www.SAMURAJ-cz.com 

22.07.2024 Magdaléna Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Články

Exchange nefunkční přihlášení do OWA, konec platnosti OAuth certifikátu

| Samuraj - Petr Bouška |
Článek je stručné upozornění na vypršení platnosti certifikátu Microsoft Exchange Server Auth Certificate. Které může způsobit, že se uživatelé nepřihlásí do webového rozhraní pošty Outlook on the web (dříve Outlook Web App - OWA). Pravděpodobně v případě, když se provozuje Exchange Hybrid. Zobrazuje se chyba OAuthTokenRequestFailedException. Řešení je vytvořit a nastavit nový certifikát.
zobrazeno: 2 310krát | Komentáře [1]

Microsoft Exchange Server Auth Certificate

Když nainstalujeme první Exchange Server 2016 (patrně i 2019), tak se zároveň vystaví Self Signed certifikát Microsoft Exchange Server Auth Certificate. Má platnost 5 let a distribuuje se na všechny servery v Exchange organizaci. Používá se pro OAuth autentizaci mezi servery.

Pokud nakonfigurujeme Exchange Hybrid pomocí Hybrid Configuration Wizard (HCW), tak se standardně nastaví OAuth authentication relationship. A využije se právě certifikát Microsoft Exchange Server Auth Certificate.

Konec platnosti certifikátu a chyba OWA

Pokud uběhne 5 let, tak certifikát vyprší a automaticky se neprodlouží. Když se uživatel pokusí přihlásit do Outlook on the web, tak se po zadání přihlašovacích údajů začne načítat schránka, ale pak se zobrazí chyba.

Something went wrong

X-OWA-Error Microsoft.Exchange.Security.OAuth.OAuthTokenRequestFailedException
OWA chyba OAuthTokenRequestFailedException

Na certifikát se můžeme podívat klasicky pomocí certlm.msc. Nebo Exchange Admin Center (EAC) - Servers - Certificates. Detailněji pomocí PowerShellu.

Pokud chybu hledáme na Google, tak patrně rychle nalezneme, že jde o problém s vypršením certifikátu. Ale třeba hned nenalezneme Microsoft článek, který pěkně popisuje řešení - Can't sign in to Outlook on the web or EAC if Exchange Server OAuth certificate is expired. Pokud hledáme podle určitých chyb na serveru, tak je informace v EWS Application pool crashes because the Exchange Server OAuth certificate is expired.

Stručné kroky pro nastavení nového certifikátu

Kontrola aktuálního certifikátu

Nejprve ověříme certifikát, který je použitý pro OAuth autentizaci

(Get-AuthConfig).CurrentCertificateThumbprint | Get-ExchangeCertificate | Format-List

Vytvoření a nastavení nového certifikátu

Vytvoříme nový certifikát, nesmíme přepsat defaultní SMTP certifikát, zobrazí se jeho Thumbprint, který použijeme v dalším kroku

New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "cn=Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -DomainName @()

Nastavíme jej pro serverovou autentizaci, varování o čase potvrdíme Y

Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint <Thumbprint> -NewCertificateEffectiveDate (Get-Date)
Set-AuthConfig -PublishCertificate
Set-AuthConfig -ClearPreviousCertificate

Restartujeme službu Microsoft Exchange Service Host Service

Restart-Service MSExchangeServiceHost

Restartujeme IIS

iisreset

Smazání původního certifikátu

Můžeme smazat starý certifikát (třeba pomocí EAC).

Exchange Hybrid

Pokud máme Exchange Hybrid, tak musíme znovu spustit Hybrid Configuration Wizard. Ten provádí nastavení OAuth, konfiguruje AuthServer a přenáší náš certifikát do Azure AD. Více informací Configure OAuth authentication between Exchange and Exchange Online organizations.

Po provedení mi ještě možná 2 hodiny přihlášení do OWA nefungovalo (snažil jsem se stále řešit, ale patrně chtělo pouze počkat).

Můžeme provést kontrolu připojení pomocí Test-OAuthConnectivity

Test-OAuthConnectivity -Service EWS -TargetUri https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx -Mailbox bouska@firma.cz -Verbose | Format-List

Související články:

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Pokud se chcete vyjádřit k tomuto článku, využijte komentáře níže.

Komentáře

  1. [1] Vašek K

    Může vypršení certifikátu souviset i s problémem ActiveSync, že se občas neodešle email z mobilních zařízení?

    Úterý, 15.11.2022 09:42 | odpovědět
Přidat komentář

Vložit tag: strong em link

Vložit smajlík: :-) ;-) :-( :-O

Nápověda:
  • maximální délka komentáře je 2000 znaků
  • HTML tagy nejsou povoleny (budou odstraněny), použít se mohou pouze speciální tagy (jsou uvedeny nad vstupním polem)
  • nový řádek (ENTER) ukončí odstavec a začne nový
  • pokud odpovídáte na jiný komentář, vložte na začátek odstavce (řádku) číslo komentáře v hranatých závorkách