www.SAMURAJ-cz.com 

21.04.2024 Alexandra Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

CUCM obnova clusteru ze zálohy - Disaster Recovery

Pondělí, 29.12.2014 13:38 | Samuraj - Petr Bouška |
Článek popisuje provedení obnovy zálohy clusteru na dva čistě nainstalované servery Cisco Unified Communications Manager (CUCM). To můžeme potřebovat v případě nějaké havárie, kdy provádíme Disaster Recovery. Nebo při migraci serverů na jiný hardware (což může znamenat také virtuální).

Průběh obnovy je popisovaný na CUCM verzi 8.6.2.23900-10. Záloha se označuje jako Disaster Recovery System (DRS) backup. Oficiální dokumentace, popisující tento proces, je Disaster Recovery System Administration Guide for Release 8.6(1) - Restoring the Entire Cluster.

Pro mnoho situací je doporučeno obnovovat celý cluster najednou a ne obnovit Publisher a Subscriber nechat zreplikovat. Mohli bychom narazit na problémy s šifrováním konfiguračních souborů díky funkcionalitě Security By Default (SBD) a související ITL (Identity Trust List) soubory.

Takže před započetím obnovy musí všechny uzly clusteru běžet a komunikovat s Publisherem. Celý cluster tedy musí být připraven (většinou jde o čistě nainstalované servery). Dále potřebujeme mít kompletní DRS zálohu.

Obnova se provádí přes webové rozhraní CUCM - Disaster Recovery System. Na čistě nainstalovaném serveru musíme nejprve definovat Backup Device, což je SFTP server na kterém máme uloženu zálohu, menu Backup - Backup Device.

CUCM Disaster Recovery Restore 01

Poté zahájíme obnovu pomocí průvodce Restore - Restore Wizard. V prvním kroku volíme zálohovací zařízení.

CUCM Disaster Recovery Restore 02

Nabídnou se dostupné zálohy.

CUCM Disaster Recovery Restore 03

Pro zvolenou zálohu vybereme vlastnosti, které chceme obnovit.

CUCM Disaster Recovery Restore 04

Poslední krok je výběr serverů (uzlů clusteru), které chceme obnovit. Na této stránce je (patrně) zavádějící informace. Červeně je zde uvedeno, že při obnově na čistě instalovaný cluster, máme nejprve obnovit Publisher a teprve potom ostatní. Přitom všechna dokumentace uvádí, že obnova se provádí najednou jako jedna operace a v tomto kroku máme zvolit všechny členy clusteru.

The following is applicable in case of a cluster setup : If you are attempting to restore on a freshly installed publisher,
 only select the first node (Publisher) for restore. The subsequent nodes can be selected only after the completion of
 publisher restore. For further details please refer to the Disaster Recovery System Administration Guide.
CUCM Disaster Recovery Restore 05

Tlačítkem Restore započneme obnovu. Její průběh můžeme sledovat a můžeme si otevřít jednotlivé logy každé části. Obnova celého clusteru trvala 38 minut.

CUCM Disaster Recovery Restore 06

Po dokončení obnovy je třeba provést restart. Dokumentace velice upozorňuje na to, že je třeba nejprve restartovat všechny Subscribery a teprve když běží, tak restartovat Publisher. Restart do plného naběhnutí trval asi 7 minut každý server.

Po restartu Publisheru začne probíhat replikace, u mne trvala asi 10 minut. Kontrolu replikací můžeme provést (více informací v Kontrola replikací CUCM clusteru) pomocí reportu Cisco Unified Reporting - System Reports - Unified CM Database Status nebo pomocí CLI příkazu

utils dbreplication runtimestate

Téměř na konci každého řádku je číslice v kulatých závorkách, jde o replication status a potřebujeme zde mít 2, což je good. Některé další možnosti 0 - Not Started, 1 - created, but their count is incorrect, 3 - bad in the cluster, 4 - setup did not succeed.

Jestliže je v replikacích problém, tak můžeme zkusit jejich reset

utils dbreplication reset 
zobrazeno: 4763krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Cisco Unified Communications - CUCM

Články z kategorie Cisco UC popisují obecně IP telefonii od Cisca. Hlavní zaměření je na ústřednu Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Jiná kategorie se věnuje UCCX.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
  • maximální délka komentáře je 2000 znaků
  • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
  • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
  • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách