www.SAMURAJ-cz.com 

22.02.2020 Petr Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Exchange Server 2016 koexistence Public Folders

Úterý, 07.05.2019 13:06 | Samuraj - Petr Bouška |
Pokud provádíme migraci z Exchange 2010 na Exchange 2016 a využíváme veřejné složky (Public Folders - PF), tak musíme před přesunem prvních schránek nastavit koexistenci veřejných složek. Jinak nebudou složky dostupné pro přesunuté uživatele.

Tento článek patří do série, která vychází z mých poznámek při migraci Exchange organizace z verze 2010 na 2016. Nejde o kompletní postup, ale o popis hlavních bodů a oblastí. Příklady se týkají určitého daného designu, ale většinou se dají zobecnit. Stejně tak, i když jde o popis migrace, tak se informace hodí i pro novou instalaci či správu.

Oficiální dokumentace Exchange Server 2016, Public folders, Configure legacy public folders where user mailboxes are on Exchange 2013 servers, Configure legacy on-premises public folders for a hybrid deployment.

O veřejných složkách se budeme více bavit později, až se budeme věnovat jejich migraci. Zatím je důležitá informace, že původní (Legacy) Public Folders, které využívaly speciální databázi (Public Folder Database, fungovala jinak než Mailbox DB), byly od Exchange 2013 nahrazeny novými (místo jejich zrušení, jak MS dlouho sliboval), často se označují jako Modern Public Folders. Ty se ukládají do speciálních schránek uvnitř standardní Mailbox Database.

To znamená nějaké výhody, jako je možnost použít DAG (Database Availability Group). Ale také jiný přístup do veřejných složek, což je důležité při migraci. Uživatel, který má schránku na Exchange 2010, se může připojit pouze do Legacy Public Folders. Pokud nastavíme koexistenci, tak se uživatel se schránkou na Exchange 2016 může připojit jak do Legacy Public Folders (funguje pouze z Outlooku, ne OWA), tak do Modern Public Folders. Nutno dodat, že v organizaci může být aktivní pouze jeden typ veřejných složek (takže fungují původní, pak provedeme migraci a přepnutí na nové). Patrně zbytečná je poznámka, že na Exchange 2010 můžeme provozovat pouze Legacy Public Folders a na Exchange 2016 pouze Modern Public Folders.

Z toho plyne nutné pořadí kroků, pokud chceme zachovat funkčnost veřejných složek po dobu migrace Exchange.

  • nastavení koexistence
  • postupná migrace schránek
  • migrace veřejných složek (jednorázová akce)

Nastavení koexistence - přístup na Legacy Public Folders

Oficiální informace Configure legacy public folders where user mailboxes are on Exchange 2013 servers.

Jedná se o vytvoření speciální Proxy schránky (v samostatné DB na Exchange 2010) skrze kterou budou uživatelé z Exchange 2016 přistupovat na veřejné složky na Exchange 2010. A globálního nastavení Public Folders na Remote.

Vytvoření proxy schránky - nastavení Exchange 2010 PF discoverable

Musíme splňovat nějaké předpoklady (které považuji za standardní). Instalovaná role CAS na serverech, kde je PF DB, a povolený Outlook Anywhere.

  • Vytvoření prázdné Mailbox Database

Vytvoříme novou databázi schránek na jednom ze serverů, kde se nachází databáze veřejných složek. Pokud máme některé PF DB pouze na jiném serveru (a zde není ani replika), tak musíme vytvořit další novou Mailbox DB také tam (jestli mají být dané složky dostupné).

Příklad vytvoření DB pomocí Exchange Management Shell. Doporučuje se v této DB vytvořit pouze jedinou schránku a to Proxy Mailbox.

New-MailboxDatabase -Server MAILOLD -Name DBPFProxy -IsExcludedFromProvisioning $true -LogFolderPath E:\DBPFProxy -EdbFilePath D:\DBPFProxy\DBPFProxy.edb 
Mount-Database DBPFProxy
  • Vytvoření Proxy schránky

V nové databázi vytvoříme standardní schránku a skryjeme z adresáře. SMTP adresa této schránky se bude vracet v AutoDiscover jako DefaultPublicFolderMailbox. Skrze ni se klient dostane k Legacy Public Folders.

New-Mailbox -Name PFProxyMBX -Database DBPFProxy -UserPrincipalName PFProxyMBX@firma.local
Set-Mailbox -Identity PFProxyMBX -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  • Nastavení AutoDiscover, aby vracel Proxy schránku
Set-MailboxDatabase DBPFProxy -RPCClientAccessServer MAILOLD

Nastavení uživatelských schránek pro přístup na Legacy Public Folders

Na Exchange 2016 nastavíme parametr organizace pro využití vzdálených veřejných složek. V příkazu použijeme všechny vytvořené Proxy schránky, pokud jsme vytvářeli více databází.

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Remote -RemotePublicFolderMailboxes PFProxyMBX

Pro celkové uplatnění musí proběhnout replikace AD DS. Následně si můžeme zobrazit účet, který je na Exchange 2016, a uvidíme zde nastavenou Proxy schránku.

[PS] C:\>Get-Mailbox bouska | FL DefaultPublicFolderMailbox, EffectivePublicFolderMailbox

DefaultPublicFolderMailbox   :
EffectivePublicFolderMailbox : firma.local/Users/PFProxyMBX

Problémy s přístupem na veřejné složky

Řešil jsem nějaké problémy s přístupem přesunutých uživatelů na staré PF. Nakonec šlo o špatné provedení postupu výše (a postupy v článcích jsem neprováděl). Ale narazil jsem na informace, které zde jen zmíním. Uvádí se, že mailbox DB, kde se nachází uživatelova schránka (který se připojuje k PF), musí mít přiřazenu stejnou PF DB, jako je přiřazena k nově vytvořené databázi, kde je PF Proxy Mailbox.

Jaká je nastavena PF DB k jednotlivým serverům si můžeme jednoduše vypsat.

[PS] C:\>Get-MailboxDatabase | FT ID, Server, PublicFolderDatabase

Id        Server     PublicFolderDatabase
--        ------     --------------------
DBPFProxy MAILOLD    DBPF
zobrazeno: 2186krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Migrace Exchange organizace 2010 na 2016

Prováděl jsem migraci organizace z Exchange Server 2010 na Exchange Server 2016. Celý proces byl dost náročný a dlouhý (i se studiem mi trval 4 měsíce). V průběhu jsem narazil na množství problémů, chyb a nedostatků (i v oficiální dokumentaci). Ze svých poznámek vytvářím tuto sérii. Nejde o kompletní návod na přechod, ale o hlavní body a zmínky problémů, na které jsem narazil. Jednotlivé články popisují různé oblasti Exchange Server 2016, takže nejde pouze o přechod ze starší verze, ale hodí se i pro novou instalaci či správu.

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Pokud se Vám článek líbil, tak mne potěšíte, když uložíte odkaz na některý server:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O


Ochrana proti SPAMu, zdejte následující čtyři znaky image code

Nápověda:
  • maximální délka komentáře je 2000 znaků
  • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
  • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
  • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách