www.SAMURAJ-cz.com 

23.02.2024 Svatopluk Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Veeam Backup & Replication 12 - upgrade formátu Backup Chain a Backup Copy

Čtvrtek, 04.05.2023 14:01 | Samuraj - Petr Bouška |
Nová verze Veeam Backup & Replication přináší nový způsob ukládání souborů záloh. Pokud provedeme upgrade Veeamu, tak máme zálohy v původním formátu a můžeme je tak ponechat. Ale máme možnost provést jednoduchý upgrade na nový formát. Pokud aktualizujeme zálohy pro Backup Job, které jsou zdrojem dat pro Backup Copy Job, tak musíme upgradovat i ten. Ve většině případů je to složitější situace, kdy musíme vytvořit novou úlohu a napojit zálohy. Backup Copy Job doznal řady změn. Důležité je, že nyní můžeme použít jiné typy zdrojů a nemůžeme vybrat jednotlivé VM.

Pozn.: Popis v článku vychází z Veeam Backup & Replication 12, licencováno pomocí Veeam Universal License (VUL), tedy obdoba Enterprise Plus.

Backup Chain Formats

Ve Veeam Backup & Replication 11 se používají dva formáty řetězce záložních souborů (Backup Chain), tedy jak se ukládají záložní soubory.

 • Single-file backup - zálohovací úloha ukládá data do jednoho souboru (vytváří jeden zapisovací proud) a vytváří jeden metadata soubor, výchozí formát ve verzi 11
 • Per-machine backup file - zálohovací úloha ukládá data do samostatného souboru pro každé VM (Workload) a vytváří jeden společný metadata soubor, všechny záložní soubory, vytvořené během jedné relace (session), bere jako jeden bod obnovení (Restore Point)

Ve Veeam Backup & Replication 12 došlo k úpravě záložních souborů pro jednotlivé počítače (Per-machine backup file).

 • Per-Machine Backup with Single Metadata File - původní verze, kdy máme společný metadata soubor, ve verzi 12 není možno vytvořit, ale původní zálohy stále fungují stejně
 • Per-Machine Backup with Separate Metadata Files - nová (a výchozí) verze, ukládá data do samostatného souboru a vytváří samostatný metadata soubor pro každé VM (Workload), díky tomu má každé VM (Workload) nezávislý Backup Chain

Veeam doporučuje využití Per-Machine Backup with Separate Metadata Files. Oproti starší verzi umožňuje provádět nové operace jako přesun zálohy (Move backup) nebo spustit Full Backup pro jednotlivý Workload. Zálohy pomocí agenta (Veeam Agent Backup Job) ignorují nastavení a (zjednodušeně) vytváří samostatné záložní soubory pro každý stroj.

Nastavení formátu Backup Chain

Konfigurace způsobu ukládání záložních souborů se provádí na úložišti záloh (Backup Repository) pomocí zatržítka Use per-machine backup files. Pokud dodatečně nastavení změníme, tak se změna neprojeví pro existující úlohy.

Pokud jsme provedli upgrade Veeam Backup & Replication na verzi 12, tak zálohovací úlohy stále ukládají zálohy původním způsobem. Pokud jde o Per-Machine Backup with Single Metadata File, tak můžeme jednoduše změnit formát na Per-Machine Backup with Separate Metadata Files.

Ale pozor, pokud využíváme Backup Copy Jobs. Zdrojové objekty (zálohy) musí být ve stejném formátu jako Backup Copy Job. Pokud upgradujeme zálohy pro Backup Job, které jsou použité v Backup Copy, tak musíme upgradovat také Backup Copy Job. Pokud upgradujeme Backup Copy Job, tak musíme upgradovat všechny zálohy, které se pomocí něj kopírují.

Pokud není Backup Copy Job upgradovaný, a zdrojové zálohy ano, tak bude úloha vracet chybu:

Legacy backup copy jobs do not support new backup chain format of the source backup. Please recreate a backup copy job and
 map your existing backup files to the new job.  

Upgrade formátu Backup Chain pro Backup Job

Provést upgrade původního Per-Machine Backup with Single Metadata File na nový Per-Machine Backup with Separate Metadata Files je jednoduché a rychlé. Ale nelze vrátit zpět. Pomocí Veeam Backup & Replication Console provedeme:

 • Home - Backups (případně Disk)
 • klikneme na úlohu pravým tlačítkem
 • zvolíme Upgrade backup chain format
Veeam Backup & Replication - Upgrade backup chain format 1
 • po potvrzení se zobrazuje průběh, vlastní upgrade proběhne během pár vteřin a na souborovém systému vzniknou samostatné VBM soubory
Veeam Backup & Replication - Upgrade backup chain format 2
 • nakonec musíme povolit Backup Job, který vytváří danou zálohu (na začátku operace se vypnul)
Veeam Backup & Replication - Upgrade backup chain format 3

Pozn.: Provedené upgrady nalezneme v historii v sekci System.

Move backup - přesun záloh

Nově umožňuje Veeam Backup & Replication přesouvání záloh pomocí konzole (místo původního složitějšího postupu). Můžeme přesunout všechny zálohy určité zálohovací úlohy na jiné úložiště nebo určitý objekt (workload), a jeho zálohy, do jiné úlohy. Na různých místech se využívá označení VeeaMover, ale ve Veeam dokumentaci nikoliv.

Pokud chceme přesunout zálohy určitého VM do jiného Backup Job, tak zálohy musí být Per-Machine Backup with Separate Metadata Files. Realizace je jednoduchá. Možná ne tak efektivní, jako kdybychom přesun udělali ručně na souborovém systému, protože se data vždy kopírují.

 • Home - Backups
 • rozklikneme odpovídající zálohu
 • klikneme na objekt pravým tlačítkem (můžeme označit více objektů najednou)
 • zvolíme Move backup
 • vybereme cílovou úlohu, kam chceme zálohovaný objekt přesunout
Veeam Backup & Replication - Move backup 1
 • na začátku se zdrojová i cílová úloha vypne
 • dojde k přesunu záložních souborů, které se kopírují (možná nově vytváří), trvá to podle rychlosti úložiště, pokud je možno, tak se využívá Fast clone
 • upraví se záznamy v konfigurační DB, objekt se odebere z původní úlohy a vloží do nové
 • odstraní se původní soubory
 • úlohy se opět zapnou
Veeam Backup & Replication - Move backup 2

Backup Copy Job

Úlohy pro kopírování zálohy (Backup Copy Job) jsou speciální typ úlohy a většinou kopírují zálohy vytvořené pomocí zálohovací úlohy (Backup Job). Jsou na nich tedy závislé.

Změny ve verzi 12

Veeam Backup & Replication 12 (podle mne) dost zásadně změnil Backup Copy Job. Jsou tu menší změny, které jsou fajn a Veeam jim dělá reklamu.

 • původní úlohy (po upgradu Veeam) jsou označeny jako Legacy Backup Copy Job a fungují postaru (můžeme je editovat, ale ne vytvořit nové)
 • nové úlohy již nejsou závislé na platformě (můžeme kombinovat VMware, Hyper-V, agent) a dělí se na Image-level backup a Application-level backup
 • můžeme měnit Copy Mode (Immediate nebo Periodic) po vytvoření úlohy
 • vždy se vytváří Per-Machine Backup with Separate Metadata Files
 • Periodic Copy úlohy již neběží trvale (Continuous), ale spouští se plánovačem (takže se již nepoužívá Backup Copy Intervals), nastavujeme standardně Schedule (můžeme nastavit i Backup Window)

Ale zásadně se změnily možnosti, jaké objekty (workload) můžeme vložit do úlohy v módu periodická kopie, aby se jejich body obnovení kopírovali do cílového úložiště. Možnosti jsou nyní shodné pro oba Copy Mode (Immediate nebo Periodic). Asi jediný popis je v dokumentaci Step 3. Select Workloads to Process (nikde jsem nenarazil na upozornění na tuto změnu).

Nemůžeme nyní vybrat jednotlivá VM. Což dříve šlo pomocí volby From backups (ze zálohy) nebo From Infrastructure (z infrastruktury).

K dispozici jsou typy zdroje:

 • From jobs - vybíráme určitou úlohu, kopíruje všechny Restore Point vytvořené danou úlohou (všechny objekty, které úloha obsahuje)
 • From repositories - vybíráme určité úložiště záloh, kopíruje všechny Restore Point uložené na daném úložišti
Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - Objects

Pozn.: Dokumentace stále uvádí možnost From backups, ale je zde (nenápadná) poznámka, že je k dispozici pouze pro zálohy Amazon EC2 instances, Microsoft Azure a Google Cloud.

Jeden argument je, že můžeme využít Exclusions. Ale pokud zde odebereme všechna VM, která nechceme kopírovat, tak při přidání nového VM do zálohovací úlohy, musíme myslet také na odebrání zde. Můžeme zde pracovat s VM tagy.

Upgrade formátu Backup Chain pro Backup Copy Job

Pro Periodic Copy Mode můžeme provést upgrade původního Per-Machine Backup with Single Metadata File na nový Per-Machine Backup with Separate Metadata Files jedině tak, že vytvoříme novou úlohu a namapujeme zálohy. Než se do toho pustíme, tak potřebujeme mít upgradované všechny zdrojové zálohy.

Pokud jsme dříve vybírali VM pro kopírování z různých úloh (třeba proto, že se používali různé parametry zálohování), tak máme problém. Asi jediná možnost je rozdělit původní Backup Job na dva. A mít zálohovací úlohy, které obsahují pouze VM, který chceme kopírovat. Postup je docela jednoduchý, ale narušuje to připravenou koncepci zálohování.

Rozdělení zálohovací úlohy na dvě:

 • Home - Jobs - Backup
 • klikneme na úlohu pravým tlačítkem
 • zvolíme Clone
 • na nově vytvořené úloze zvolíme Edit
 • upravíme název a odebereme všechna VM až na jedno, nastavíme plánovač
 • přesuneme zálohy VM, které se mají nacházet v nové úloze, Move backup (popsáno výše)

Vytvoření nové úlohy s mapováním souborů:

Když máme připravené zdroje záloh pro novou Backup Copy úlohu, tak ji vytvoříme a namapujeme (upgradujeme) soubory původní úlohy.

 • vypneme původní Backup Copy Job, který chceme upgradovat
 • vytvoříme nový Backup Copy typu Image-level backup

Nastavení použijeme stejné, jako na původní úloze. Hlavní položky pro migraci jsou:

 • Objects - vybereme zdroje (měli bychom zajistit, aby zde byly všechny objekty jako v původní úloze)
 • Target - vybereme stejné Backup Repository, klikneme na Map backup a vybereme původní kopírovací úlohu
 • dostaneme informaci, že jde o Legacy Backup Copy Job, takže se vytvoří nový Full Backup z posledních Restore Point v cílovém úložišti (nepřenáší data ze zdroje) a bude se pokračovat přírůstkově, původní Backup Chain se odpojí (uvidíme jej pod Disk (Orphaned)), odsouhlasíme Yes
 • dokončíme nastavení až po Finish (patrně nesmíme zatrhnout, aby se úloha hned spustila)
Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - Target - Map backup

Úloha se vytvoří. Okamžitě se spustí kontrola objektů v záloze (Checking objects in backup) a pak Backup chain format upgrade. Provede se export VM, která jsou zadaná jako zdroj a nachází se v původní kopii zálohy. Pokud možno, tak se využívá Fast clone. Na úložišti musí být dostatek místa pro uložený plné zálohy.

Veeam Backup & Replication - Backup Copy Job - upgrade chain format

Když se dokončí upgrade, tak úlohu zapneme a nastavíme plánovač.

Pozn.: Pokud jsme nějaké VM zapomněli přidat mezi zdroje, tak po doplnění proběhne jeho kompletní kopírování do cíle (nové mapování již nelze provést, aby se syntetizoval Full Backup z dat v úložišti). Při prvním testu jsem zvolil, aby se po vytvoření úloha spustila. Neproběhl upgrade, ale začala se provádět kopie kompletní zálohy.

zobrazeno: 1724krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Zálohování - Backup

Články věnující zálohování (Backup), replikaci (Replication) a obnově (Restore) dat. Tedy ochraně dat (Data Protection) pomocí záložních kopií a obnově po havárii (Disaster Recovery).

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách