www.SAMURAJ-cz.com 

20.05.2019 Zbyšek Translate to English by Google     VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ

Série článků (seriály, skupiny)

Microsoft Exchange

Jednou částí mé práce je administrace poštovního serveru od firmy Microsoft, tedy Exchange Serveru. Články začínají u verze 2003 a jak jde čas, tak pokračují dále.

Nastavení Outlook Web Access (OWA) na Exchange Server 2003

Přístup ke své emailové schránce odkudkoliv je dnes v podstatě nutností. Využívání POP3 nebo IMAP bez šifrování je nebezpečné a potřebuje mít na klientovi software a konfiguraci. Pro OWA nám stačí "libovolný" webový prohlížeč a pokud použijeme Internet Explorer 5.01 a výše, dostaneme komfortní prostředí. Zprovoznění na Exchange serveru je jednoduché, ale je třeba upravit nastavení pro větší bezpečnost.

Nastavení Outlook Mobile Access (OMA) na Exchange Server 2003

Pokud máme k dispozici počítač a připojení k internetu, tak pro přístup ke své poště můžeme využít Outlook Web Access. Určitě však může nastat situace, kdy počítač k dispozici nemáme, a přesto si potřebujeme přečíst nějakou důležitou zprávu. V této situaci nám může pomoci Outlook Mobile Access. Pro využití OMA potřebujeme mobilní telefon s podporou WAPu (a většinou také HTTPS) a připojení k internetu (WAPu), což v dnešní době podporuje většina telefonů a všichni operátoři.

Nastavení Exchange ActiveSync na Exchange Server 2003

Uživatelé, kteří používají mobilní zařízení typu PDA nebo Smartphone vybavené operační systémem od firmy Microsoft bezpochyby znají a využívají aplikaci ActiveSync pro synchronizaci dat mezi počítačem a mobilním zařízením. Obdobnou funkcí je i Exchange ActiveSync, který běží na Exchange serveru a zajišťuje obdobné synchronizace, ale přes internet.

Exchange 2007 - problém zasekávání zpráv v Drafts

Testoval jsem teď Exchange 2007 a při tom jsem narazil na problém, který je docela běžný a ne jednoduše se na internetu najde odpověď. Většinou tato situace nastane při testování a ne ostrém provozu. Pokusím se popsat situaci, řešení a také důvody proč k tomu dochází.

Outlook - Zaseknutá událost v kalendáři

Článek shrnuje řadu možných postupů, jak vyřešit jeden specifický problém. Jedná se však o značně obecné postupy, takže se dají využít i v řadě jiných situací. Problém spočívá v tom, že při každém zapnutí Outlooku se zobrazí okno Reminder, v kterém je stále jedna událost. Její čas provedení (Due in) je nyní (now). Tato událost nejde zrušit (Dismiss). Na tento problém jsem narazil nyní, na kombinaci Exchange server 2007 a Outlook 2007, ale již i dříve na Exchange server 2003 a Outlook 2003.

Kopírování kontaktů z GALu v Outlook 2010

Hlavně pro synchronizaci kontaktů do mobilního telefonu se může hodit přenést některé firemní kontakty z GALu mezi své osobní kontakty. Navíc Outlook 2010 podporuje v GAL kontaktech informace z Active Directory, které mohou zahrnovat také fotografie uživatelů.

PowerShell - Exchange server

Na rozdíl od Active Directory se pro MS Exchange Server 2007 musel používat PowerShell pro řadu operací již od začátku. Některé operace byly časem doplněny do GUI Exchange Management Console, ale některé můžeme provést pouze přes PowerShell. Takže opět můj malý tahák užitečných PowerShell příkazů pro Exchange server (zatím ve verzi 2007 a 2010).
07.08.2013 | 19.11.2010 | Samuraj - Petr Bouška | Microsoft admin | 29437x | Komentáře [10]

Exchange Web Services a PowerShell

Pro práci s Exchange serverem máme k dispozici řadu cmdletů v PowerShellu a pro některé funkce GUI. Ale někdy se může hodit i trochu jiný způsob. Můžeme použít Exchange Web Services Managed API, což je .NET rozhranní k EWS, které využívá Web Services SOAP protokol a Autodiscover. A stejně jako jiné .NET rozrhaní jej můžeme použít rovnou z PowerShellu.

MS Outlook a konfigurace pomocí Group Policy

Článek rozebírá některé možnosti, jak centrálně konfigurovat aplikace z balíku MS Office se zvláštním zaměřením na Outlook (primárně se jedná o verzi 2010, ale většinou to není podstatné). Začít můžeme modifikací instalace (zde pouze zmínka), hlavní část provedeme pomocí Group Policy Administrative Templates pro Office, některé požadavky vyřešíme změnou registrů a pro složitější příklad z praxe využijeme PowerShell.

Exchange 2007 a správa mobilních zařízení

Zmínka možností, které poskytuje Exchange Server (nejen) 2007 pro správu mobilních zařízení. Jako mobilní zařízení budeme uvažovat přístroj, který se k Exchange serveru připojuje pomocí Exchange ActiveSync protokolu (tím není myšlena synchronizace s PC pomocí ActiveSync, ale synchronizace se serverem). Takových zařízení je dnes dlouhá řada a nemusí se jednat pouze o přístroje založené na Windows Mobile, ale klidně také Android, Apple iOS, Symbian a možná i další.

Exchange 2010 CAS Array a DAG mezi Sites

Microsoft Exchange Server 2010 přináší několik nových technik pro zajištění High Availability a Fault Tolerance. Dvě hlavní se zdají na první pohled jednoduché, a pokud si člověk vytvoří lab se dvěma servery v jedné AD Site, tak se jednoduše a funkčně nastaví. Ale pokud přejdeme do praxe, tak zjistíme, že vše není zas tak přímé, funkční a intuitivní. Podíváme se zde na nastavení Client Access Server Array (CAS Array) a Database Availability Group (DAG), pokud máme tři servery, kdy dva jsou umístěny v jedné Site a jeden je v jiné.

Exchange 2010 - změna umístění databáze nebo logů

Z nějakého důvodu, třeba protože nám došlo místo na disku s logy a tudíž se odpojila databáze, potřebujeme přesunout umístění databáze nebo logových souborů na Exchange serveru na jiný disk (nebo do nové složky). Řešení nemusí být příliš složité a je na mnoha místech popsané. Zde uvádím pouze pro moji referenci, protože jsem to v poslední době několikrát řešil.

Přechod z Exchange 2007 na Exchange 2010 - část 1

Přechod z Exchange Server 2003 na verzi 2007 nebyl úplně jednoduchý. Zato přechod z verze 2007 na 2010 by měl jít provést za provozu, pokud vycházíme z toho, že se Exchange instaluje na nový server. Jenže se mohou projevit vedlejší problémy, které celou věc trochu zkomplikují. Musím poznamenat, že jsem se ještě nesetkal s tak špatným instalátorem, jako u Exchange 2010. V této první části se podíváme hlavně na instalaci Exchange 2010 a řešení řady problémů, které mohou nastat. Příště budeme stručně řešit vlastní migraci.
22.03.2012 | 04.03.2012 | Samuraj - Petr Bouška | Microsoft admin | 14714x | Komentáře [0]

Přechod z Exchange 2007 na Exchange 2010 - část 2

V minulém díle jsme začali tím, že jsme nainstalovali nový Exchange Server 2010 do naší organizace, a snad vyřešili všechny problémy a komplikace. Dnes budeme pokračovat vlastní migrací z původního serveru s verzí 2007 na nový. Protože se nový server stal součástí existující Exchange organizace, tak převzal hlavní nastavení. Celý postup si uvedeme pouze bodově a podrobněji se budeme věnovat pouze pár oblastem.

Exchange 2010 a funkce synchronizace SMS

Jednou z novinek, se kterou přišel Exchange Server 2010, je možnost synchronizace SMS zpráv pomocí ActiveSyncu (SMS Sync). Tato vlastnost by měla uložit příchozí SMS zprávy do Inboxu na Exchange serveru a nabídnout možnost napsat SMS zprávu v Oulooku nebo OWA, která se následně synchronizuje na telefon a odsud klasicky odešle. Připadá mi to jako zajímavá možnost, ale v praxi je bohužel funkčnost slabší.

Exchange - příjem a odesílání pošty pomocí Receive Connectors

Pokud chceme využít protokol SMTP a na Exchange server, nebo pomocí něho někam dále, odeslat zprávu, tak se na straně Exchange využívá logická brána, která se označuje jako Receive Connector. Tyto konektory zpracovávají příchozí komunikaci z internetu, ostatních poštovních serverů a klientů, kteří nepoužívají protokol MAPI. Variant, které v praxi potřebujeme nastavit, je velké množství, a ne vše je možno provést pomocí EMC.

Mazání velkého počtu zpráv ve schránce na Exchange 2010 SP1

Může se stát, většinou, když se něco porouchá, že nám dorazí do schránky stovky tisíc zpráv. Práce s takovou schránkou není jednoduchá a i hromadné mazání může být problém. Outlook si s takovým množstvím moc neporadí, můžeme zkusit Outlook Web Access. Pokud se nedaří, tak je tu jedna možnost, kterou může použít správce Exchange serveru.

Exchange server a statistiky posílání zpráv

Článek je aktualizován pro Exchange 2016! Myslím, že Exchange serveru chybí jedna zásadní věc, a to jsou různé statistiky o provozu. U konkurenčních produktů je běžné zobrazení řady informací, které Exchange přímo neobsahuje. Například hodinové, denní, týdenní a měsíční statistiky o odeslaných a přijatých emailech, jak interně tak z internetu. Statistiky pro různé konektory. Údaje o nedoručitelnosti, nejčastější příjemci a odesílatelé, populární domény. A když už mluvíme o různých informacích, tak by také mohl Exchange přehledně informovat o svém zdraví. Tento článek je malým navedením, jak některé informace získat.
25.04.2019 | 19.10.2013 | Samuraj - Petr Bouška | Microsoft admin | 14821x | Komentáře [5]

Exchange Send As - posílání emailů z jiné adresy

Podíváme se na situace, kdy uživatel potřebuje mít více emailových adres, a odesílat z nich poštu. Bohužel to na Exchange serveru není dobře vyřešeno. Související je situace, kdy chceme odesílat za cizí schránku nebo distribuční skupinu. Navíc jsem narazil na problém, který považuji za bug, kdy odeslání nefunguje. Jako klienta bereme Microsoft Outlook.
15.08.2014 | 20.12.2013 | Samuraj - Petr Bouška | Microsoft admin | 15152x | Komentáře [7]

Sdílené poštovní schránky na Exchange serveru

Sdílená schránka (Shared Mailbox) je schránka, kterou využívá více uživatelů pro čtení a odesílání zpráv. Pro podobný účel slouží veřejné složky (Public Folders) nebo s trochu jiným chováním distribuční skupiny (Distribution Groups).

Exchange a Outlook kalendář - žádosti o schůzku

Řešil jsem různé chování plánování schůzek do Outlook kalendáře (s účtem na Exchange serveru) v různých prostředích. Nepřišel jsem na to, co tento problém způsobuje, ale shromáždil jsem různé informace ohledně fungování událostí a schůzek a využití formátu iCalendar. Uvedu zde tyto poznámky, které bohužel nejsou komplexní. Detailní informace o fungování a zpracování schůzek na straně Exchange serveru jsem nikde nenalezl.

Exchange Server 2016 Namespaces - adresy služeb

Než začneme nasazovat Exchange server, nebo migrovat ze starší verze, tak je dobré naplánovat interní i externí adresy (jména) pro jednotlivé využívané služby. Dnes je nejlepší adresy co nejvíce zjednodušit a sjednotit, v extrému na jedno doménové jméno. Stejně tak bychom měli na začátku naplánovat, kolik budeme nasazovat Exchange serverů a jak budou rozděleny v lokalitách.

Exchange Server 2016 instalace a základní konfigurace

Je jedno, zda provádíme nové nasazení Exchange serveru nebo migraci ze starší verze, vždy provádíme čistou instalaci nového serveru. Musíme splnit nějaké předpoklady a požadavky. Vlastní instalace je pak jednoduchá pomocí průvodce. Ve verzi Exchange 2016 se vše opět zjednodušilo, protože máme pouze dvě role (a ta druhá je Edge server), takže instalace je dost jednotná.

Exchange Server 2016 Database Availability Group

Elektronická pošta je již dlouho pro firmy důležitým komunikačním kanálem. Proto potřebujeme zajistit vysokou dostupnost této služby. Řešením je nasadit více serverů a řešit jejich zástupnost, tedy vlastně vytvořit cluster. K tomu nám pomáhá technologie Database Availability Group, která se objevila s Exchange 2010. Tato technologie vytváří pasivní kopie databáze schránek, replikuje jejich obsah a umožňuje přepnout aktivitu na kopii.

Exchange Server 2016 Client Access - přístup klientů

Na Exchange Server 2016 je služba přístupu klientů (Client Access services) součástí Mailbox serveru (nejde již o samostatnou roli). Poskytuje služby ověřování a proxy pro interní i externí klientská připojení. Klient se může připojit k libovolnému Mailbox serveru a je zajištěn prostup požadavku (proxy) na server, kde je aktivní databáze pro jeho schránku. V některých případech může provést přesměrování (redirect) na jiný server. Přístup je možný různými způsoby a protokoly, například z Outlooku, mobilního zařízení či webového prohlížeče.

Exchange Server 2016 Mail Flow - směrování pošty a konektory

Pošta mezi servery v organizaci, ale také externě v rámci internetu a dalšími organizacemi, se přenáší pomocí protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Přenos a směrování pošty se označuje jako Mail Flow (tok pošty). Exchange pro něj využívá Transport Pipeline, což je kolekce služeb, spojení, komponent a front. Objekty, které musíme nakonfigurovat, aby se nám přenášela pošta, jsou primárně Receive Connectors a Send Connectors.

Exchange Server 2016 DSN, Message Tracking a analýza posílání zpráv

V praxi často potřebujeme potvrdit, že byla nějaká zpráva doručena, případně hledat problémy, proč doručena nebyla. Minule jsme nastavili logování Protocol Logging a Message Tracking. Nyní se podíváme, jak tyto logy využít pro sledování doručení zpráv a Troubleshooting. Bohužel již nemáme k dispozici nástroj Tracking Log Explorer, takže musíme využít Exchange Management Shell.

Exchange Server 2016 koexistence Public Folders

Pokud provádíme migraci z Exchange 2010 na Exchange 2016 a využíváme veřejné složky (Public Folders - PF), tak musíme před přesunem prvních schránek nastavit koexistenci veřejných složek. Jinak nebudou složky dostupné pro přesunuté uživatele.

Exchange Server 2016 přesun poštovních schránek a OAB

Když provádíme migraci Exchange serveru ze starší verze, tak jeden ze zásadních kroků je přesun (či migrace) poštovních schránek z původního serveru na nový. Musíme mít zprovozněny služby na původním i novém Exchange serveru, které jsou členy stejné organizace. Pak můžeme provést přesun skupiny schránek do databáze na novém serveru.