www.SAMURAJ-cz.com 

27.05.2024 Valdemar Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Outlook problémy s připojením na Exchange 2016 (ThrottlingPolicy)

Úterý, 28.07.2020 12:24 | Samuraj - Petr Bouška |
Po přechodu na Exchange 2016 jsem dlouho řešil problém, že se občas MS Outlook 2016/2019 nemohl připojit na Exchange Server 2016 ve stejné lokální síti. Pokud se nechal běžet, tak se po určité době (odhadem 10 minut) připojil. Tento problém nastával, pokud Outlook korektně běžel, pak se opakovaně zavřel a znovu spustil. Nebo pokud uživatel přecházel mezi různými sítěmi (kabel a bezdrátová síť) s běžícím Outlookem. Nakonec jsem zjistil, že to patrně způsobuje limit RcaMaxConcurrency, který má defaultně hodnotu 40.
zobrazeno: 6 557krát | Komentáře [0]

Jak se problém projevuje

Po startu Outlooku se ve stavové liště objeví stav Disconnected.

Outlook Disconnected

Při najetí na ikonu Outlooku se zobrazí Microsoft Outlook cannot connect to the server.

Microsoft Outlook cannot connect to the server

Pokud si zobrazíme detailní údaje o připojení. Tedy klikneme Ctrl + pravé tlačítko myši na ikonu Outlook v oznamovací oblasti (vedle hodin) a zvolíme Connection Status.

Outlook Connection Status

Identifikace chyby

Chybu nalezneme v MAPI HTTP logu, ale asi musíme dopředu vědět, co hledáme. To je výskyt údaje MaxConnectionsExceeded. Log se standardně nachází v cestě

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\MapiHttp\Mailbox\

Jeho jméno je podle data a času, třeba MapiHttp_2020072806-6.LOG.

Příklad záznamu s chybou rpc MaxConnectionsExceeded.

2020-07-28T07:11:11.667Z,52c306ac-94e1-4f65-b5e6-d6394a56da95,{5A62F525-560E-4488-9026-01CA3DC30A6F}:1,{AE8EA766-5078-4ED7-
BC2E-C1A2D580D82C},Connect,200,0,0,2614,5,Unknown,15,1,1979,3,FIRMA\bouska,,,,456b7e4c-ac32-4973-8cf1-2d95f29ee7c5@firma.cz,
cde6d549-a614-48cf-8ae4-89a71a7d7ba8,/o=Firma/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=bouska,10.0.1.10,MAIL.FIRMA.LOC
AL,<null>,,MAPIAAAAAOip4Kz8ru+n5sX3x/XF6NjtwPHG5tfm3O3Y4tLmvJ+nkqKSqp6umqKvTgwAAAAAAA==,,{362018D5-977C-4168-8477-95DA73BBEE
3B}:117440123,OUTLOOK.EXE,16.0.10363.20015,2,Negotiate,,,,,,,,,FIRMA\bouska,,Flags=None;,cpn=M_ABR/RUM_ABR/RUM_ABRC/M_APAR/M
_APRH/M_DTC/M_DTQ/M_DTE/M_RDE/M_RDEc/M_DTEc/M_APoRH/M_AER/;cpv=0/0/0/2/2/3/3/3/3/4/4/4/4/;I32:OBudg.C[]=1,MoMTException:2614
 (rpc MaxConnectionsExceeded) -> ;

Řešení pomocí úpravy Throttling Policy pro organizaci

Dokumentace Set-ThrottlingPolicy, Change user throttling settings for all users in your organization

Různé limity na připojení (omezení konzumace zdrojů uživatelem) nastavuje Throttling Policy. Defaultní nastavení je dáno předdefinovanou politikou GlobalThrottlingPolicy. Můžeme si vypsat existující politiky pomocí Exchange Management Shell (EMS).

[PS] C:\>Get-ThrottlingPolicy

Name                             ThrottlingPolicyScope IsServiceAccount
----                             --------------------- ----------------
DefaultThrottlingPolicy_749a82f1 Regular               False
GlobalThrottlingPolicy_30fedd7c- Global                False

Můžeme se podívat, jestli uživatel nemá přiřazenu speciální politiku

[PS] C:\>Get-Mailbox bouska | FL Name, ThrottlingPolicy

Name             : Bouška Petr
ThrottlingPolicy :

Můžeme se podívat na hodnotu RcaMaxConcurrency, která nás nyní zajímá

[PS] C:\>Get-ThrottlingPolicy GlobalThrottlingPolicy* | FL RcaMaxConcurrency

RcaMaxConcurrency : 40

Politiky se vytváří s různým ThrottlingPolicyScope, které určuje použití (aplikaci).

  • Global - vyhrazeno pro předdefinovanou defaultní GlobalThrottlingPolicy
  • Organization - aplikuje se na všechny uživatele v organizaci
  • Regular - pro aplikaci na specifické uživatele

Když chceme upravit limity pro všechny poštovní schránky, tak vytvoříme novou politiku, která automaticky dědí nastavení z defaultní Global politiky.

 New-ThrottlingPolicy -Name DefaultMoreConnection -ThrottlingPolicyScope Organization

A následně upravíme požadovanou hodnotu (je možno nastavit také neomezeně unlimited)

Set-ThrottlingPolicy DefaultMoreConnection -RcaMaxConcurrency 200

Můžeme zvednout i některé další limity

Set-ThrottlingPolicy DefaultMoreConnection -DiscoveryMaxConcurrency 10 -EwsMaxConcurrency 200

Související články:

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Migrace Exchange organizace 2010 na 2016

Prováděl jsem migraci organizace z Exchange Server 2010 na Exchange Server 2016. Celý proces byl dost náročný a dlouhý (i se studiem mi trval 4 měsíce). V průběhu jsem narazil na množství problémů, chyb a nedostatků (i v oficiální dokumentaci). Ze svých poznámek vytvářím tuto sérii. Nejde o kompletní návod na přechod, ale o hlavní body a zmínky problémů, na které jsem narazil. Jednotlivé články popisují různé oblasti Exchange Server 2016, takže nejde pouze o přechod ze starší verze, ale hodí se i pro novou instalaci či správu.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
  • maximální délka komentáře je 2000 znaků
  • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
  • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
  • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách