www.SAMURAJ-cz.com 

04.07.2020 Prokop Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Exchange Server 2016 odstranění serverů verze 2010

Pátek, 07.06.2019 13:39 | Samuraj - Petr Bouška |
Ve chvíli, kdy máme migrovány schránky, veřejné složky i služby na nové servery. Veškerý provoz je směrován na Exchange 2016 a provedli jsme dostatečné testování, že vše funguje. Můžeme přistoupit k rušení původních serverů Exchange 2010. Servery musí být korektně odstraněny, tzn. odinstalován Exchange.

Tento článek patří do série, která vychází z mých poznámek při migraci Exchange organizace z verze 2010 na 2016. Nejde o kompletní postup, ale o popis hlavních bodů a oblastí. Příklady se týkají určitého daného designu, ale většinou se dají zobecnit. Stejně tak, i když jde o popis migrace, tak se informace hodí i pro novou instalaci či správu.

Oficiální dokumentace Exchange Server 2016.

Tento článek obsahuje stručně pouze určité kroky. Záleží na architektuře Exchange 2010. Zde se uvažuje několik serverů, které měly všechny role, a využíval se DAG.

Na začátku můžeme zkontrolovat, zda nejdou nějaká spojení na původní servery. V IIS lozích můžeme vidět klientské přístupy, v protokolových lozích (a Message Tracking Logs), zda nepřichází SMTP provoz.

Přípravné kroky

Je možné, že jsme tyto kroky provedli již dříve. Pokud ne, tak s nimi začneme.

Úprava Send Connector

Pokud jsme již neodstranili původní servery ze Send Connectorů, tak provedeme nyní.

 • EAC - Exchange Admin Center
 • Mail Flow - Send Connectors
 • vybereme patřičný konektor
 • Edit - Scoping - Source server
 • zde odstraníme staré servery

Odstranění všech Migration Batch či Move Request

Pro další fungování doporučuji smazání všech provedených přesunů, info v Exchange Server 2016 přesun poštovních schránek a OAB. Možno pomocí Exchange Management Shell.

Get-MoveRequest -MoveStatus Completed | Remove-MoveRequest -Confirm:$false

Rušení databází a DAGu

Aby šel Exchange odinstalovat, tak server nesmí obsahovat žádné schránky či generovat OAB. Nejlepší je odstranit databáze schránek (opět nesmí obsahovat žádné schránky) a veřejných složek. V případě DAGu odstranit celý DAG.

Pokud jsme po migraci veřejných složek neprovedli odstranění, tak smažeme uživatele PFProxyMBX (Proxy schránka) a databázi DBPFProxy a odstraníme databáze veřejných složek.

Odstranění pasivních databázových kopií

Remove a mailbox database copy

Můžeme provést na Exchange 2010 nebo Exchange 2016 (návod zde).

 • EAC - Exchange Admin Center
 • Servers -  Databases -  vybereme DB
 • vpravo u pasivní kopie (musí být ve stavu Healthy), kterou chceme odstranit, klikneme na Remove
 • potvrdíme odstranění a dostaneme informaci, že můžeme odstranit soubory DB a logů
 • ručně smažeme soubory na disku

Odstranění databází

Remove a mailbox database

Pokud odstraníme všechny databázové kopie, tak můžeme smazat celou databázi.

 • EAC - Exchange Admin Center
 • Servers -  Databases -  vybereme DB
 • klikneme na ikonu Delete (koš) v horním řádku a potvrdíme
 • ručně smažeme soubory na disku

Odstranění členství serveru z DAGu

Provedeme na Exchange 2010. Pro Exchange 2016 Manage database availability group membership.

 • EMC - Exchange Management Console
 • Organization Configuration - Mailbox - Database Availability Group
 • klikneme pravým tlačítkem na DAG a zvolíme Manage Database Availability Group Membership
 • vybereme server a klikneme na křížek a Manage

Odstranění DAGu

Provedeme na Exchange 2010. Pro Exchange 2016 Remove a database availability group.  

Pokud DAG neobsahuje žádné servery, tak jej můžeme smazat.

 • EMC - Exchange Management Console
 • Organization Configuration - Mailbox - Database Availability Group
 • klikneme pravým tlačítkem na DAG a zvolíme Remove
 • potvrdíme Yes

Dočišťování

 • po zrušení DAGu můžeme v AD DS smazat počítačový objekt, který se jmenuje jako DAG
 • pokud jsme využívali CAS Array, tak můžeme odstranit DNS záznam a na Exchange 2010 smazat pomocí Remove-ClientAccessArray, ale od Exchange 2013 není vůbec podporováno, takže na tom nezáleží
 • pokud máme starý Offline Address Book (OAB), generovaný na Exchange 2010, tak jej smažeme

Odinstalace Exchange

 • standardním způsobem spustíme odinstalaci (Control Panel - Programs and Features nebo Add/Remove Programs) - Uninstall
 • zrušíme zatržítka u všech rolí
 • nejprve se kontroluje, že odinstalace může proběhnout
Exchange 2010 uninstall
zobrazeno: 1932krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Migrace Exchange organizace 2010 na 2016

Prováděl jsem migraci organizace z Exchange Server 2010 na Exchange Server 2016. Celý proces byl dost náročný a dlouhý (i se studiem mi trval 4 měsíce). V průběhu jsem narazil na množství problémů, chyb a nedostatků (i v oficiální dokumentaci). Ze svých poznámek vytvářím tuto sérii. Nejde o kompletní návod na přechod, ale o hlavní body a zmínky problémů, na které jsem narazil. Jednotlivé články popisují různé oblasti Exchange Server 2016, takže nejde pouze o přechod ze starší verze, ale hodí se i pro novou instalaci či správu.

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Pokud se Vám článek líbil, tak mne potěšíte, když uložíte odkaz na některý server:

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O


Ochrana proti SPAMu, zdejte následující čtyři znaky image code

Nápověda:
 • maximální délka komentáře je 2000 znaků
 • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
 • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
 • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách