www.SAMURAJ-cz.com 

03.03.2024 Kamil Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Veeam Backup & Replication - upgrade na v12.1

Pátek, 05.01.2024 13:15 | Samuraj - Petr Bouška |
Pouze pár poznámek k in-place upgradu Veeam Backup & Replication 12 na verzi 12.1 (globálně Veeam Data Platform 23H2 update). V mém prostředí proběhl jednoduše a bez jakýchkoliv komplikací nebo problémů.

Úvod

Dokumentace

Postup je (patrně) stejný, jako při upgradu na verzi 12. Pokud povyšujeme verzi 12 na 12.1, tak by vše mělo proběhnout bez problémů, protože nedošlo k žádné zásadní změně funkcionality. Jak bylo v případě Veeam Backup & Replication - upgrade na v12.

Instalační soubory

Oficiální instalační soubory můžeme stáhnout z mnoha míst na Veeam webu. Na některých místech se nachází instalace Veeam Data Platform, což je souhrnný balík Veeam Backup & Replication, Veeam ONE a Veeam Recovery Orchestrator. Nejlepší mi přijde stažení z My Veeam - Products, kde se nachází instalační soubory podle naší licence. Další místa

Aktuální soubor VeeamBackup&Replication_12.1.0.2131_20231206.iso má velikost 8,8 GB.

Licence

Veeam Backup & Replication 12.1 využívá stejný formát licenčního souboru již od verze 10. Při upgradu se tedy automaticky použije stávající licence (nebo můžeme využít náš platný licenční soubor).

Příprava před upgradem

Požadavky a předpoklady

Určitě je dobré si projít systémové požadavky (System Requirements) a podporované platformy (Platform Support, Veeam Backup & Replication support for VMware vSphere) uvedené v dokumentaci. Například na OS pro Veeam Backup Server, minimální podporovanou verzi VMware ESXi a VMware vCenter server atd.

Pokud využíváme některé speciální funkce, tak musíme zkontrolovat nebo provést další kroky. Jde například o Hardened Repository, využití volby Transform previous backup chains into rollbacks nebo úlohy File to Tape jobs. Pokud provozujeme ReFS Backup Repository na Windows Server 2019, tak je dobré si přečíst uvedené informace.

Pozn.: Upozorním zde na popisovaný problém s Changed Block Tracking (CBT) ve VMware vSphere 8.0 U2 - Veeam Forum - CBT corruption bug, VMware Forum - vSphere 8.0U2 may corrupt CBT backups with Veeam 12, Resetting Changed Block Tracking for VMware vSphere virtual machines (2139574).

Pořadí upgradu produktů

Pokud používáme také Veeam ONE a/nebo Veeam Backup Enterprise Manager, tak je pořadí upgradu:

 • Veeam ONE
 • Veeam Backup Enterprise Manager
 • Veeam Backup & Replication
 • vzdálené komponenty a agenti

Pokud máme na stejném serveru také Veeam Backup for Microsoft 365, tak jej musíme upgradovat první.

Přípravné kroky

 • zkontrolujeme, že všechny úlohy proběhly bez chyby a žádná aktuálně neběží
 • zakážeme úlohy (Disable), které by mohly během upgradu startovat, musíme vypnout všechny běžící úlohy (které nejsou ve stavu Stopped), jinak se proces upgradu na počátku zastaví
 • provedeme Configuration Backup nebo ověříme, že máme k dispozici aktuální zálohu a šifrovací heslo
 • (já jsem také provedl Windows Server Backup Veeam serveru)

Upgrade Veeam Backup & Replication

Upgrade serveru

Upgrade spustíme pomocí setup.exe z připojeného instalačního ISO přímo na Veeam Backup Server. Při upgradu můžeme řadu parametrů průvodce ponechat v aktuálním nastavení.

Pozn.: Pokud upgrade provádíme pod jiným účtem, než pod kterým byla provedena instalace, tak můžeme narazit na problém při připojení k DB. Možná se to týká pouze situace, kdy používáme PostgreSQL. Právo na přihlášení má pouze účet, pod kterým se provedla instalace. Pokud chceme použít jiný, tak musíme doplnit. Řeší se na fóru Upgrade v12.0 -> v12.1.

 • zvolíme Upgrade - Upgrade Veeam Backup & Replication
 • spustí se průvodce nastavením (Setup Wizard), kde nastavujeme parametry upgradu
Veeam Backup & Replication upgrade - Setup Wizard
 • odsouhlasíme licenční podmínky
 • zobrazí se informace o upgradu verzí produktů, můžeme zatrhnout Update remote components automatically
Veeam Backup & Replication upgrade - informace o upgradu verzí
 • nastavení licence, můžeme zvolit Update license automatically
Veeam Backup & Replication upgrade - licence
 • dojde ke kontrole konfigurace systému
 • volíme servisní účet (LOCAL SYSTEM)
 • volíme typ databáze a instanci
 • průvodce se připojí ke konfigurační databázi a provede její upgrade
 • klikneme na tlačítko Upgrade, které spustí aktualizační proces, jde o šest kroků (u mne proběhlo za 7 minut)
Veeam Backup & Replication upgrade - průběh aktualizace

Po upgradu serveru

Další krok je pustit Veeam Backup & Replication console na serveru a připojit se k němu. Nabídne se update (vzdálených) komponent.

Veeam Backup & Replication upgrade - upgrade komponent

Pokud používáme vzdálené konzole pro správu, tak je musíme aktualizovat. Pokud máme verzi 12, tak se upgrade nabídne automaticky po připojení k serveru. Jsou potřeba lokální administrátorská oprávnění, pokud je nemáme, tak se nabídne povýšení. Stáhnou se komponenty, provede odinstalace starých a instalace nových. Upgrade trvá více než 10 minut.

Veeam Backup & Replication upgrade - upgrade konzole

Komponenty zálohovací infrastruktury

Dokumentace uvádí, že pokud používáme Virtual Lab, tak máme otevřít nastavení každého Labu a proklikat průvodce, aby došlo k novému nasazení nové aplikační proxy.

Pokud nám některá komponenta zálohovací infrastruktury běží na Linuxu a nemá roli VMware Backup Proxy. Tak musíme proklikat nastavení, aby došlo k nasazení nového Persistent Data Mover.

Já jsem radši proklikal všechny komponenty infrastruktury. Vše bylo OK.

Upgrade agentů

Můžeme ručně spustit Rescan na Protection Group nebo počkat, až proběhne plánovaný. Pokud máme povolenu automatickou aktualizaci agentů, tak proběhne. Jinak musíme vyvolat ručně. U mne šlo upgrade Veeam Agent for Microsoft Windows z verze 6.0.2.1090 na 6.1.0.349.

Upgrade Enterprise Plug-Ins

Pro aktualizaci Veeam Plug-in for Oracle RMAN spustíme instalaci nové verze na cílovém serveru. Instalaci nalezneme na instalačním ISO Veeam Backup & Replication v \Plugins\Oracle RMAN.

Pokud je na serveru instalován také Veeam Agent, tak můžeme udělat upgrade vzdáleně z konzole. Když jsem to zkusil přes Protection Group, tak jsem dostal chybu, že není spravován tímto serverem. Ale kliknutím pravým tlačítkem přímo na server a volba Plug-in - Upgrade se povedlo.

Povolení úloh

Na závěr povolíme všechny plánované úlohy, které jsme před upgradem zakázali.

Opravena chyba s mazáním snapshotu na ONTAP 9.13.1

Pokud se aktualizovalo NetApp pole na ONTAP 9.13.1 a využívá se Backup from Storage Snapshot, tak se objevil (ne příliš zásadní) problém s mazáním vytvořeného Snapshotu. Popis Unexpected Snapshot Deletion Failures in the Job Sessions for ONTAP 9.13.1. Ve Veeam Backup & Replication 12.1 bylo vyřešeno.

Security & Compliance Analyzer

Ve Veeam Backup & Replication 12 byl přidán Best Practices Analyzer, který kontroloval pár doporučených nastavení systému a Veeamu. Ve verzi 12.1 je přejmenován na Security & Compliance Analyzer a obsahuje o dost více položek.

Veeam Backup & Replication - Security & Compliance Analyzer
zobrazeno: 973krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Zálohování - Backup

Články věnující zálohování (Backup), replikaci (Replication) a obnově (Restore) dat. Tedy ochraně dat (Data Protection) pomocí záložních kopií a obnově po havárii (Disaster Recovery).

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách