www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Microsoft Lync část 1 - co je to Lync

Neděle, 20.11.2011 22:06 | Samuraj - Petr Bouška |
Tento článek je úvodním dílem série, kde si popíšeme, co je to Lync, co umí, co potřebujeme k jeho provozování, jak jej nainstalovat a nakonfigurovat hlavní vlastnosti. O Lyncu toho na internetu nalezneme hodně, jenom na Microsoftu je ohromné množství informací. Bohužel většina dokumentů je opravdu rozsáhlých a to může odradit řadu lidí od jejich studování. Nutno podotknout, že Lync není aplikace, kterou bychom nainstalovali způsobem Next, Next, Finish. I když jsou k dispozici pěkné nástroje pro instalaci Lync Server Planning Tool a Lync Server Topology Builder, tak musíme rozumět tomu, co chceme implementovat. Takže zde se na celou problematiku podíváme trochu jinak.

Tento článek jsem napsal pro Microsoft TechNet Blog CZ/SK a byl publikován v Microsoft sekci na Živě Microsoft Lync část 1 – co je to Lync.

Microsoft Lync je platforma (či řešení) pro komunikaci s širokou paletou funkcí. Patří, spolu s Microsoft Exchange Serverem, do dnes populární kategorii Unified Communications (sjednocená komunikace). Základem je Microsoft Lync Server 2010 (nástupce Microsoft Office Communications Server 2007 R2), což je serverová aplikace, a dále nějaký klient. Těch je k dispozici celá řada, ale nejčastěji jde o Microsoft Lync 2010. V dalším textu budeme používat termíny Lync (pro celou platformu), Lync server a Lync klient.

Microsoft Lync klient

Vlastnosti Lyncu

Lync umožňuje uživatelům komunikovat mnoha způsoby, textově, hlasem, obrazem, sdílet aplikace/plochu, pořádat schůzky/konference či přenášet soubory. Lync je jednoduchý a intuitivní, všechny jeho vlastnosti fungují opravdu pěkně. Uživatelé se řízeně přebírají z Active Directory.  Užitečné je, že se k schůzce/konferenci mohou připojit i externí účastníci. Mohou využít buď webového klienta, který bohužel nepřenáší hlas (může se využít hlas přes telefon) nebo aplikaci zdarma Microsoft Lync 2010 Attendee.

Instant Messaging a Presence

Textové zprávy představují tradiční Instant Messaging (IM), který funguje více méně, jako známe IM sítě (ICQ, Jabber, MS Messenger). Samozřejmostí je podpora Presence (Microsoft používá český termín dostupnost), která je (může být) integrována i s kalendáři uživatelů na Exchange serveru, takže automaticky zobrazuje In a meeting, Busy, Out of Office, apod. Presence můžeme nastavovat i ručně a doplňkem je nastavení polohy (Location), která se přiřazuje k aktuální síti (může být spravována i administrátorem, ale to bylo vytvořeno hlavně kvůli lokalizaci při volání na tísňová telefonní čísla, takže je celá věc trochu složitější). V klientovi si můžeme označit nějaký kontakt (Tag for Status Change Alert) a budeme upozorněni, když se změní stav presence.

Lync IM - psaní zpráv

Audio/video hovory a SIP

Pomocí Lyncu můžeme telefonovat, tedy provádět audio hovor za pomoci mikrofonu a sluchátek či reproduktorů. A nemusí jít pouze o volání v rámci uživatelů Lyncu. Jelikož se využívá standardní protokol SIP s rozšířením SIMPLE, tak nám Lync může posloužit jako plnohodnotná telefonní ústředna (PBX). Microsoft zde využívá termín Enterprise Voice. Uživatelům Lyncu můžeme přiřadit telefonní číslo. Lync můžeme napojit na bránu (gateway), která nás spojí s PSTN (veřejná telefonní síť) nebo můžeme využít SIP trunk a připojit se k operátorovi či jiné IP ústředně. Samozřejmě nemusíme využívat pouze softwarové klienty, ale můžeme využít speciální modely telefonů Polycom a Aastra. Nebo, se ztrátou komfortu, také standardní SIP telefon nebo analogové zařízení připojené přes převodník SIP ATA. Pokud máme web kameru, tak můžeme hovor doplnit i o video.

Lync - volání

Sdílení

Komunikaci s druhou stranou, ať již jde o IM, audio či video, můžeme doplnit o sdílení určité aplikace (podporované jsou pouze některé) či celé plochy. V případě potřeby můžeme druhé straně i předat ovládání. Dále můžeme sdílet tabuli (whiteboard), vytvořit jednoduchou anketu (poll) nebo sdílet PowerPoint prezentaci. Doplňkovou funkcí je i přenos souborů.

Lync - sdílení tabule

Schůzky a konference

Velkou silou Lyncu je pořádání schůzek (meeting) a konferencí (conference). To znamená, že vše, co jsme si popsali výše, můžeme provádět ve více účastnících, jde tedy o skupinovou komunikaci. Trochu je zde matoucí, kdy se používá termín schůzka a kdy konference (příkladem je například popis aplikace Lync Attendee). V řadě případů mají oba termíny stejný význam. Někdy je ale jako konference míněno sdílení PowerPoint prezentace, tabule či ankety. A tato funkce pořádání konferencí s PowerPoint prezentací a hlasem je opravdu velice pěkná (jde o něco podobného jako Cisco WebEx).

Lync - video konference

Schůzky můžeme vytvářet okamžitě (ad-hoc) přizváním dalších účastníků do komunikace. Nebo je můžeme plánovat za využití kalendáře v MS Outlook (a rozšíření Online Meeting Add-in for Lync 2010, které se instaluje automaticky s klientem). Pokud použijeme v konferenci video, tak vidíme pouze jednoho účastníka (a sebe) a přepíná se automaticky na toho, kdo mluví.

Lync - plánování konference v Outlooku

Integrace

Lync klient je integrovaný s aplikacemi Microsoft Office, což je velice užitečné v MS Outlook (vidíme presence u kontaktů, nad emailem můžeme rovnou začít diskutovat, rychle můžeme vyvolat různý způsob komunikace). Také je zde integrace do Internet Exploreru s funkcí Click to Call (na telefonní čísla nalezená na webu můžeme rovnou zavolat). Můžeme jej integrovat s MS Exchange Server 2010 (a například využít OWA jako webový klient Lyncu) či MS SharePoint Server.

Lync - integrace do Outlooku

Komunikace s

Podle toho, jak Lync server nasadíme, můžeme komunikovat s různými uživateli.

 • zaměstnanci (obecně uživatelé s účtem v AD) mohou být připojeni interně i externě (z internetu)
 • anonymní uživatelé se mohou připojit z internetu do konference
 • je možná federace s Lyncem či OCS v jiné firmě
 • k dispozici je konektivita do veřejných IM sítí (Windows Live, AOL (dříve vlastnil ICQ, nyní již ne) a Yahoo)
 • přes bránu se můžeme spojit do XMPP sítí (Google Talk, Jabber)

Subjektivní nedostatky

Přesto, že je Lync velice pěkný produkt, tak má také nějaké nedostatky, které ovšem mohou být subjektivní.

Nemůžeme vytvořit firemní seznam kontaktů (třeba skupiny podle oddělení a tam zařazení lidé), který bychom administračně nastavili všem uživatelům (jako jejich contact list). Uživatelé si budují seznam sami a mohou přidávat osoby nebo distribuční skupiny (ty ale neposkytují všechny funkce). Máme několik zobrazení seznamu kontaktů, ale není zde to, co je běžné v jiných IM, zobrazení podle skupin se skrytými nepřihlášenými kontakty. Uživatelé si mohou nastavit svoji fotografii nebo ji můžeme nastavit administračně z AD, ale uživatel ji může skrýt. Chybí vynucení zobrazení fotografie.

Lync - zobrazení fotografií

Jako nepohodlné mi také připadá nemožnost napsat zprávu kontaktu, který je offline (což je v jiných IM běžné).

Jako nepříjemnost musím uvést i to, co je v některých situacích výhoda. Řada věcí v Lyncu je zbytečně složitá, hlavně pokud chceme provozovat Lync s přístupem z internetu. Jde převážně o věci designu a implementace, naopak následný provoz a konfigurace je často jednodušší nežli u konkurence. Pro nasazení musíme využít minimálně dva servery, mnoho IP adres a ještě více otevřených portů. Lync je designovaný pro velká a složitá prostředí, kde jsou tyto vlastnosti výhodou a nutností. Pokud chceme provozovat Lync jako doplňkovou službu pro pár set zaměstnanců, tak nemáme moc možností, jak si implementaci zjednodušit. Hlavní je na začátku pochopit, co má jaký význam a jak funguje, než se pustíme do implementace.

Stručně o licencování

Standardně pro provozování Lyncu potřebujeme licencovat server, přístup klientů a klientskou aplikaci. Případně i přístupy externích uživatelů (External Connector licence), není potřeba licencovat anonymní a federované uživatele.

Lync server existuje ve dvou licenčních verzích, které využívají společnou instalaci (a neliší se poskytovanými službami):

 • Lync Server 2010 Standard Edition - vše na jednom serveru včetně DB (jádro Lyncu může běžet pouze na jednom serveru, ale mohou se použít další servery pro monitoring, archiving, Edge server, apod), maximálně 5000 uživatelů
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition - podporuje vysokou dostupnost, několik serverů může být zařazeno do Enterprise Poolu, s kterým se pracuje jako s jednotkou

Možnosti klientů (funkce) jsou ovlivněny typem klientské přístupové licence (CAL). Vždy je potřeba Standard CAL a k ní se může doplnit další licence pro rozšířené funkce.

 • Standard - IM, Presence, PC-to-PC audio a video, propojení do veřejných sítí, integrace Office, účastník konference
 • Enterprise - organizace audio/video konferencí pro interní i externí uživatele
 • Plus - nabízí Enterprise Voice telefonní funkce - volání do PSTN, voicemail, speciální telefonní funkce, E911

Klientskou aplikaci Microsoft Lync 2010 je možno zakoupit samostatně nebo je součástí MS Office 2010 Professional Plus. Jako součást Office ovšem není součástí instalace, ale stahuje se jako samostatné ISO.

Klienti pro Lync

Již jsme řekli, že plnohodnotným klientem je Microsoft Lync 2010 nebo Microsoft Lync for Mac 2011. Rozhraní Lync klienta je standardně v angličtině, ale můžeme využít Multilingual User Interface (MUI) pro počeštění (obsahuje i mnoho dalších jazyků). Do klienta můžeme stáhnout i různá rozšíření, například Conversation Translator Add-In či Tabbed Conversations. Pro OS Windows máme dále k dispozici zdarma klienta pro schůzky/konference Microsoft Lync 2010 Attendee. A ještě je zde speciální klient - Attendant (řekněme klient pro recepční či asistentky), který umožňuje obsluhovat a směrovat více konverzací naráz, Microsoft Lync 2010 Attendant.

Pro konference můžeme využít také webového klienta Lync Web App, který je součástí instalace serveru. Má omezenou funkcionalitu, hlavní nevýhoda je, že nepodporuje přenos hlasu (ale podporuje sdílení desktopu, prezentace, apod.). A není myšlen jako náhrada klienta, ale umožní přístup do konference i klientům, kteří nemají instalovaný Lync klient. Webového klienta nemůžeme spustit napřímo, ale pouze pokud dostaneme pozvánku (s linkem) do konference/schůzky. Druhým typem webového klienta, kde máme k dispozici i náš seznam kontaktů, je Outlook Web App 2010, tedy integrace s Exchange Server 2010.

Lync Web App

Zajímavá je tabulka srovnávající možnosti jednotlivých klientů Client Comparison Tables.

Existuje klient Lync 2010 Mobile pro mobilní telefony s Windows Mobile. Microsoft slibuje klienty i pro další OS, ale oficiálně jsem detailní informace nenalezl. Objevují se klienti od třetích stran, jako je Xync pro Android, iPhone a iPad. Asi posledním typem klientem je Lync 2010 Phone Edition, který se nachází na hardwarových IP telefonech pro Lync (k dispozici jsou speciální modely telefonů od Polycom, Aastra, HP).

Jednotlivé role/servery

Pro Lync server potřebujeme jeden nebo více fyzických/virtuálních serverů, na které instalujeme jednu nebo více rolí (a běží tam řada služeb a aplikací). Pro Lync Server 2010 Standard Edition (na který se budeme dále zaměřovat) vystačíme s jedním serverem, pokud chceme komunikovat pouze interně, nebo se dvěma servery, když chceme komunikovat s internetem (no ono bychom to také zvládli s jedním serverem, ale nebylo by to bezpečné a není to podporovaná topologie). Není třeba instalovat všechny role, ale pouze ty, jejichž funkcionalitu chceme využít.

Podíváme se na hlavní role z pohledu umístění, zda běží uvnitř firmy nebo v DMZ. V interní síti je hlavní Front End server (nebo můžeme říkat Front End Pool či Standard Edition server) řada dalších rolí může běžet na něm nebo samostatně. V DMZ jde o Edge server (nebo Edge pool). Vůbec se zde nevěnujeme pobočkám (Survivable Branch Server).

 • Front End server - základní role Lync serveru, která poskytuje řadu funkcí, provádí autentizaci, presence, adresář, IM, konference, sdílení aplikací
  • Central Management Server - běží na jednom z Front End serverů, spravuje a poskytuje konfigurační data pro všechny Lync servery
  • Back End server - databáze pro Lync, u Standard edice je na Front End serveru
  • Director - provádí autentizaci uživatelů, ale neobsahuje uživatelské účty, pokud se použije Edge server, tak ochrání interní server před DoS útoky, je volitelný (autentizaci jinak provádí Front End server)
  • A/V Conferencing Server - může běžet na Front End serveru, poskytuje konference
  • Mediation Server - používá se pro Enterprise Voice a dial-in konference, překládá signály (a média) mezi Lync a PSTN, PBX nebo SIP trunk, může běžet na Front End serveru
  • Monitoring Server - shromažďuje data o kvalitě hovorů a CDR (call detail report), oficiálně by neměl běžet na Front End serveru, pro provoz potřebuje databázi na SQL serveru a Reporting Services
  • Archiving Server - archivuje komunikaci v IM a meeting pro compliance, oficiálně by neměl běžet na Front End serveru, pro provoz potřebuje databázi na SQL serveru a Reporting Services
 • Edge server - umožňuje komunikaci mezi interními a externími (za FW) uživateli
  • HTTPS reverse proxy - není role Lyncu a nemůže běžet na žádném Lync serveru, ale je nezbytná při přístupu z venku na konference, přeposílá webové požadavky na Front End server, standardně tuto roli řeší firewall (třeba TMG či ISA)
Lync a jednotlivé role

Požadavky na Lync server

Lync server je možno instalovat pouze na 64 bitový OS Windows Server 2008 či Windows Server 2008 R2. Doporučené HW nároky jsou docela vysoké, ale pro řadu situací nám postačí virtuální stroj, s běžným CPU a 4GB operační paměti.

Materiály k Lyncu

Oficiální web pro Lync je lync.microsoft.com, odsud můžeme stáhnout i 180 denní trial verzi. Odkazy na množství oficiální literatury o plánování a deploymentu jsou v článku Microsoft Lync Server 2010. Na webu Microsoftu můžeme získat mnoho dalších materiálů a prográmků pro Lync (stačí hledat termín Lync na Download centru). Je zde i hodně výukových dokumentů pro uživatele, řada z nich se dá stáhnout v jednom balíčku Lync Adoption and Training Downloads. Další materiály jsou třeba Microsoft Lync 2010 Training, Lync 2010 Work Smart Guides, Lync 2010 How-to Training Tool, Lync 2010 Quick Start Guides, Microsoft Lync 2010 Quick Reference Cards, Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit. Zajímavý je také blog TechNet Blog NextHop nebo The Lync Insider. Pokud budeme vytvářet schémata topologií Lyncu (což mohu jedině doporučit), tak se může hodit Lync Server 2010 Visio Stencil.

Tak jako pro klienta i pro server můžeme stáhnout různá rozšíření. Jako je Microsoft Lync Server 2010 Group Chat, který umožní vytvořit trvalé diskuze založené na nějakém tématu (upozorním, že jeho implementace není zrovna jednoduchá). Nebo Microsoft Lync Server 2010 Web Scheduler pro online webové plánování a správu schůzek/konferencí. Pro některé situace se nám mohou hodit dodatečné nástroje z Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit Tools.

Pozn.: Většina obrázků pochází z Lync 2010 How-to Training Tool

zobrazeno: 17677krát | Komentáře [4]

Autor:

Související články:

Microsoft Lync a Skype for Business

Série článků o komunikační platformě Microsoftu, která tvoří základ Unified Communications. První články jsou o Lync 2010, pokračuje se s Lync 2013 a nyní aktuální je Skype for Business 2015.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

 1. [1] Pavel

  Perfektni clanek, diky za nej!

  Pondělí, 28.11.2011 16:31 | odpovědět
 2. [2] Samuraj

  odpověď na [1]Pavel: Děkuji :-). Mám napsaných několik dalších dílů (tentokrát praktických), ale čeká se až je vydá MS, pak je dám sem.

  Pondělí, 28.11.2011 17:10 | odpovědět
 3. [3] Freddy

  Skvěle napsané, četl jsem i další díly a "klobouk dolů". :-)

  Sobota, 29.09.2012 17:40 | odpovědět
 4. [4] Ondra

  Díky, dobře jasně napsané :-)

  Neděle, 28.02.2016 23:34 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách