www.SAMURAJ-cz.com 

03.03.2024 Kamil Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Exchange 2010 a funkce synchronizace SMS

Čtvrtek, 15.03.2012 16:20 | Samuraj - Petr Bouška |
Jednou z novinek, se kterou přišel Exchange Server 2010, je možnost synchronizace SMS zpráv pomocí ActiveSyncu (SMS Sync). Tato vlastnost by měla uložit příchozí SMS zprávy do Inboxu na Exchange serveru a nabídnout možnost napsat SMS zprávu v Oulooku nebo OWA, která se následně synchronizuje na telefon a odsud klasicky odešle. Připadá mi to jako zajímavá možnost, ale v praxi je bohužel funkčnost slabší.

Podpora SMS Sync

První otázkou je, kde je nová funkce SMS sync podporována. Takže musíme mít Exchange Server 2010 (měla by stačit RTM verze) a zprovozněný Exchange ActiveSync. Pro odesílání zpráv z počítače potřebujeme Microsoft Outlook 2010 nebo můžeme využít i webové rozhraní Outlook Web App (OWA), které ve skutečnosti funguje lépe.

Dále potřebujeme chytrý telefon s ActiveSync klientem. Exchange serveru 2010 odpovídá ActiveSync verze 14.0 (SP1 je pak 14.1 a SP2 je 14.2). Ale bohužel, i když se nám klient identifikuje verzí 14.0, tak to ještě neznamená, že bude SMS synchronizace fungovat (i když já bych čekal, že by to tak mělo být).

Oficiálně je tato funkce podporována na Windows Mobile 6.1, ale nejprve je třeba doinstalovat Outlook Mobile Update (alternativní odkaz, nejprve se stáhne a nainstaluje malá aplikace, která si pak stáhne vlastní update), můžeme využít oficiální návod nasazení Outlook Mobile Update Deployment Guide (jde o povolení OTA updatů v ActiveSync Mailbox Policy). Po instalaci tohoto updatu se výrazně změní rozhraní pro poštu v telefonu. A potom Windows Mobile 6.5, který již Exchange 2010 podporuje nativně. Je důležité říci, že Windows Phone 7 ani Windows Phone 7.5, jejichž ActiveSync klient se hlásí jako 14.0 a 14.1, SMS synchronizaci nepodporují.

O podpoře této funkce se mluví na různých místech, to že není ve Windows Phone 7 je potvrzeno například v článku Exchange ActiveSync Considerations When Using Windows Phone 7 Clients. Ale lepší pro přehled je tabulka Exchange ActiveSync Client Comparison Table nebo její aktualizovaná verze Updated - Comparison of Exchange ActiveSync Clients (Windows phone, Windows Mobile, Android, Nokia, Apple, Palm) a asi nejúplnější je verze na Wikipedii Comparison of Exchange ActiveSync clients.

ActiveSync klient v Androidu nativně SMS Sync nepodporuje. V mém telefonu HTC Desire HD s Android 2.3.5 se hlásí jako ActiveSync 12.1. Ale vyzkoušel jsem placenou aplikaci NitroDesk TouchDown, kde synchronizace nějak funguje (podařilo se mi zprovoznit pouze odesílání SMS a ne jejich příjem). Pak je tu firma Samsung, kde se u novějších verzí Androidu hlásí klient jako 14.1 a v nastavení je možno zapnout SMS Sync.

ActiveSync klient v iPhone se hlásí jako 14.0, ale podle praktických zkoušek a hledání informací na síti, také synchronizaci SMS nepodporuje.

Jak zjistit informace o klientovi

Každé zařízení, které se přes ActiveSync spáruje s Exchange serverem, si zde vytvoří záznam s řadou detailních informací. Jako správce serveru můžeme získat informace o všech zařízeních. Každý uživatel pak může získat informace pro svá zařízení. Pro Exchange server 2007 jsem toto popisoval v článku Exchange 2007 a správa mobilních zařízení. Ve verzi 2010 došlo k několika změnám a rozšířením, které si stručně popíšeme.

Outlook Web App

Podobně jako v Outlook Web Access můžeme získat informace (a určitou kontrolu) o mobilních zařízeních přes Outlook Web App (OWA). K zařízením se dostaneme přes OWA - Options - See All Options - Phone, zde máme seznam spárovaných zařízení a poklikáním na zařízení dostaneme řadu informací.

OWA 2010 - Mobile Phones

Exchange Management Shell - PowerShell

Pro hromadné informace správci nejlépe poslouží PowerShell. Ke staršímu cmdletu Get-ActiveSyncDeviceStatistics se přidal nový Get-ActiveSyncDevice. V žádné dokumentaci se mi nepodařilo najít moc detailních informací. Většina údajů, které oba cmdlety vrací je shodná. Nový příkaz vrací informace o zařízeních s ActiveSync partnerstvím, což znamená i data vytvoření a změny. Statistics naopak informace o synchronizaci, třeba kdy poprvé a kdy naposledy proběhla.

Get-ActiveSyncDevice můžeme volat bez parametru a dostaneme informace o všech zařízeních. A těchto zařízení bude patrně o dost více, než když využijeme Get-ActiveSyncDeviceStatistics spolu s Get-Mailbox. Nenalezl jsem k tomu žádné informace, ale je vidět, že nový příkaz vrací i systémové objekty, které jsou stále z třídy msExchActiveSyncDevice, ale mají v cestě ExchangeDeviceClasses, místo ExchangeActiveSyncDevices a nachází se v  CN=ExchangeDeviceClasses,CN=Mobile Mailbox Settings,CN=firma,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=firma,DC=local.

Máme řadu možností, jak nový cmdlet využít. Můžeme získat informace o zařízeních jednoho uživatele.

Get-ActiveSyncDevice -Mailbox bouska

Můžeme vypsat určité informace pro všechna zařízení.

Get-ActiveSyncDevice | FT DistinguishedName, FriendlyName, DeviceOS, DeviceId, DeviceType, DeviceUserAgent,
 DeviceModel, DeviceActiveSyncVersion

Ve výpisu nám může vadit formát DistinguishedName, kde se ukrývá jméno uživatele. Takže můžeme zkusit nějaké vyfiltrování hodnot.

Get-ActiveSyncDevice | FT @{Expression={$_.DistinguishedName.split(",")[2]};label="User"}, FriendlyName, DeviceOS,
 DeviceId, DeviceType, DeviceUserAgent, DeviceModel, DeviceActiveSyncVersion

A dál ještě můžeme zobrazit pouze zařízení uživatelů.

Get-ActiveSyncDevice | where { $_.DistinguishedName -like "*CN=ExchangeActiveSyncDevices*" } | FT @{Expression=
{$_.DistinguishedName.split(",")[2]};label="User"}, FriendlyName, DeviceOS, DeviceId, DeviceType, DeviceUserAgent,
 DeviceModel, DeviceActiveSyncVersion -AutoSize

Jak posílat SMS zprávy

Pokud máme potřebný podporovaný HW a SW, tak se můžeme podívat na vlastní funkčnost. Krátce jsem vyzkoušel různé varianty a nejlépe fungovala zařízení s Windows Mobile 6.1 nebo 6.5. Na začátku jsem měl o této technologii jednu představu, která se ukázala jako milná. Čekal jsem, že budu moci synchronizovat všechny SMS zprávy do nějaké složky v mé poštovní schránce a pracovat s nimi v Outlooku jako s maily. Takže bych si mohl udělat pořádek, jednoduše vyhledávat a archivovat. Bohužel nic takového SMS Sync nepřináší!

Co (jakžtakž) funguje je poslání zprávy z PC a umístění nově přijaté SMS (pouze tehdy ji klient zpracuje) do Inboxu. SMS zprávy jsou brány jako speciální typ, Outlook u nich zobrazuje speciální ikonku. Zdá se, že ActiveSync na ně někdy nereaguje správně a sám nevyvolá událost synchronizace. Takže ke změnám dojde většinou později.

O celé problematice SMS Sync jsem u MS nenašel příliš informací, jeden z mála článků je Send and receive text messages (SMS).

Inicializace SMS Sync

Nejprve je celou funkci nutno aktivovat pro náš účet, aby třeba Outlook věděl, že může SMS zprávy vytvářet. To provedeme na mobilním zařízení v nastavení ActiveSyncu. Tím, že někde v nastavení zatrhneme Enable SMS Sync nebo v nastavení synchronizace přidáme Text Messages.

Pokud tyto možnosti v klientovi nemáme, tak to znamená, buď že nemá podporu SMS Sync. Nebo se nesynchronizuje s Exchange Serverem 2010. Pokud jsme provedli upgrade ze staršího serveru na 2010 a klienti si vytvořili partnerství ještě na starém serveru, tak nemusí poznat, že došlo ke změně. Takže je potřeba nějakým způsobem vynutit nové načtení ActiveSync politik, kdy si klient stáhne i informace o verzi serveru.

Po té, co aktivujeme SMS Sync, tak nám dorazí emailová zpráva s informacemi.

From: Microsoft Outlook 
To: Bouška Petr
Subject: Send and receive mobile text messages on your computer!
Congratulations! After connecting your mobile device to Exchange Server 2010, you can now send text messages from
 Outlook 2010 and Outlook Web App on your computer. You can also receive and reply to text messages.
  
To start sending text messages from your computer, close and reopen Outlook 2010 or Outlook Web App.
  
Now you've got one more way to communicate with friends, family, and colleagues. To find out more about using Text
 Messaging from your Inbox, click here.

Po restartu Outlooku již můžeme vytvářet nové SMS zprávy a měli by nám do složky Inbox chodit příchozí SMS. Mezi Search Folders v Outlooku se nám také vytvoří nová skupina Text Messages, která zobrazuje SMS zprávy ze všech složek.

Outlook - Search Folders - Text Messages

Vytvoření SMS zprávy v Outlooku 2010

Když jsme aktivovali SMS Sync, tak můžeme v Outlooku v menu Home - New Items použít položku Text Message (SMS). Tato položka zde byla i dříve, ale neotevřelo se okno pro novou zprávu nýbrž průvodce nastavení (posílání zpráv přes operátora).

Outlook - New Item - Text Message

Je zde jednoduché okno pro psaní zpráv. Adresáta můžeme zadat jako telefonní číslo nebo vybrat ze seznamu. Zde ovšem nastávají komplikace. Pokud je vše v pořádku, tak se nám nabízí nový Address Book (Use the Mobile Address Book), který se jmenuje Contacts (Mobile), ten se "vygeneroval" z našeho seznamu Contacts tak, že místo emailu vložil telefonní číslo. Tedy, ona se taková druhá verze kontaktů vytvořila ke každému lokálnímu seznamu (jako třeba Suggested Contacts). Problém je, že pokud máme u člověka více čísel, tak se nabízí pouze jedno. Potom také nefunguje využití Global Address List. Tam se vloží pouze emailová adresa a v takovém případě se zpráva odešle jako normální email (i když jí zůstane příznak, že jde o textovou zprávu). Viděl jsem i uživatele, kterému se mobilní verze kontaktů nevytvořila (i když vše ostatní fungovalo).

Outlook - New Text Message

Vytvoření SMS zprávy v OWA

Outlook Web App funguje pro posílání zpráv lépe než Outlook 2010 (asi jej dělal jiný tým). Korektně se nabízí čísla z Global Address Listu i osobních Contacts (i když také pouze číslo v položce Mobile), který zde nezobrazuje vícekrát (s textem Mobile).

OWA - New - Text Message
OWA - New Text Message

Zajímavé jsou i informace, když se po odeslání zprávy podíváme do složky Sent Items. U SMS zprávy vidíme, že ještě nedošlo k synchronizaci a tudíž nebyla odeslána (takovou informaci nám Outlook nedá).

OWA - Text Message Sent Item

Různí klienti

Testování jsem prováděl krátce a jen na pár typech zařízení, takže moje informace nemusí být přesné. Ale uvádím zde stručně svoje zkušenosti.

Windows Mobile 6.1 a 6.5

Microsoftí klienty jsem zkoušel pouze krátce, ale vše fungovalo nejlépe. Vždy zafungovalo odeslání zprávy i přijetí zprávy a textové zprávy se zobrazovali mezi SMS i v emailu.

Nastavení se provádí v Exchange ActiveSync - Menu - Configure Server - zaškrtnutím Text Messages.

Windows Mobile 6.1 - Text Messages

TouchDown for SmartPhones

Protože vlastním telefon s Androidem, tak nejvíce testování jsem strávil s aplikací TouchDown. To je jediná aplikace pro Android, o které jsem zjistil, že podporuje SMS Sync. Bohužel tato funkčnost není moc dobrá. Asi bude problém v mém modelu telefonu, ale nepodařilo se mi zprovoznit to, aby se přijatá SMS přenesla do Inboxu (a kolega s telefonem Samsung měl stejný problém), přitom v diskuzích na internetu píše řada lidí, že jim toto funguje.

Ale jsou zde i (pro mne) jiné problémy. Odeslaná SMS se na telefonu nevloží mezi odeslané SMS zprávy a TouchDown ji nezobrazuje ani mezi emaily (v Outlook vidět je a při synchronizaci jiným programem také). Jinak odesílání zpráv z počítače funguje dobře. Jedna (trochu) zvláštní věc je (a nevím, jestli to není obecná vlastnost SMS Sync), že když odešlu zprávu (z Outlooku nebo OWA), tak se po odeslání vloží jedna mezi odeslané a jiná zpráva do smazaných (ta se asi ve skutečnosti poslala).

Zapnutí podpory SMS Sync se provádí na hlavní stránce TouchDown - menu Settings - záložka Advanced - zatržítko Enable SMS Sync. Na záložce Connection - pod ActiveSync - lze použít Refresh ActiveSync Settings.

TouchDown - Enable SMS Sync

Samsung

Například telefony Samsung Galaxy Mini a Samsung Galaxy S II mají upravený Exchange ActiveSync protokol oproti standardnímu Androidu. A je zde podpora Exchange 2010 včetně synchronizace SMS. Nastavení se provádí v Nastavení účtu – ve skupině Nastavení serveru – je zatržítko Synchronizace SMS.

zobrazeno: 19881krát | Komentáře [0]

Autor:

Související články:

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

Zatím tento záznam nikdo nekomentoval.

Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
  • maximální délka komentáře je 2000 znaků
  • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
  • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
  • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách