www.SAMURAJ-cz.com 

03.03.2024 Kamil Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Zálohování - Backup

Články věnující zálohování (Backup), replikaci (Replication) a obnově (Restore) dat. Tedy ochraně dat (Data Protection) pomocí záložních kopií a obnově po havárii (Disaster Recovery).

Záloha souborů pomocí synchronizace - FreeFileSync

Článek popisuje možnost vytváření záloh, lépe řečeno kopie dat, pro domácí prostředí (či malou firmu). Popisuje konkrétní případ zálohování souborů na externí USB disky s minimalizací doby a množství přenášených dat. Využívá se Open Source nástroj FreeFileSync.

Veeam Backup & Replication - úvod, termíny a principy

První díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Pro získání obecného přehledu jsem se pokusil (nejen z Veeam dokumentace) sepsat co to je Veeam Backup & Replication (k čemu slouží a co hlavního umí). Uvést termíny (částečně tedy funkce), nástroje a základní principy zálohování a obnovy. Nejde o kompletní výčet, ale pouze o to, co mi přišlo základní nebo zajímavé. Popis je pouze stručný, detaily budeme řešit v dalších dílech. Příště se podíváme na základní komponenty a jejich architekturu a topologii.
31.10.2022 | 02.07.2022 | Samuraj - Petr Bouška | Veeam admin | 5954x | Komentáře [5]

Veeam Backup & Replication - komponenty, architektura a topologie

Druhý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Podíváme se na základní komponenty a služby, z kterých se řešení Veeam Backup & Replication skládá. Jaké jsou možností nasazení a jaká je architektura řešení. Možné topologie pro VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Tedy zjednodušeně, jak propojit zálohovaný zdroj s Veeam komponentami a úložištěm, a jak proudí data.

Veeam Backup & Replication Console - ovládání a použití

Třetí díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Podíváme se na ovládací konzoli, tedy uživatelské rozhraní pro konfiguraci a provoz celého řešení. Konzole umožňuje přidávat a spravovat komponenty zálohovací infrastruktury. Vytvářet a monitorovat různé úlohy, kterými plánujeme zálohování, kopírování záloh do jiného úložiště (lokality) a replikace. Provádět mnoho typů obnovy (Restore, Recovery). Projdeme si hlavní oblasti konzole (správy) a stručně popíšeme jednotlivé možnosti a operace (primárně se věnujeme zálohování, ne replikacím).

Veeam Backup & Replication - Backup Job

Čtvrtý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Podíváme se na vlastní zálohování, tedy vytvoření zálohovací úlohy (Backup Job). Primárně se zaměříme na zálohování virtuálních strojů (VM), ale zmíníme také zálohování pomocí agenta. Stručně si uvedeme různé možnosti, které můžeme v úloze nastavit a využít. Shrneme určitá doporučení Veeamu pro zálohování. Na závěr si uvedeme, jak zálohovací úlohu přejmenovat, včetně změny názvu složky.
19.10.2022 | 03.08.2022 | Samuraj - Petr Bouška | Veeam admin | 2809x | Komentáře [2]

Veeam Backup & Replication - zálohování aplikací

Pátý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Podíváme se na zálohování vybraných aplikací, které Veeam Backup & Replication nativně podporuje. Umožňuje provést transakčně konzistentní zálohu a také granulární obnovu na úrovni položek aplikace. Stručně si popíšeme (a uvedeme odkazy do různé dokumentace), jak zálohování funguje, co bychom měli nastavit a jaká jsou doporučení. Věnovat se budeme doménovým řadičům Active Directory, Exchange Server, SQL Server a Oracle Database.

Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job a WAN akcelerace

Šestý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Stručně popisuje oblast, která je dobře popsána i v oficiální dokumentaci. Vytvoření a fungování úlohy pro kopírování záloh (Backup Copy Job) na jiné úložiště záloh, které může být v jiné lokalitě. Pokud jde komunikace přes WAN (obecně pomalejší linku), tak můžeme využít komponentu WAN akcelerátor (WAN Accelerator).
05.02.2023 | 22.08.2022 | Samuraj - Petr Bouška | Veeam admin | 1915x | Komentáře [2]

Veeam Backup & Replication - Backup from Storage Snapshot

Sedmý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Jde o rozšíření článku o zálohovací úloze (Backup Job). Podíváme se na integraci Veeam a diskového pole (Storage), která umožňuje vytvářet Snaphosty na úložišti. Tyto Snapshoty můžeme využít pro obnovu, ale také pro efektivnější zálohu VM z VMware vSphere.

Veeam Backup & Replication - automatické testování obnovy

Osmý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam se věnuje automatickému testování obnovy zálohovaných VM. Tedy ověření, že je VM v záloze funkční. Celá technologie se jmenuje SureBackup. Nejprve musíme vytvořit virtuální laboratoř (Virtual Lab) na VMware nebo Hyper-V, kde budou v izolovaném prostředí testy probíhat. Většinou využijeme aplikační skupiny (Application Group) pro určení služeb (VM), na kterých naše testované VM závisí, nebo rovnou pro ověření VM. Vlastní úloha, která provádí ověření, se jmenuje SureBackup Job.

Veeam Backup & Replication - přenos dat a rychlost záloh či obnovy

Devátý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam. Podíváme se na efektivitu zálohování a obnovy. Jaká je topologie pro různé zálohovací situace a kudy se přenáší jaká data. Zkoumáním jsem zjistil překvapivou věc, že Veeam může jako síť využít místo LAN také iSCSI SAN, což může zvýšit rychlost přenosu. Pro sledování výkonu zálohování nám pomohou statistiky běhu úlohy a také detekce úzkého místa (komponenty). Na závěr si uvedeme reálné rychlosti zálohování a obnovy z mého prostředí.

Veeam Backup & Replication - Restore - obnova dat

Desátý díl mého seznamování se zálohovacím řešením Veeam se věnuje obnově dat ze zálohy. Celé zálohování provádíme proto, abychom v případě potřeby mohli obnovit ztracená či poškozená data. Často je to věc, na kterou se spěchá a musí být provedena v co nejkratším čase. Proto je potřeba mít připravené postupy na různé situace, které mohou nastat. Nemusíme vždy obnovovat celý server, ale třeba pouze určité soubory nebo objekty z Active Directory. Může nastat katastrofa, kdy přijdeme i o zálohovací server (případně celou lokalitu). Uvedeme si možnosti, jak v tom případě provést obnovu.

Veeam Backup & Replication - upgrade na v12

Velmi stručně si zmíníme zkušenosti s in-place upgradem Veeam Backup & Replication 11a na verzi 12. Celkově proces upgradu záleží na použitých komponentách, ale provádí se velmi jednoduše průvodcem. Dá se také říci, že je docela bezproblémový.

Veeam Backup & Replication 12 - upgrade formátu Backup Chain a Backup Copy

Nová verze Veeam Backup & Replication přináší nový způsob ukládání souborů záloh. Pokud provedeme upgrade Veeamu, tak máme zálohy v původním formátu a můžeme je tak ponechat. Ale máme možnost provést jednoduchý upgrade na nový formát. Pokud aktualizujeme zálohy pro Backup Job, které jsou zdrojem dat pro Backup Copy Job, tak musíme upgradovat i ten. Ve většině případů je to složitější situace, kdy musíme vytvořit novou úlohu a napojit zálohy. Backup Copy Job doznal řady změn. Důležité je, že nyní můžeme použít jiné typy zdrojů a nemůžeme vybrat jednotlivé VM.

Veeam Backup & Replication - upgrade na v12.1

Pouze pár poznámek k in-place upgradu Veeam Backup & Replication 12 na verzi 12.1 (globálně Veeam Data Platform 23H2 update). V mém prostředí proběhl jednoduše a bez jakýchkoliv komplikací nebo problémů.