www.SAMURAJ-cz.com 

27.05.2024 Valdemar Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Nefunkční komunikace z MS Teams na externí kontakty

Neděle, 20.12.2020 19:47 | Samuraj - Petr Bouška |
Tento článek předchází sérii, která bude popisovat Skype for Business Hybrid. Popisuje problém, který nastává, pokud jsme neprovedli (a možná vůbec neuvažovali) hybridní konfiguraci Skype for Business. Provozujeme interní Skype for Business Server a korektně jsme synchronizovali uživatele do Azure AD. V Online prostředí někteří uživatelé využívají Teams, často dohromady s On-Premises Skype for Business (a považují to milně za dvě oddělené aplikace). Pak narazí na problém, že v Teams mohou kontaktovat pouze uživatele ze stejné organizace (Tenantu), nikoliv externí uživatele. To se netýká schůzek (Meetings) přes odkaz.
zobrazeno: 5 301krát | Komentáře [0]

Popis prostředí a problému

nastavení Teams máme globálně povolenu komunikaci s uživateli mimo naši organizaci (Org-wide settings - External access), případně Guest access. Přesto někteří naši uživatelé Teams, nemohou vyhledávat externí kontakty a pokud jim zkusí napsat, tak se vrátí chyba.

Jedná se o uživatele, kteří mají vytvořen/povolen (Enabled) účet na interním Skype for Business Server. Pokud zkusíme uživatele, který účet na interním Skype for Business nemá, tak vše v Teams funguje korektně.

Příklady chování

Pokud zadáme adresu uživatele z jiné organizace, tak se nabízí pouze lokální vyhledávání a nezobrazí se možnost Search Externally.

Teams chybějící Search Externally

Pokud máme s externím uživatelem starší komunikaci, tak mu můžeme odeslat zprávu, ale zobrazí se chyba.

Teams chyba externí komunikace

Pokud vyhledávání externích kontaktů funguje, tak se nabízí možnost vyhledat kontakt externě, a následně se nalezne s označením External.

Teams funkční vyhledávání externích kontaktů 1
Teams funkční vyhledávání externích kontaktů 2

U uživatelů, kteří mají tento problém, se v Microsoft Teams Admin Center ukazuje Directory status jako Unkown. To jsou ti, kteří mají účet i na interním Skype for Business. Uživatelé, kteří mají pouze účet v cloudu (a vše funguje) mají Directory status Online.

Teams Admin Center - Directory status

Důvod problému a řešení

Problém je, že není podporováno (přesněji to podporováno je, ale oficiálně pak nemá fungovat externí komunikace uživatelů Teams), aby jeden uživatel měl účet na On-Premises Skype for Business a zároveň v Teams. Takový je brán jako Homed On-Premises, ale aby fungovala v Teams externí komunikace, tak musí být Homed Skype for Business Online. Je to proto, že federace (prý zatím) probíhá vždy skrze Skype for Business Online a nikoliv napřímo z Teams.

Správné řešení je nakonfigurovat Skype for Business Hybrid mód a uživatele Teams přesunout do cloudu. Toto chování je popsáno na řadě míst, třeba Plan hybrid connectivity between Skype for Business Server and Microsoft 365 or Office 365, Configure Azure AD Connect for Teams and Skype for Business.

Teams Only Mode

Chování také ovlivňuje, jaký má uživatel nebo celá organizace nastaven Teams upgrade Coexistence mode. V diskusích se často radí přepnout uživatele do Teams only módu. To ale v tomto případě nelze (pokud je uživatel Homed na On-Premises serveru, tak není možno nastavit tento mód).

Teams Admin Center - chyba nastavení Teams upgrade Coexistence mode

Rychlé řešení

Pokud potřebujeme nějakému uživateli tento problém vyřešit rychle, před nastavením hybridního módu. Tak můžeme tohoto uživatele odstranit z lokálního Skype for Business. Můžeme použít jednu ze dvou možností:

  • Skype for Business Server Control Panel volba u uživatele Remove from Skype for Business Server
  • Skype for Business Server Management Shell cmdlet Disable-CsUser

Pokud uživateli po odstranění zůstal v AD DS vyplněný atribut msRTCSIP-DeploymentLocator (hodnota SRV:), tak jej musíme vymazat (Clear).

Když poté dojde k synchronizaci pomocí Azure AD Connect, tak je uživatel korektně v Online stavu a může komunikovat s externími kontakty.

Související články:

Azure, Microsoft 365, Office 365, Cloud

Různá populární témata ohledně veřejného cloudu. Více zaměřeno na služby Microsoft, tedy IaaS, PaaS, SaaS Azure, adresářové služby Azure AD a hostované služby Microsoft 365 / Office 365.

Microsoft Lync a Skype for Business

Série článků o komunikační platformě Microsoftu, která tvoří základ Unified Communications. První články jsou o Lync 2010, pokračuje se s Lync 2013 a nyní aktuální je Skype for Business 2015.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
  • maximální délka komentáře je 2000 znaků
  • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
  • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
  • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách