je třeba restartovat server a znovu spustit instalaci. Po restartu se instalace spustila sama a začala instalací lokálního SQL server, pak byl znovu třeba restart. Následně se již instalace bez problémů dokončila a došlo k jejímu ověření. Osobně doporučuji na závěr provést restart serveru. Celý upgrade trval asi 45 minut, následný restart s nabíháním služeb dalších 10 minut. Nejvíce času zabrali instalace SQL instancí.

Skype for Business - upgrade dokončen

Nyní potřebujeme nastartovat služby (pokud jsme na konci instalace provedli restart, tak nám služby sami nastartují) nově instalovaného Skype for Business Serveru, opět pomocí Skype for Business Management Shellu. Níže je cmdlet, který startuje služby v rámci celého poolu (v rámci jednoho serveru můžeme použít Start-CsWindowsService).

Start-CsPool PoolFQDN lyncfe.firma.local

Start nějakou dobu trvá, nejvíce hlavní služba Skype for Business Server Front-End. Powershell nám proto může chvíli vypisovat chybu, že nemůže získat data z Poolu, po nějaké době by měl zobrazit, že je vše OK.
Nyní se již můžeme připojit k serveru klientem nebo se podívat na nový Control Panel, který obsahově zůstává stejný, pouze se změnil design (já bych řekl k horšímu).

Skype for Business 2015 Control Panel

Upgrade Edge Serveru

Upgrade topologie

Nyní již můžeme využít Topology Builder na upgradovaném Front End serveru a stejně jako u něj provedeme v topologii Upgrade to Skype for Business Server 2015 s následným vypublikováním. Poté musí dojít k replikaci topologie na Edge Server, kterou můžeme vyvolat i ručně:

Invoke-CsManagementStoreReplication

Vlastní instalace upgradu

Instalace je opět stejná jako u Front End serveru. Zastavíme služby, spustíme instalaci, která nyní proběhne rychleji (asi 25 minut), a opět nastartujeme služby.

U mne se instalátor zastavil na úvodní kontrole požadavků, protože na serveru chyběl Microsoft .NET Framework 3.5. Přidal jsem pomocí Add Roles and Features, pak jsem měl další problém, že na disku nebylo 32GB volného místa. Další průběh byl stejný jako na Front End serveru, pouze s jedním restartem po instalaci patche systému.

Skype for Business upgrade - chybějící Microsoft .NET Framework 3.5

Doplňkové úpravy

Přesun složky RtcReplicaRoot

Aby se vůbec spustil upgrade, tak je na disku potřeba 32GB volného místa. Jedná se pouze o dočasný prostor pro upgrade a asi je počítán pro nějakou velkou instalaci, protože u mne se asi vůbec nevyužil. Jako nejjednodušší řešení mi přišlo připojit k virtuálu druhý disk s 35GB, který jsem chtěl po instalaci odstranit.

Po upgradu jsem ale zjistil, že se na tento prázdný disk umístila důležitá složka RtcReplicaRoot, která obsahuje podsložku xds-replica. Slouží k replikaci Central Management Store, což je dost zásadní věc, jakmile máme více než jeden server (třeba Front End + Edge). Hned jsem narazil na dva články, které řeší přesun složky a vyšel jsem z prvního z nich, Error 3007 - Skype for Business Server - LS Replica Replicator Agent Service could not be started , Moving the Lync RtcReplicaRoot Folder Drive.

Postup přesunu složky při odstranění disku:

 • zastavíme službu Skype for Business Server Replica Replicator Agent
 • smažeme share xds-replica (na Front End serveru, jestli jsem se nepřehlédl, tak na Edge serveru není sdílený) - třeba Computer Management - System Tools - Shared Folders - Shares
 • odpojíme disk
 • otevřeme Control Panel - Programs and Features
 • na Skype for Business Server 2015, Core Components zvolíme Repair
 • oprava proběhne během minuty, na disku C se vytvoří složka RtcReplicaRoot, ale také se disabluje replikační služba
 • přepneme start služby Skype for Business Server Replica Replicator Agent a Skype for Business Server Centralized Logging Service Agent na Automatic (Delayed Start) a služby nastartujeme
 • na Front End serveru vynutíme replikaci pomocí cmdletu
  Invoke-CSManagementStoreReplication
 • po chvíli zkontrolujeme její stav v GUI nebo pomocí cmdletu
  Get-CsManagementStoreReplicationStatus

Pozn.: Po provedení opravy je vidět, že se změnila cesta v registrech HKLM\System\CurrentControlSet\Services\REPLICA\ImagePath, kde se v parametru služby uvádí cesta ke složce.

Nový Address Book Normalization

Ve chvíli, kdy provedeme upgrade topologie a její publikaci, tak si na konci můžeme otevřít To-do list s informacemi, co bychom měli dále provést. Zde se nachází důležité informace, třeba

Import existing normalization rules from the previous Skype for Business Server deployment. If you want to keep your
 existing normalization rules you will need to import them using the Import-CsCompanyPhoneNormalizationRules cmdlet.
 If you have separate normalization rules for each pool then you will need to run the command for each set.

To perform an in-place upgrade of your Skype for Business Server, you'll need to do the following, in order:
(1) Stop the Skype for Business services on all of the servers that you are upgrading;
(2) Run Skype for Business Server setup (Setup.exe) on all of the servers you are upgrading;
(3) Start the Skype for Business services on all of the servers you upgraded. To start the services in a Front End
 pool, connect to one of the servers in the pool and run the Start-CsPool cmdlet. All the servers in the pool should
 be running Skype for Business Server before you use the Start-CsPool cmdlet. To start the services in all other pools
 (e.g. Edge pool, Mediation pool), run the Start-CsWindowsService cmdlet on every server in the pool;

Lync pracuje pouze s čísly ve formátu E.164, ale v Active Directory často u uživatelů uvádíme pouze telefonní linky. Aby s těmito čísly mohl Lync pracovat, tak musíme využít Address Book Normalization. Tato normalizace zajistí pomocí regulárního výrazu převod čísla do formátu E.164. V předchozích verzích se k tomu využíval soubor Company_Phone_Number_Normalization_Rules.txt umístěný ve složce \\lyncfe.firma.local\LyncShare\1-WebServices-9\ABFiles.

Ve Skype for Business se toto mění a máme k dispozici několik nových cmdletů jako Get-CsAddressBookNormalizationConfiguration a Get-CsAddressBookNormalizationRule, kterými normalizační pravidla spravujeme, a textový soubor se již nepoužívá. Jak jsme byli upozorněni při upgradu topologie, můžeme použít cmdlet Import-CsCompanyPhoneNormalizationRules, který nám původní textový soubor naimportuje.

Nějaké info přináší článek Address Book Normalization in Skype for Business.

zobrazeno: 16502krát | Komentáře [2]

Autor:

Související články:

Microsoft Lync a Skype for Business

Série článků o komunikační platformě Microsoftu, která tvoří základ Unified Communications. První články jsou o Lync 2010, pokračuje se s Lync 2013 a nyní aktuální je Skype for Business 2015.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] Tami

  Díky :-)

  Úterý, 22.09.2015 12:46 | odpovědět
 2. [2] Ondra

  Díky za novinky :)

  Pondělí, 29.02.2016 17:58 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách